Αν το Time Machine χρειάζεται πολύ χρόνο για τη δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων

Το Time Machine έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί στο παρασκήνιο, χωρίς να παρεμβαίνει στην κανονική λειτουργία του υπολογιστή σας. Το Time Machine δημιουργεί εφεδρικά αντίγραφα μόνο των αλλαγών που έγιναν από τη δημιουργία του τελευταίου εφεδρικού αντιγράφου, επομένως μετά τη δημιουργία του πρώτου εφεδρικού αντιγράφου, τα μελλοντικά θα πρέπει να ολοκληρώνονται πιο γρήγορα. 

Ελέγξτε αν υπάρχουν μεγάλα αρχεία που ενημερώνονται συχνά

Ορισμένες εφαρμογές αποθηκεύουν δεδομένα σε ασυνήθιστα μεγάλα αρχεία τα οποία η εφαρμογή ενημερώνει συχνά. Η δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων τέτοιων αρχείων μπορεί να είναι χρονοβόρα και το Time Machine δημιουργεί εφεδρικά αντίγραφα κάθε φορά που ανιχνεύει ότι το αρχείο έχει αλλάξει.

Μπορείτε να βρείτε τα μεγάλα έγγραφα με συχνή πρόσβαση στο Mac σας και στη συνέχεια να επιλέξετε αν θα εξαιρέσετε τέτοια αρχεία από το εφεδρικό αντίγραφο του Time Machine.

Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με τον προγραμματιστή της εφαρμογής για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε καλύτερα την εφαρμογή του με το Time Machine.

Ελέγξτε αν υπάρχουν εφαρμογές που διατηρούν απασχολημένο τον δίσκο εφεδρικών αντιγράφων

Ορισμένες εφαρμογές, όπως τα βοηθητικά προγράμματα προστασίας από ιούς, ενδέχεται να διατηρούν απασχολημένο τον δίσκο εφεδρικών αντιγράφων αποκτώντας συχνά πρόσβαση σε αυτόν προκειμένου να εντοπίσουν ή να αποθηκεύσουν στοιχεία. Μάθετε αν οι ρυθμίσεις της εφαρμογής μπορούν να αλλάξουν για να αποφευχθεί αυτό και χρησιμοποιήστε τον δίσκο εφεδρικών αντιγράφων του Time Machine μόνο για το Time Machine.

Συνδέστε τον δίσκο εφεδρικών αντιγράφων απευθείας στο Mac

Αν χρησιμοποιείτε τον δίσκο εφεδρικών αντιγράφων του Time Machine μέσω δικτύου, η ταχύτητα δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων επηρεάζεται από την απόδοση του δικτύου σας. Η απόδοση ενδέχεται να βελτιωθεί, αν συνδέσετε τον δίσκο εφεδρικών αντιγράφων απευθείας στο Mac σας.

Αναβαθμίστε το macOS και χρησιμοποιήστε έναν δίσκο εφεδρικών αντιγράφων μορφοποιημένο ως APFS

Αν χρησιμοποιείτε τον ίδιο δίσκο εφεδρικών αντιγράφων του Time Machine που χρησιμοποιούσατε πριν από την αναβάθμιση στο macOS Big Sur ή νεότερη έκδοση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το macOS Big Sur ή νεότερη έκδοση. Μάθετε ποιο macOS χρησιμοποιεί το Mac σας.
  2. Επιλέξτε τον δίσκο εφεδρικών αντιγράφων σας στο Finder.
  3. Επιλέξτε Αρχείο > Πληροφορίες από τη γραμμή μενού. Στο παράθυρο «Πληροφορίες» που θα ανοίξει, αναζητήστε το στοιχείο με την ένδειξη «Μορφή». 
  4. Αν η μορφή δεν είναι APFS, αλλά θέλετε να απολαμβάνετε βελτιωμένη απόδοση του Time Machine, χρησιμοποιήστε το Βοήθημα δίσκων για να σβήσετε τον δίσκο εφεδρικών αντιγράφων που χρησιμοποιεί τη μορφή APFS. Αυτή η ενέργεια διαγράφει οριστικά όλα τα εφεδρικά αντίγραφα και άλλα δεδομένα που υπάρχουν στον συγκεκριμένο δίσκο. 
  5. Διαμορφώστε το Time Machine για να χρησιμοποιήσετε ξανά τον δίσκο εφεδρικών αντιγράφων. Μετά τη δημιουργία του πρώτου εφεδρικού αντιγράφου, τα μελλοντικά εφεδρικά αντίγραφα θα πρέπει να δημιουργούνται ταχύτερα από πριν.
Ημερομηνία δημοσίευσης: