Χρήση του Mission Control στο Mac

Το Mission Control προσφέρει πανοραμική θέα όλων των ανοιχτών παραθύρων, των χώρων (Space) του γραφείου εργασίας και οποιωνδήποτε εφαρμογών σε πλήρη οθόνη ή Split View, διευκολύνοντας την εναλλαγή μεταξύ τους. 

Άνοιγμα του Mission Control

  • Σαρώστε προς τα πάνω με τρία ή τέσσερα δάχτυλα στην επιφάνεια αφής ή πατήστε δύο φορές την επιφάνεια του Magic Mouse με δύο δάχτυλα.
  • Ανοίξτε την εφαρμογή Mission Control η οποία βρίσκεται στο φάκελο «Εφαρμογές».
  • Πατήστε το πλήκτρο «Mission Control»  στο πληκτρολόγιο Apple ή στο Touch Bar.


Προσθήκη Space και εναλλαγή μεταξύ τους

Η γραμμή Spaces στο επάνω μέρος του παραθύρου Mission Control περιέχει μικρογραφίες κάθε χώρου του γραφείου εργασίας και κάθε παραθύρου που βρίσκεται σε πλήρη οθόνη ή Split View.

Για να προσθέσετε ένα Space, μετακινήστε τον δείκτη του ποντικιού στη γραμμή Spaces και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί προσθήκης στα δεξιά:

Όταν έχετε πολλά Space, μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ τους κάνοντας κλικ στις μικρογραφίες στο επάνω μέρος του παραθύρου «Mission Control». Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε αυτούς τους τρόπους, οι οποίοι λειτουργούν ακόμη και όταν δεν βρίσκεστε στο Mission Control:

  • Σαρώστε προς τα αριστερά ή δεξιά με τρία ή τέσσερα δάχτυλα στην επιφάνεια αφής σας ή σαρώστε προς τα αριστερά ή δεξιά με δύο δάχτυλα στο Magic Mouse.
  • Πατήστε τα πλήκτρα Control - Δεξιό βέλος ή Control - Αριστερό βέλος στο πληκτρολόγιό σας.


Μετακίνηση παραθύρων σε Space

Εάν έχετε περισσότερα από ένα Space, μπορείτε να μετακινήσετε παράθυρα από και προς κάθε Space. Απλώς σύρετε το παράθυρο στη μικρογραφία του άλλου Space στη γραμμή Spaces.

Εάν σύρετε ένα παράθυρο σε μια κενή περιοχή της γραμμής Spaces, αυτό το παράθυρο θα ανοίξει σε πλήρη οθόνη στο δικό του νέο Space:

Εάν σύρετε ένα παράθυρο πάνω στη μικρογραφία μιας εφαρμογής πλήρους οθόνης, αυτό το παράθυρο θα ενωθεί με το άλλο παράθυρο σε Split View:

Μετακίνηση ή αφαίρεση Space

Για να μετακινήσετε ένα Space, σύρετε τη μικρογραφία του αριστερά ή δεξιά ενός άλλου Space στη γραμμή Spaces.

Για να αφαιρέσετε ένα Space, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Option και στη συνέχεια κάντε κλικ στο x σε κύκλο ή στα διπλά βέλη σε κύκλο  δίπλα στη μικρογραφία του Space στη γραμμή Spaces. Τυχόν παράθυρα σε αυτό το Space θα μετακινηθούν αυτόματα στο πρώτο Space του γραφείου εργασίας.

Ημερομηνία δημοσίευσης: