Διαφημίσεις και Απόρρητο

Η διαφημιστική πλατφόρμα της Apple έχει σχεδιαστεί ώστε να προστατεύει τις πληροφορίες σας και να σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγετε τα δεδομένα προς κοινοποίηση.

Η διαφημιστική πλατφόρμα της Apple έχει σχεδιαστεί ώστε να προστατεύει τις πληροφορίες σας και να σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγετε τα δεδομένα προς κοινοποίηση.

Οι διαφημίσεις που παρέχονται από τη διαφημιστική πλατφόρμα της Apple μπορεί να εμφανίζονται στο App Store σε iOS, στο Apple News και στις Μετοχές.

Οι ακόλουθες θεματικές πληροφορίες μπορεί να χρησιμοποιούνται για την παροχή διαφημίσεων σε εσάς:

  • Πληροφορίες συσκευής: Οι ρυθμίσεις γλώσσας του πληκτρολογίου, ο τύπος συσκευής, η έκδοση λειτουργικού συστήματος, ο φορέας κινητού δικτύου και ο τύπος σύνδεσης.
  • Τοποθεσία συσκευής: Όταν είναι ενεργοποιημένη η υπηρεσία συστήματος Διαφημίσεων Apple βάσει τοποθεσίας, η τοποθεσία σας μπορεί να χρησιμοποιείται για την παροχή σε εσάς γεωγραφικά σχετικών διαφημίσεων. Η τοποθεσία της συσκευής σας δεν αποθηκεύεται από τη διαφημιστική πλατφόρμα της Apple και δεν δημιουργούνται προφίλ βάσει αυτών των πληροφοριών.
  • Αναζητήσεις στο App Store σε iOS: Όταν εκτελείτε αναζήτηση στο App Store σε iOS, το ερώτημά σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή σε εσάς μιας σχετικής διαφήμισης αναζήτησης.
  • Apple News και Μετοχές: Ο τύπος του άρθρου που διαβάζετε χρησιμοποιείται για την επιλογή κατάλληλων διαφημίσεων.

Επιπρόσθετα, για να διασφαλιστεί η σχετικότητα των διαφημίσεων, η διαφημιστική πλατφόρμα της Apple δημιουργεί ομάδες ατόμων, οι οποίες ονομάζονται τμήματα, που έχουν κοινά χαρακτηριστικά και χρησιμοποιεί αυτές τις ομάδες για την παράδοση στοχευμένων διαφημίσεων. Οι πληροφορίες σχετικά με εσάς χρησιμοποιούνται για προσδιορισμό των τμημάτων στα οποία έχετε προστεθεί και, συνεπώς, τον προσδιορισμό των διαφημίσεων που λαμβάνετε. Για προστασία του απορρήτου σας, οι πληροφορίες σας χρησιμοποιούνται ώστε να προστίθεστε σε τμήματα που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 5.000 άτομα.

Στο Apple News και στις Μετοχές, τα θέματα και οι δημοσιεύσεις που συσχετίζονται με το αναγνωριστικό σας στο News, καθώς και οι δημοσιεύσεις για τις οποίες επιτρέπετε την αποστολή γνωστοποιήσεων, χρησιμοποιούνται για την προσθήκη σας σε τμήματα. Δεν δημιουργούνται τμήματα βάσει όρων αναζήτησης στο App Store.

Στο App Store σε iOS, στο Apple News και στις Μετοχές, οι ακόλουθες πληροφορίες μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για την προσθήκη σας σε τμήματα:

  • Πληροφορίες λογαριασμού: Το όνομα, η διεύθυνση και η ηλικία σας, καθώς και συσκευές που έχουν καταχωριστεί στον λογαριασμό σας. Πληροφορίες, όπως το όνομά σας (όχι το επώνυμο) στη σελίδα εγγραφής του Apple ID σας ή ο χαιρετισμός στον λογαριασμό σας στο iTunes, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό του φύλου σας.
  • Λήψεις: Μουσική, ταινίες, βιβλία, τηλεοπτικές εκπομπές και εφαρμογές που λαμβάνετε.
  • Δραστηριότητες σε άλλες εφαρμογές: Οι προγραμματιστές εφαρμογών, οι οποίοι υπόκεινται στις δικές τους πολιτικές απορρήτου και ισχύοντες νόμους, μπορεί να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις αγορές σας εντός εφαρμογών και τις δραστηριότητές σας, όπως η ολοκλήρωση επιπέδων παιχνιδιών.
  • Διαφημίσεις: Η αλληλεπίδρασή σας με τις διαφημίσεις που παρέχονται μέσω της διαφημιστικής πλατφόρμας της Apple.
  • Άλλα τμήματα: Για συγκεκριμένες διαφημιστικές εκστρατείες, οι διαφημιστές μπορεί να αντιστοιχίσουν πληροφορίες χρηστών που έχουν στην κατοχή τους με πληροφορίες της Apple για τη δημιουργία τμημάτων, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 5.000 άτομα. Οι διαφημιστές μπορούν να χρησιμοποιούν ένα αναγνωριστικό διαφήμισης ή άλλες πληροφορίες που έχουν για χρήστες, όπως αριθμός τηλεφώνου ή email, για να αντιστοιχίζουν χρήστες σε τμήματα στη διαφημιστική πλατφόρμα της Apple. Κατά τη διαδικασία αντιστοίχισης, αυτά τα αναγνωριστικά είναι κρυμμένα ώστε να περιορίζονται οι ταυτοποιήσιμες πληροφορίες που δημοσιοποιούνται. Για να επιλέγουν ποια τμήματα αντιστοιχίζονται με χρήστες, οι διαφημιστές ενδέχεται να χρησιμοποιούν πληροφορίες που έχουν από αλληλεπιδράσεις με χρήστες. Αυτές οι πληροφορίες αποκτώνται και χρησιμοποιούνται υπό τους όρους των πολιτικών απορρήτου των ίδιων των διαφημιστών.

Η Apple δεν γνωρίζει ούτε και καθιστά διαθέσιμες σε διαφημιστές πληροφορίες σχετικές με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, και τις θρησκευτικές ή τις πολιτικές πεποιθήσεις σας. Η διαφημιστική πλατφόρμα της Apple δεν έχει πρόσβαση και δεν χρησιμοποιεί για διαφημιστικούς σκοπούς πληροφορίες για τις συναλλαγές σας μέσω Apple Pay ούτε και τα δεδομένα σας από την εφαρμογή «Υγεία».

Η Apple δεν πουλά ούτε και μεταδίδει με άλλο τρόπο ταυτοποιήσιμες πληροφορίες σε τρίτα μέρη.

Ο χειρισμός των πληροφοριών που συλλέγει η Apple πραγματοποιείται σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου της, την οποία μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.apple.com/gr/privacy.

Δείτε τις προτιμήσεις σας για διαφημίσεις

Πληροφορίες για αυτήν τη διαφήμιση

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον λόγο που μια συγκεκριμένη διαφήμιση προβάλλεται στο App Store σε iOS, στο Apple News ή στις Μετοχές, αγγίξτε το κουμπί «Διαφήμιση» στη διαφήμιση. Θα εμφανιστούν τα τμήματα και άλλα δεδομένα, όπως δημογραφικές πληροφορίες, και επομένως ο λόγος για τον οποίο προβλήθηκε η διαφήμιση σε εσάς.

Πληροφορίες για διαφημίσεις

Για να προβάλετε πληροφορίες σχετικές με εσάς που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την παράδοση στοχευμένων διαφημίσεων μέσω της διαφημιστικής πλατφόρμας της Apple, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων στα οποία έχετε προστεθεί, ανοίξτε τις «Ρυθμίσεις» στη συσκευή iOS σας, επιλέξτε «Απόρρητο» και μετά επιλέξτε «Διαφημίσεις» και αγγίξτε «Προβολή πληροφοριών διαφημίσεων».

Για εμφάνιση των συγκεκριμένων πληροφοριών σε macOS, ανοίξτε τις «Προτιμήσεις συστήματος», επιλέξτε «Ασφάλεια και απόρρητο», ανοίξτε την καρτέλα «Απόρρητο» και μετά επιλέξτε «Διαφημίσεις» και κάντε κλικ στην «Προβολή πληροφοριών διαφημίσεων».

Αν έχετε ενεργοποιήσει τον Περιορισμό ανίχνευσης, η διαφημιστική πλατφόρμα της Apple δεν διαθέτει για εσάς δεδομένα προτιμήσεων για διαφημίσεις.

Αν πιστεύετε ότι οι πληροφορίες για εσάς δεν είναι ακριβείς, ενημερώστε τα στοιχεία στους λογαριασμούς σας Apple ID και iTunes.

Επιλέξτε τις προτιμήσεις σας για διαφημίσεις

Εξαίρεση από στοχευμένες διαφημίσεις που βασίζονται στην τοποθεσία σας

Μπορείτε να επιλέξετε να μη λαμβάνετε διαφημίσεις βάσει τοποθεσίας στη συσκευή iOS σας. Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε τις «Ρυθμίσεις», αγγίξτε «Απόρρητο» > «Υπηρεσίες τοποθεσίας» > «Υπηρεσίες συστήματος» και σύρετε τον διακόπτη «Διαφημίσεις Apple βάσει τοποθεσίας» στην ανενεργή θέση.

Στο macOS, μπορείτε να επιλέξετε να μη λαμβάνετε διαφημίσεις βάσει τοποθεσίας. Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε τις «Προτιμήσεις συστήματος», επιλέξτε «Ασφάλεια και απόρρητο», ανοίξτε την καρτέλα «Απόρρητο», επιλέξτε «Υπηρεσίες τοποθεσίας» και αποεπιλέξτε το πλαίσιο «Διαφημίσεις Apple βάσει τοποθεσίας».

Αν απενεργοποιήσετε τις Υπηρεσίες τοποθεσίας στη συσκευή σας, η διαφημιστική πλατφόρμα της Apple δεν θα λαμβάνει πλέον πληροφορίες βάσει τοποθεσίας.

Εξαίρεση από στοχευμένες διαφημίσεις

Μπορείτε να επιλέξετε την ενεργοποίηση του Περιορισμού ανίχνευσης στο iOS. Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε τις «Ρυθμίσεις», αγγίξτε «Απόρρητο», μετά «Διαφημίσεις» και σύρετε τον διακόπτη «Περιορισμός ανίχνευσης» στην ενεργή θέση. Για ενεργοποίηση του Περιορισμού ανίχνευσης στο Apple TV, ανοίξτε τις «Ρυθμίσεις», επιλέξτε «Γενικά», μετά «Απόρρητο» και σύρετε τον διακόπτη «Περιορισμός ανίχνευσης» στην ενεργή θέση. Στο macOS, για να ενεργοποιήσετε τον Περιορισμό ανίχνευσης, ανοίξτε τις «Προτιμήσεις συστήματος», επιλέξτε «Ασφάλεια και απόρρητο», ανοίξτε την καρτέλα «Απόρρητο», επιλέξτε «Διαφημίσεις» και μετά επιλέξτε το πλαίσιο «Περιορισμός ανίχνευσης διαφημίσεων».

Αν επιλέξετε την ενεργοποίηση του Περιορισμού ανίχνευσης, η διαφημιστική πλατφόρμα της Apple θα εξαιρέσει το Apple ID σας από τη λήψη διαφημίσεων που αντιστοιχούν στα ενδιαφέροντά σας ανεξάρτητα από τη συσκευή που χρησιμοποιείτε. Οι εφαρμογές ή οι διαφημιστές που δεν χρησιμοποιούν τη διαφημιστική πλατφόρμα της Apple, αλλά χρησιμοποιούν το Αναγνωριστικό διαφήμισης της Apple, υποχρεούνται να ελέγξουν τη ρύθμιση «Περιορισμός ανίχνευσης» και δεν τους επιτρέπεται βάσει των οδηγιών της Apple να σας παρέχουν στοχευμένες διαφημίσεις αν έχετε ενεργοποιήσει τον Περιορισμό ανίχνευσης. Αν είναι ενεργοποιημένος ο Περιορισμός ανίχνευσης στο iOS 10 ή μεταγενέστερη έκδοση, το συγκεκριμένο Αναγνωριστικό διαφήμισης θα αντικατασταθεί από μια μη μοναδική τιμή που περιέχει μόνο μηδενικά, για αποτροπή της παροχής στοχευμένων διαφημίσεων. Αν απενεργοποιήσετε τον Περιορισμό ανίχνευσης, γίνεται αυτόματα επαναφορά σε ένα νέο τυχαίο αναγνωριστικό.

Όποτε επιθυμείτε εκκαθάριση των δεδομένων σας που σχετίζονται με το Αναγνωριστικό διαφήμισής σας, μπορείτε απλώς να το επαναφέρετε. Για επαναφορά του Αναγνωριστικού διαφήμισης στο iOS, ανοίξτε τις «Ρυθμίσεις», αγγίξτε «Απόρρητο» > «Διαφημίσεις» > «Επαναφορά αναγνωριστικού διαφήμισης». Για επαναφορά του Αναγνωριστικού διαφήμισης στο Apple TV, ανοίξτε τις «Ρυθμίσεις», επιλέξτε «Γενικά», μετά «Απόρρητο» και κάντε κλικ στην «Επαναφορά αναγνωριστικού διαφήμισης». Για επαναφορά του Αναγνωριστικού διαφήμισης σε macOS, ανοίξτε τις «Προτιμήσεις συστήματος», επιλέξτε «Ασφάλεια και απόρρητο», ανοίξτε την καρτέλα «Απόρρητο», επιλέξτε «Διαφημίσεις» και μετά κάντε κλικ στο κουμπί «Επαναφορά αναγνωριστικού διαφήμισης».

Αν ενεργοποιήσετε τον Περιορισμό ανίχνευσης, μπορεί να συνεχίσει να εμφανίζεται ο ίδιος αριθμός διαφημίσεων, αλλά οι διαφημίσεις μπορεί να είναι λιγότερο σχετικές για εσάς.

Ημερομηνία δημοσίευσης: