Πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας του iOS 8.4

Αυτό το έγγραφο περιγράφει το περιεχόμενο ασφάλειας του iOS 8.4.

H Apple, για λόγους προστασίας των πελατών της, δεν αποκαλύπτει, δεν συζητά ούτε επιβεβαιώνει προβλήματα ασφάλειας, αν δεν διεξαχθεί ολοκληρωμένη έρευνα και αν δεν έχουν διατεθεί τυχόν απαραίτητες ενημερώσεις κώδικα ή εκδόσεις. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την Ασφάλεια προϊόντων Apple, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Ασφάλειας προϊόντων Apple.

Για πληροφορίες σχετικά με τον Κωδικό PGP της Ασφάλειας προϊόντων Apple, ανατρέξτε στο άρθρο Τρόπος χρήσης του Κωδικού PGP της Ασφάλειας προϊόντων Apple.

Όπου είναι δυνατό, γίνεται χρήση αναγνωριστικών CVE για την αναφορά σε συγκεκριμένες ευπάθειες, με στόχο την περαιτέρω πληροφόρηση.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με άλλες ενημερώσεις ασφάλειας, ανατρέξτε στο άρθρο Ενημερώσεις ασφάλειας Apple.

iOS 8.4

 • Κατάστημα Εφαρμογών

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη ενιαία εφαρμογή προφίλ παροχής μπορεί να εμποδίζει την εκκίνηση των εφαρμογών

  Περιγραφή: Υπήρχε ένα ζήτημα στη λογική εγκατάστασης για ενιαίες εφαρμογές προφίλ παροχής το οποίο επέτρεπε τη διένεξη με υπάρχοντα αναγνωριστικά δέσμης. Αυτό το ζήτημα αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένου ελέγχου διενέξεων.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2015-3722: Zhaofeng Chen, Hui Xue και Tao (Lenx) Wei από FireEye, Inc.
 • Πολιτική αξιοπιστίας πιστοποιητικών

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Ένας εισβολέας με προνομιακή θέση δικτύου ενδέχεται να μπορεί να υποκλέψει τη δικτυακή κίνηση

  Περιγραφή: Ένα ενδιάμεσο πιστοποιητικό εκδόθηκε λανθασμένα από την αρχή έκδοσης πιστοποιητικών CNNIC. Αυτό το ζήτημα αντιμετωπίστηκε μέσω της προσθήκης ενός μηχανισμού που θεωρεί αξιόπιστο μόνο ένα υποσύνολο πιστοποιητικών που εκδόθηκαν πριν από τη λανθασμένη έκδοση του ενδιάμεσου. Διατίθενται περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λίστα επιτρεπόμενων πιστοποιητικών ασφάλειας μερικής αξιοπιστίας.

 • Πολιτική αξιοπιστίας πιστοποιητικών

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Ενημέρωση στην πολιτική αξιοπιστίας πιστοποιητικών

  Περιγραφή: Ενημερώθηκε η πολιτική αξιοπιστίας πιστοποιητικών. Μπορείτε να προβάλετε την πλήρη λίστα πιστοποιητικών στον Χώρο πιστοποιητικών iOS.

 • CFNetwork HTTPAuthentication

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Αν ακολουθήσετε μια κακόβουλη διεύθυνση URL, ενδέχεται να προκληθεί αυθαίρετη εκτέλεση κώδικα

  Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης στον χειρισμό των διαπιστευτηρίων συγκεκριμένων διευθύνσεων URL. Αυτό το ζήτημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2015-3684: Apple

 • CoreGraphics

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Το άνοιγμα ενός κακόβουλου αρχείου PDF ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τον απρόσμενο τερματισμό της εφαρμογής ή την αυθαίρετη εκτέλεση κώδικα

  Περιγραφή: Υπήρχαν πολλά προβλήματα αλλοίωσης μνήμης στον χειρισμό των προφίλ ICC. Αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίστηκαν μέσω βελτιωμένου χειρισμού μνήμης.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2015-3723: chaithanya (SegFault) σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της HP

  CVE-2015-3724: WanderingGlitch από το πρόγραμμα Zero Day Initiative της HP

 • CoreText

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία ενός κακόβουλου αρχείου κειμένου μπορεί να οδηγήσει σε απρόσμενο τερματισμό της εφαρμογής ή αυθαίρετη εκτέλεση κώδικα

  Περιγραφή: Υπήρχαν πολλά προβλήματα αλλοίωσης μνήμης στην επεξεργασία αρχείων κειμένου. Αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίστηκαν μέσω βελτιωμένου ελέγχου ορίων.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2015-1157

  CVE-2015-3685: Apple

  CVE-2015-3686: John Villamil (@day6reak), Ομάδα Yahoo Pentest

  CVE-2015-3687: John Villamil (@day6reak), Ομάδα Yahoo Pentest

  CVE-2015-3688: John Villamil (@day6reak), Ομάδα Yahoo Pentest

  CVE-2015-3689: Apple

 • coreTLS

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Ένας εισβολέας με προνομιακή θέση δικτύου μπορεί να υποκλέψει συνδέσεις SSL/TLS

  Περιγραφή: Το coreTLS δεχόταν σύντομα, εφήμερα κλειδιά Diffie-Hellman (DH), όπως αυτά που χρησιμοποιούνται σε σουίτες κρυπτογράφησης εφήμερου DH ισχύος εξαγωγής. Αυτό το ζήτημα, γνωστό και ως Logjam, επέτρεπε σε έναν εισβολέα με προνομιακή θέση δικτύου να υποβιβάσει την ασφάλεια σε DH 512 bit αν ο διακομιστής υποστήριζε σουίτα κρυπτογράφησης εφήμερου DH ισχύος εξαγωγής. Το ζήτημα αντιμετωπίστηκε με την αύξηση του προεπιλεγμένου ελάχιστου επιτρεπτού μεγέθους για τα εφήμερα κλειδιά DH σε 768 bit.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2015-4000: Ομάδα weakdh από weakdh.org, Hanno Boeck

 • DiskImages

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να καθορίσει τη διαμόρφωση της μνήμης πυρήνα

  Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα αποκάλυψης πληροφοριών στην επεξεργασία των ειδώλων δίσκου. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης διαχείρισης μνήμης.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2015-3690: Peter Rutenbar σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της HP

 • FontParser

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία ενός κακόβουλου αρχείου γραμματοσειράς μπορεί να οδηγήσει σε απρόσμενο τερματισμό της εφαρμογής ή αυθαίρετη εκτέλεση κώδικα

  Περιγραφή: Υπήρχαν πολλά προβλήματα αλλοίωσης μνήμης στην επεξεργασία αρχείων γραμματοσειρών. Αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίστηκαν μέσω βελτιωμένης επαλήθευσης εισόδου.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2015-3694: John Villamil (@day6reak), Ομάδα Yahoo Pentest

  CVE-2015-3719: John Villamil (@day6reak), Ομάδα Yahoo Pentest

 • ImageIO

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία ενός κακόβουλου αρχείου .tiff μπορεί να οδηγήσει σε απρόσμενο τερματισμό της εφαρμογής ή αυθαίρετη εκτέλεση κώδικα

  Περιγραφή: Υπήρχε ένα ζήτημα αλλοίωσης μνήμης στην επεξεργασία αρχείων .tiff. Αυτό το ζήτημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο έλεγχο ορίων.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2015-3703: Apple

 • ImageIO

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Περιγραφή: Υπάρχουν πολλές ευπάθειες στο libtiff, εκ των οποίων η σημαντικότερη μπορεί να οδηγήσει σε αυθαίρετη εκτέλεση κώδικα

  Περιγραφή: Υπήρχαν πολλές ευπάθειες σε εκδόσεις του libtiff προγενέστερες της 4.0.4. Αντιμετωπίστηκαν με ενημέρωση του libtiff στην έκδοση 4.0.4.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2014-8127

  CVE-2014-8128

  CVE-2014-8129

  CVE-2014-8130
   

 • Πυρήνας

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να καθορίσει τη διαμόρφωση της μνήμης πυρήνα

  Περιγραφή: Υπήρχε ένα ζήτημα διαχείρισης μνήμης στον χειρισμό των παραμέτρων HFS, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκάλυψη της διαμόρφωσης της μνήμης πυρήνα. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης διαχείρισης μνήμης.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2015-3721: Ian Beer από το Google Project Zero
 • Mail

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Ένα κακόβουλο email μπορεί να αντικαταστήσει το περιεχόμενο του μηνύματος με μια αυθαίρετη ιστοσελίδα κατά την προβολή του μηνύματος

  Περιγραφή: Υπήρχε ένα ζήτημα στην υποστήριξη email HTML το οποίο επέτρεπε να ανανεώνεται το περιεχόμενο του μηνύματος με μια αυθαίρετη ιστοσελίδα. Το ζήτημα αντιμετωπίστηκε μέσω περιορισμένης υποστήριξης περιεχομένου HTML.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2015-3710: Aaron Sigel από vtty.com, Jan Souček
 • MobileInstallation

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη ενιαία εφαρμογή προφίλ παροχής μπορεί να εμποδίζει την εκκίνηση μιας εφαρμογής Watch

  Περιγραφή: Υπήρχε ένα ζήτημα στη λογική εγκατάστασης για ενιαίες εφαρμογές προφίλ παροχής στο Watch το οποίο επέτρεπε τη διένεξη με υπάρχοντα αναγνωριστικά δέσμης. Αυτό το ζήτημα αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένου ελέγχου διενέξεων.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2015-3725: Zhaofeng Chen, Hui Xue και Tao (Lenx) Wei από FireEye, Inc.

 • Safari

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Η επίσκεψη σε έναν κακόβουλο ιστότοπο μπορεί να παραβιάσει τις πληροφορίες χρήστη στο σύστημα αρχείων

  Περιγραφή: Υπήρχε ένα ζήτημα διαχείρισης κατάστασης στο Safari που επέτρεπε σε προελεύσεις χωρίς προνόμια την πρόσβαση σε περιεχόμενα στο σύστημα αρχείων. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη διαχείριση κατάστασης.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2015-1155: Joe Vennix της Rapid7 Inc. σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της HP
   

 • Safari

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Η επίσκεψη σε έναν κακόβουλο ιστότοπο μπορεί να οδηγήσει σε υποκλοπή λογαριασμού

  Περιγραφή: Υπήρχε ένα ζήτημα όπου το Safari διατηρούσε την Κεφαλίδα αίτησης προέλευσης για ανακατευθύνσεις μεταξύ προελεύσεων, επιτρέποντας σε κακόβουλους ιστότοπους να παρακάμπτουν τις μεθόδους προστασίας CSRF. Το ζήτημα αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένου χειρισμού ανακατευθύνσεων.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2015-3658: Brad Hill από Facebook
 • Ασφάλεια

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Ένας απομακρυσμένος εισβολέας μπορεί να προκαλέσει απρόσμενο τερματισμό της εφαρμογής ή εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

  Περιγραφή: Υπήρχε υπερχείλιση ακεραίου στον κώδικα του πλαισίου ασφάλειας για την ανάλυση των email S/MIME και ορισμένων άλλων υπογεγραμμένων ή κρυπτογραφημένων αντικειμένων. Αυτό το ζήτημα αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένου ελέγχου εγκυρότητας.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2013-1741

 • SQLite

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Ένας απομακρυσμένος εισβολέας μπορεί να προκαλέσει απρόσμενο τερματισμό της εφαρμογής ή εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

  Περιγραφή: Υπήρχαν πολλές υπερχειλίσεις buffer στην υλοποίηση printf του SQLite. Αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίστηκαν μέσω βελτιωμένου ελέγχου ορίων.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2015-3717: Peter Rutenbar σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της HP

 • SQLite

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εντολή SQL ενδέχεται να επιτρέψει τον απρόσμενο τερματισμό της εφαρμογής ή την αυθαίρετη εκτέλεση κώδικα

  Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα με το API στη λειτουργικότητα του SQLite. Αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένων περιορισμών.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2015-7036: Peter Rutenbar σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της HP

 • Τηλεφωνία

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Κακόβουλες κάρτες SIM μπορούν να οδηγήσουν σε αυθαίρετη εκτέλεση κώδικα

  Περιγραφή: Υπήρχαν πολλά ζητήματα επικύρωσης εισόδου στην ανάλυση των φορτίων SIM/UIM. Αυτά τα ζητήματα αντιμετωπίστηκαν μέσω βελτιωμένης επικύρωσης φορτίου.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2015-3726: Matt Spisak από Endgame

 • WebKit

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Η επίσκεψη σε έναν κακόβουλο ιστότοπο πατώντας έναν σύνδεσμο μπορεί να οδηγήσει σε πλαστογράφηση του περιβάλλοντος χρήστη

  Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα στον χειρισμό του χαρακτηριστικού rel στα στοιχεία αγκύρωσης. Αντικείμενα προορισμού μπορούσαν να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αντικείμενα συνδέσμων. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης τήρησης των τύπων συνδέσμων.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2015-1156: Zachary Durber από Moodle
 • WebKit

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Η επίσκεψη σε κακόβουλους ιστότοπους ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τον απρόσμενο τερματισμό της εφαρμογής ή την αυθαίρετη εκτέλεση κώδικα

  Περιγραφή: Υπήρχαν προβλήματα αλλοίωσης μνήμης στο WebKit. Αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίστηκαν μέσω βελτιωμένου χειρισμού μνήμης.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2015-1152: Apple

  CVE-2015-1153: Apple

 • WebKit

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Η επίσκεψη σε μια κακόβουλη ιστοσελίδα μπορεί να οδηγήσει σε απρόσμενο τερματισμό της εφαρμογής ή εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

  Περιγραφή: Υπήρχε ένα ζήτημα ανεπαρκούς σύγκρισης στη μονάδα εξουσιοδότησης SQLite που επέτρεπε την κλήση αυθαίρετων λειτουργιών SQLite. Αυτό το ζήτημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους ελέγχους εξουσιοδότησης.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2015-3659: Peter Rutenbar σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της HP

 • WebKit

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Ένας κακόβουλος ιστότοπος μπορεί να έχει πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων WebSQL άλλων ιστότοπων

  Περιγραφή: Υπήρχε ένα ζήτημα στους ελέγχους εξουσιοδότησης για τη μετονομασία των πινάκων WebSQL το οποίο θα μπορούσε να επιτρέψει σε έναν κακόβουλο ιστότοπο να αποκτήσει πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων που ανήκουν σε άλλους ιστότοπους. Αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένων ελέγχων εξουσιοδότησης.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2015-3727: Peter Rutenbar σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της HP

 • Συνδεσιμότητα Wi-Fi

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Οι συσκευές iOS ενδέχεται να συσχετίζονται αυτόματα με μη αξιόπιστα σημεία πρόσβασης που φέρουν γνωστό ESSID αλλά με υποβιβασμένο τύπο ασφάλειας

  Περιγραφή: Υπήρχε ένα ζήτημα ανεπαρκούς σύγκρισης στην αξιολόγηση των προβολών γνωστών σημείων πρόσβασης του διαχειριστή Wi-Fi. Αυτό το ζήτημα αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης αντιστοίχισης των παραμέτρων ασφάλειας.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2015-3728: Brian W. Gray από το Carnegie Mellon University, Craig Young από το TripWire

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: