Αν υπάρχουν διπλότυπα γεγονότα στο Ημερολόγιο iCloud

Αν εμφανίζονται διπλότυπα ημερολόγια ή γεγονότα στο iPhone, το iPad, το iPod touch, το Mac ή το PC σας αφού διαμορφώσετε το Ημερολόγιο iCloud, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Αποκρύψτε και καταργήστε την απόκρυψη ημερολογίων σε iPhone, iPad, iPod touch ή Mac

Για να αποκρύψετε ή να καταργήσετε την απόκρυψη ημερολογίων στην εφαρμογή Ημερολόγιο σε iPhone, iPad ή iPod touch:

 1. Πατήστε «Ημερολόγια».
 2. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου επιλογής του ημερολογίου στη λίστα ημερολογίων, για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τα γεγονότα ενός ημερολογίου.

Για να αποκρύψετε ή να καταργήσετε την απόκρυψη ημερολογίων στην εφαρμογή Ημερολόγιο σε Mac:

 1. Επιλέξτε Προβολή > Εμφάνιση λίστας ημερολογίων.
 2. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου επιλογής του ημερολογίου στη λίστα ημερολογίων, για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τα γεγονότα ενός ημερολογίου. Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε γεγονότα από όλα τα ημερολόγια, πατήστε το πλήκτρο Command ενώ επιλέγετε ή καταργείτε την επιλογή του πλαισίου επιλογής οποιουδήποτε ημερολογίου.

Αποκρύψτε και καταργήστε την απόκρυψη του ημερολογίου γιορτών και γενεθλίων

Για να αποκρύψετε ή να καταργήσετε την απόκρυψη των γιορτών και των γενεθλίων στην εφαρμογή Ημερολόγιο σε iPhone, iPad ή iPod touch:

 1. Πατήστε «Γιορτές» και «Γενέθλια» για να συμπεριλάβετε στα γεγονότα σας εθνικές γιορτές και γενέθλια από τις Επαφές σας.
 2. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή «Εμφάνιση ημερολογίου γιορτών» ή «Εμφάνιση ημερολογίου γενεθλίων».

Για να αποκρύψετε ή να καταργήσετε την απόκρυψη των γιορτών και των γενεθλίων στην εφαρμογή Ημερολόγιο σε Mac:

 1. Επιλέξτε Ημερολόγιο > Προτιμήσεις και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Γενικά». 
 2. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή «Εμφάνιση ημερολογίου γενεθλίων».

Αν εμφανίζονται πολλά γενέθλια για μια επαφή στο iPhone, το iPad ή το iPod touch, ελέγξτε αν υπάρχουν περισσότερες από μία κάρτες επαφής για το συγκεκριμένο άτομο. Ανοίξτε την εφαρμογή Επαφές, πατήστε το πεδίο αναζήτησης στο επάνω μέρος και κατόπιν εισαγάγετε το όνομα της επαφής. Αν εμφανιστούν πολλά αποτελέσματα για την ίδια επαφή, πατήστε την επαφή και κατόπιν πατήστε «Επεξεργασία» για να διαχειριστείτε, να διαγράψετε ή να ενοποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας της.

Διαγράψτε τοπικά ημερολόγια σε Mac ή PC με Windows

Για να διαγράψετε τοπικά ημερολόγια σε Mac:

 1. Δημιουργήστε ένα αντίγραφο των δεδομένων ημερολογίου iCloud.
 2. Στην ενότητα «Στο Mac μου», επιλέξτε το ημερολόγιο που θέλετε να διαγράψετε. 
 3. Μπορείτε να διαγράψετε το ημερολόγιο με δύο τρόπους:
  • Επιλέξτε Επεξεργασία > Διαγραφή.
  • Κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε «Διαγραφή».

Για να διαγράψετε τοπικά ημερολόγια σε PC:

 1. Δημιουργήστε ένα αντίγραφο των δεδομένων ημερολογίου iCloud.
 2. Στην ενότητα «Τα ημερολόγιά μου» στο PC, κάντε δεξί κλικ στο ημερολόγιο που θέλετε να διαγράψετε και επιλέξτε «Διαγραφή ημερολογίου». Το Outlook δεν επιτρέπει τη διαγραφή του προεπιλεγμένου Ημερολογίου, αλλά θα μπορέσετε να αφαιρέσετε άλλα ημερολόγια που έχετε δικαίωμα να διαγράψετε.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: