Πληροφορίες σχετικά με τους προσαρμογείς Apple Mini DisplayPort

Χρησιμοποιήστε αυτούς τους προσαρμογείς για να συνδέσετε ένα Mac που διαθέτει θύρα Mini DisplayPort, Thunderbolt ή Thunderbolt 2 σε οθόνη που χρησιμοποιεί καλώδιο DVI ή VGA.

Οι προσαρμογείς Mini DisplayPort της Apple λειτουργούν με μοντέλα Mac που διαθέτουν θύρα Mini DisplayPort , θύρα Thunderbolt  ή θύρα Thunderbolt 2  όταν χρησιμοποιείται Mac OS X Leopard 10.5.6 ή νεότερη έκδοση:

Αυτοί οι προσαρμογείς δεν λειτουργούν με τον προσαρμογέα Thunderbolt 3 (USB-C) σε Thunderbolt 2, ο οποίος δεν υποστηρίζει τις οθόνες Mini DisplayPort.

Προσαρμογέας Apple Mini DisplayPort σε DVI

Ο προσαρμογέας Apple Mini DisplayPort σε DVI συνδέει ένα Mac που διαθέτει θύρα Mini DisplayPort , θύρα Thunderbolt  ή θύρα Thunderbolt 2  σε οθόνη που χρησιμοποιεί καλώδιο DVI μονής σύνδεσης.

Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει αναλύσεις οθόνης έως και 1.920 x 1.200.

Προσαρμογέας Apple Mini DisplayPort σε Dual-Link DVI

Ο προσαρμογέας Apple Mini DisplayPort σε Dual-Link DVI συνδέει ένα Mac που διαθέτει θύρα Mini DisplayPort , Thunderbolt  ή Thunderbolt 2  σε οθόνη που χρησιμοποιεί καλώδιο DVI διπλής σύνδεσης.

Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει αναλύσεις οθόνης έως και 2.560 x 1.600. Για να τον χρησιμοποιήσετε με μια οθόνη Dual-Link DVI, όπως την οθόνη Apple Cinema HD Display 30 ιντσών, συνδέστε το καλώδιο USB από την οθόνη στη θύρα USB-A  του προσαρμογέα και έπειτα συνδέστε το καλώδιο USB-A του προσαρμογέα στη θύρα USB-A του Mac. 

Προσαρμογέας Apple Mini DisplayPort σε VGA

Ο  προσαρμογέας Apple Mini DisplayPort σε VGA συνδέει ένα Mac που διαθέτει θύρα Mini DisplayPort , θύρα Thunderbolt  ή θύρα Thunderbolt 2  σε οθόνη που χρησιμοποιεί καλώδιο VGA.

Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει αναλύσεις οθόνης έως και 1.920 x 1.200. Για την επίτευξη αναλύσεων πάνω από 1.600 x 1.200, οι οθόνες με υψηλούς ρυθμούς ανανέωσης ενδέχεται να απαιτούν να μειώσετε τον ρυθμό ανανέωσης.

Επειδή η σύνδεση VGA είναι αναλογική και όχι ψηφιακή, το περιεχόμενο με κρυπτογράφηση HDCP ενδέχεται να μην αναπαράγεται ή να αναπαράγεται σε χαμηλότερη ανάλυση.

Μάθετε περισσότερα

Τα καλώδια DVI που παρέχουν επιπλέον ακίδες για αναλογικό σήμα δεν είναι συμβατά με τη θύρα αποκλειστικά ψηφιακού DVI κανενός από τους προσαρμογείς DVI.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: