Μεταφορά των δεδομένων σας από PC με Windows σε Mac

Χρησιμοποιήστε τον Βοηθό μετεγκατάστασης των Windows, για να μεταφέρετε τις εικόνες, τα έγγραφα και άλλα δεδομένα σας από ένα PC με Windows στο Mac σας.

Ο Βοηθός μετεγκατάστασης των Windows μεταφέρει τις επαφές σας, τα ημερολόγιά σας, τους λογαριασμούς email σας και πολλά άλλα από ένα PC. Μετεγκαθιστά αυτά τα δεδομένα στις κατάλληλες θέσεις στο Mac σας. Αφού ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση των δεδομένων στο Mac σας, εξουσιοδοτήστε τον υπολογιστή σας για αγορές από το iTunes Store. Είναι σημαντικό να τον εξουσιοδοτήσετε πριν από τον συγχρονισμό ή την αναπαραγωγή περιεχομένου που λαμβάνετε από το iTunes Store.

Αν πραγματοποιείτε μετεγκατάσταση από ένα Mac σε ένα άλλο Mac, ακολουθήστε τα βήματα για να μεταφέρετε το περιεχόμενό σας σε ένα νέο Mac.

Πριν ξεκινήσετε

Για να προετοιμαστείτε για μια ομαλή μετεγκατάσταση:

 • Βεβαιωθείτε ότι τα Windows είναι ενημερωμένα. Ο Βοηθός μετεγκατάστασης λειτουργεί σε Windows 7 και νεότερες εκδόσεις.
 • Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε το όνομα και το συνθηματικό ενός λογαριασμού διαχειριστή στο PC σας.
 • Συνδέστε το Mac και το PC στο ίδιο δίκτυο, όπως στο οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi. Εναλλακτικά, συνδέστε ένα καλώδιο Ethernet μεταξύ των θυρών του Mac και του PC σας, για να δημιουργήσετε μια απευθείας σύνδεση δικτύου. Ορισμένα μοντέλα Mac απαιτούν προσαρμογέα Ethernet, όπως τον προσαρμογέα USB-C σε Gigabit Ethernet της Belkin ή τον προσαρμογέα Thunderbolt σε Gigabit Ethernet της Apple.
 • Αν χρησιμοποιείτε το Microsoft OneDrive στο PC σας, ακολουθήστε τις οδηγίες της Microsoft για την κατάργηση της εγκατάστασης του OneDrive προτού συνεχίσετε. Μπορείτε να εγκαταστήσετε ξανά το OneDrive μετά την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα ελέγχου δίσκου (chkdsk) στο PC σας, για να βεβαιωθείτε ότι η μονάδα σκληρού δίσκου των Windows δεν έχει προβλήματα:

 1. Κάντε δεξί κλικ στο κουμπί «Έναρξη» και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Εκτέλεση».
 2. Πληκτρολογήστε cmd και πιέστε το πλήκτρο Enter. Θα ανοίξει η Γραμμή εντολών.
 3. Πληκτρολογήστε chkdsk στη γραμμή εντολών και πιέστε το πλήκτρο Enter.
 4. Αν το βοηθητικό πρόγραμμα αναφέρει ότι εντοπίστηκαν προβλήματα, πληκτρολογήστε τα ακόλουθα, όπου drive είναι το γράμμα που αντιπροσωπεύει τον δίσκο εκκίνησης των Windows, για παράδειγμα, το D:
  chkdsk drive: /F
  
 5. Πιέστε το πλήκτρο Enter.
 6. Πληκτρολογήστε Υ στη γραμμή εντολών και επανεκκινήστε το PC σας. 
 7. Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία έως ότου το βοηθητικό πρόγραμμα ελέγχου δίσκου να μην αναφέρει προβλήματα. Αν το βοηθητικό πρόγραμμα δεν μπορέσει να επιδιορθώσει όλα τα πρόβλημα που θα εντοπίσει, ενδέχεται να πρέπει να στείλετε το PC σας για σέρβις. Στη συνέχεια, κάντε μετεγκατάσταση των δεδομένων σας στο Mac σας.

 


Μεταφέρετε τα δεδομένα σας

Αυτή η ενότητα παρέχει οδηγίες για το στάδιο της μετεγκατάστασης και το στάδιο μετά από αυτήν, καθώς και για τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε, αν τα βήματα δεν έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Πώς να μεταφέρετε τις πληροφορίες σας από ένα PC στο Mac σας

 1. Στο PC σας, πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση του κατάλληλου Βοηθού μετεγκατάστασης των Windows, με βάση την έκδοση του macOS στο Mac σας:
 2. Κλείστε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές των Windows.
 3. Ανοίξτε τον Βοηθό μετεγκατάστασης των Windows και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί «Συνέχεια».
  Οθόνη υποδοχής του Βοηθού μετεγκατάστασης
 4. Εκκινήστε το Mac σας. Ο Βοηθός διαμόρφωσης θα ανοίξει αυτόματα την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το Mac σας. Αν έχετε ήδη διαμορφώσει το Mac σας, ανοίξτε τον Βοηθό μετεγκατάστασης, ο οποίος βρίσκεται στον φάκελο «Βοηθήματα» εντός του φακέλου «Εφαρμογές».
 5. Ακολουθήστε τις προτροπές στην οθόνη του Mac μέχρι να φτάσετε στο τμήμα μετεγκατάστασης του βοηθού. Επιλέξτε τη ρύθμιση για τη μεταφορά των πληροφοριών σας «Από Windows PC» και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί «Συνέχεια».
  Επιλογή μεθόδου μεταφοράς στον Βοηθό μετεγκατάστασης
 6. Όταν σας ζητηθεί, εισαγάγετε όνομα και συνθηματικό διαχειριστή.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί «Συνέχεια», για να κλείσετε άλλες ανοιχτές εφαρμογές.
 8. Στο παράθυρο μετεγκατάστασης στο Mac, επιλέξτε το PC σας από τη λίστα των διαθέσιμων υπολογιστών. Στη συνέχεια, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί στο PC ο ίδιος κωδικός που εμφανίζεται και στο Mac.Κωδικός που εμφανίζεται στον Βοηθό μετεγκατάστασης
 9. Όταν εμφανιστεί και στους δύο υπολογιστές ο ίδιος κωδικός, κάντε κλικ στο κουμπί «Συνέχεια» στο PC και στο Mac.Επαλήθευση του κωδικού στον Βοηθό μετεγκατάστασης
 10. Το Mac σας σαρώνει τις μονάδες δίσκου στο PC σας, για να δημιουργήσει μια λίστα πληροφοριών προς μετεγκατάσταση. Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση, επιλέξτε τις πληροφορίες που θέλετε να μετεγκαταστήσετε στο Mac σας και κάντε κλικ στο κουμπί «Συνέχεια». Ενημερωθείτε σχετικά με κάποια από τα δεδομένα που μπορείτε να μεταφέρετε.
  Επιλογή πληροφοριών για μεταφορά στον Βοηθό μετεγκατάστασης

Μπορείτε να παρακολουθείτε την πρόοδο και τον εκτιμώμενο υπολειπόμενο χρόνο τόσο στο PC όσο και στο Mac σας. Θα ενημερωθείτε όταν ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση.

 


Αφού μεταφέρετε τα δεδομένα σας

Όταν ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση, κλείστε τον Βοηθό μετεγκατάστασης των Windows στο PC σας. Κατόπιν, συνδεθείτε στον νέο λογαριασμό χρήστη στο Mac σας. Την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό χρήστη που μετεγκαταστάθηκε από το PC σας, θα σας ζητηθεί να ορίσετε συνθηματικό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο συνθηματικό που χρησιμοποιούσατε στο PC σας ή να δημιουργήσετε νέο συνθηματικό.

Αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό χρήστη που μετεγκαταστήσατε, εξουσιοδοτήστε τον υπολογιστή σας για αγορές από το iTunes Store. Είναι σημαντικό να τον εξουσιοδοτήσετε πριν από τον συγχρονισμό ή την αναπαραγωγή περιεχομένου που έχει ληφθεί από το iTunes Store.

 


Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη μεταφορά των δεδομένων σας

 • Κλείστε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές στο PC σας και κατόπιν προσπαθήστε ξανά να μετεγκαταστήσετε το περιεχόμενό σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να πιέσετε τα πλήκτρα Alt-Tab για να επιλέξετε μια ανοιχτή εφαρμογή και κατόπιν να πιέσετε τα πλήκτρα Alt-F4 για να την κλείσετε.
 • Αν το PC σας δεν εμφανίζεται στο παράθυρο του Βοηθού διαμόρφωσης ή του Βοηθού μετεγκατάστασης στο Mac σας, βεβαιωθείτε ότι οι υπολογιστές είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα δίκτυο συνδέοντας ένα μόνο καλώδιο Ethernet μεταξύ του Mac και του PC σας. Αν αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, ελέγξτε αν υπάρχει λογισμικό τείχους προστασίας στο PC σας και απενεργοποιήστε το. Αφού ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά το λογισμικό τείχους προστασίας.
 • Αν ο Βοηθός μετεγκατάστασης δεν ανοίγει στο PC σας, απενεργοποιήστε τυχόν λογισμικό προστασίας από ιούς που υπάρχει στο PC σας. Στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά να ανοίξετε τον Βοηθό μετεγκατάστασης. Αφού ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά αυτό το λογισμικό.
 • Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να μετεγκαταστήσετε με επιτυχία τις πληροφορίες σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εξωτερική μονάδα δίσκου ή την κοινή χρήση αρχείων για να αντιγράψετε χειροκίνητα σημαντικά δεδομένα στο Mac σας.

 


Ποια δεδομένα μπορώ να μεταφέρω;

Ο Βοηθός μετεγκατάστασης σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε τα δεδομένα που θα μεταφέρετε στο Mac σας. Δείτε τι μεταφέρεται για συγκεκριμένες εφαρμογές και τύπους δεδομένων:
  

Email, επαφές και πληροφορίες ημερολογίου
Τα μηνύματα email, οι ρυθμίσεις λογαριασμού email, οι επαφές και οι συναντήσεις μεταφέρονται με βάση την έκδοση των Windows που χρησιμοποιείτε και τους λογαριασμούς που έχετε.

Outlook1
Τα δεδομένα από εκδόσεις 32 bit του Outlook στα Windows 7 και σε νεότερες εκδόσεις μεταφέρονται ως εξής:

 • Τα Άτομα μεταφέρονται στις Επαφές2
 • Οι Συναντήσεις μεταφέρονται στην εφαρμογή Ημερολόγιο
 • Οι ρυθμίσεις και τα μηνύματα IMAP και Exchange μεταφέρονται στην εφαρμογή Mail
 • Οι ρυθμίσεις και τα μηνύματα POP μεταφέρονται στο Mail2

Windows Live Mail
Τα δεδομένα από το Windows Live Mail στα Windows 7 και σε νεότερες εκδόσεις μεταφέρονται ως εξής:

 • Οι ρυθμίσεις και τα μηνύματα IMAP μεταφέρονται στο Mail
 • Οι ρυθμίσεις και τα μηνύματα POP μεταφέρονται στο Mail2

Αλληλογραφία των Windows
Τα δεδομένα από την Αλληλογραφία των Windows στα Windows 7 και σε νεότερες εκδόσεις (εκτός των Windows 8) μεταφέρονται ως εξής:

 • Οι ρυθμίσεις και τα μηνύματα IMAP μεταφέρονται στο Mail
 • Οι ρυθμίσεις και τα μηνύματα POP μεταφέρονται στο Mail2
 • Τα Άτομα μεταφέρονται στις Επαφές

Σελιδοδείκτες
Οι σελιδοδείκτες από τα προγράμματα περιήγησης Internet Explorer, Safari για Windows και Firefox μεταφέρονται στο Safari.

 

Ρυθμίσεις συστήματος
Οι ρυθμίσεις γλώσσας και τοποθεσίας και οι προσαρμοσμένες εικόνες του γραφείου εργασίας μεταφέρονται στις Προτιμήσεις συστήματος. Η αρχική σελίδα του προγράμματος περιήγησης μεταφέρεται στις προτιμήσεις του Safari.

Εικόνες
Οι φωτογραφίες και άλλες εικόνες μεταφέρονται στον φάκελο αφετηρίας σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να τις προσθέσετε στις Φωτογραφίες ή να ανοίξετε την εφαρμογή Φωτογραφίες και να την αφήσετε να αναζητήσει στο Mac σας τις φωτογραφίες προς εισαγωγή.

Περιεχόμενο iTunes
Ο Βοηθός μετεγκατάστασης μεταφέρει τα πολυμέσα του iTunes ως εξής: μουσική στην εφαρμογή Apple Music, βίντεο στην εφαρμογή Apple TV, podcast στην εφαρμογή Apple Podcasts και ηχοβιβλία στην εφαρμογή Apple Books.

Άλλα αρχεία
Ο Βοηθός μετεγκατάστασης μεταφέρει επίσης τα εξής αρχεία:

 • Αρχεία από τον φάκελο ανώτερου επιπέδου του καταλόγου αφετηρίας του συνδεδεμένου χρήστη
 • Αρχεία που δεν είναι αρχεία συστήματος τα οποία βρίσκονται στους φακέλους «Windows» ή «Αρχεία εφαρμογών»
 • Φάκελοι ανώτερου επιπέδου που βρίσκονται στον δίσκο συστήματος των Windows και σε άλλους συνδεδεμένους δίσκους

 


1. Ο Βοηθός μετεγκατάστασης δεν υποστηρίζει εκδόσεις 64 bit του Outlook. Μπορείτε να μετεγκαταστήσετε χειροκίνητα τις εφαρμογές Mail, Επαφές ή Ημερολόγια από το Outlook 2013 ή το Outlook 2016, αν συνδεθείτε και εισαγάγετε το περιεχόμενο στο Mac σας χειροκίνητα.

2. Ο Βοηθός μετεγκατάστασης μεταφέρει μόνο τα δεδομένα αλληλογραφίας ή επαφών που ανήκουν στον συνδεδεμένο χρήστη των Windows. Για να μεταφέρετε δεδομένα από άλλον λογαριασμό χρήστη, χρησιμοποιήστε ξανά τον Βοηθό μετεγκατάστασης ενώ έχετε συνδεθεί σε άλλον λογαριασμό Windows. Κάθε φορά που κάνετε μετεγκατάσταση, το Mac σας δημιουργεί έναν νέο λογαριασμό χρήστη.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: