Χρήση εφαρμογών στο Apple Watch σας

Εγκαταστήστε και διαχειριστείτε εφαρμογές για το Apple Watch σας.

Εφαρμογή Apple Watch

Προσθήκη ή αφαίρεση εφαρμογών από το Apple Watch σας

Κατά τη διαμόρφωση του Apple Watch σας, έχετε την επιλογή να εγκαταστήσετε όλες τις εφαρμογές τότε ή αργότερα. Αν επιλέξετε «Εγκατάσταση όλων», θα εγκατασταθούν όλες οι εφαρμογές στο iPhone σας που είναι συμβατές με το Apple Watch. Αν δεν έχετε μια εφαρμογή στο iPhone, πρέπει να την κατεβάσετε πρώτα από το App Store.

Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε εφαρμογές ανά πάσα στιγμή:

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch από το iPhone σας και πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου». 
  2. Μεταβείτε με κύλιση στην εφαρμογή που θέλετε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε.
  3. Για να προσθέσετε μια εφαρμογή στο Apple Watch, πατήστε «Εγκατάσταση». 
  4. Για να αφαιρέσετε μια εφαρμογή, πατήστε την και, κατόπιν, απενεργοποιήστε την επιλογή «Εμφάνιση εφαρμογής στο Apple Watch».

Γενικές ρυθμίσεις στο iPhone     

Ενημέρωση εφαρμογών στο Apple Watch σας

Όλες οι ενημερώσεις στις εφαρμογές του iPhone σας ή όλες οι μελλοντικές αγορές εφαρμογών θα εγκαθίστανται επίσης αυτόματα. Δείτε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία:

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch και πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου». 
  2. Πατήστε «Γενικά» και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή «Αυτόματη εγκατάσταση».

     Ρυθμίσεις για τις πολυπλοκότητες στο iPhone

Επιλογή πολυπλοκότητας για την πρόσοψη του ρολογιού σας

Για ορισμένες εφαρμογές τρίτων, μπορείτε να προσθέσετε πολυπλοκότητες στην πρόσοψη του ρολογιού σας. Δείτε πώς να εμφανίσετε πολυπλοκότητες τρίτων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

  1. Στο iPhone, ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch.
  2. Πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου» και, στη συνέχεια, πατήστε «Πολυπλοκότητες». 

Για να διαχειριστείτε τις πολυπλοκότητές σας, πατήστε «Αλλαγές». Όταν τελειώσετε, πατήστε «Τέλος». 

  • Καταργήστε μια πολυπλοκότητα πατώντας το εικονίδιο μείον . Στη συνέχεια, πατήστε «Αφαίρεση».
  • Προσθέστε μια πολυπλοκότητα πατώντας το εικονίδιο συν.

Αφού επιλέξετε πολυπλοκότητες, μπορείτε να τις προσθέσετε στην πρόσοψη του ρολογιού σας. Μάθετε πώς να προσαρμόζετε την πρόσοψη του Apple Watch σας.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Υπάρχουν κίνδυνοι στη χρήση του Διαδικτύου. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. Οι επωνυμίες άλλων εταιρειών και προϊόντων ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Published Date: