Χρήση γνωστοποιήσεων στον Mac

Οι γνωστοποιήσεις είναι ένας θαυμάσιος τρόπος για να παραμένετε ενημερωμένοι από τις εφαρμογές. Μάθετε πώς να προβάλετε γνωστοποιήσεις που χάσατε, να προσαρμόσετε το στιλ τους, να τις αποκρύψετε ή να τις απενεργοποιήσετε.

Κέντρο γνωστοποιήσεων

Προβολή γνωστοποιήσεων στο Κέντρο γνωστοποιήσεων

Για να ανοίξετε το Κέντρο γνωστοποιήσεων, κάντε κλικ στο Κέντρο γνωστοποιήσεων στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης σας ή σαρώστε αριστερά με δύο δάχτυλα από τη δεξιά πλευρά της επιφάνειας αφής.

  • Για να δείτε γνωστοποιήσεις που χάσατε, όπως ειδοποιήσεις ημερολογίου ή κλήσεις FaceTime, κάντε κλικ στην επιλογή «Γνωστοποιήσεις» στο επάνω μέρος του Κέντρου γνωστοποιήσεων.
  • Για να ανοίξετε μια γνωστοποίηση στην εφαρμογή που την έστειλε, κάντε κλικ στη γνωστοποίηση. Κατόπιν, η γνωστοποίηση θα αφαιρεθεί από το Κέντρο γνωστοποιήσεων.
  • Για να αφαιρέσετε γνωστοποιήσεις χωρίς να τις ανοίξετε, κάντε κλικ στο κουμπί εκκαθάρισης  δίπλα σε μια γνωστοποίηση ή μια ομάδα γνωστοποιήσεων.
  • Για να εμφανίσετε τα χειριστήρια για τις επιλογές Μην ενοχλείτε και Night Shift, μεταβείτε με κύλιση προς τα πάνω (ή σαρώστε προς τα κάτω) στο Κέντρο γνωστοποιήσεων.
  • Για να ανοίξετε τις προτιμήσεις Γνωστοποιήσεων, κάντε κλικ στο κουμπί με το γρανάζι  στην κάτω δεξιά γωνία του Κέντρου γνωστοποιήσεων.

Προσαρμογή ή απενεργοποίηση ειδοποιήσεων

  1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Γνωστοποιήσεις».
  2. Επιλέξτε μια εφαρμογή στην αριστερή στήλη.
  3. Για να αλλάξετε το στιλ των ειδοποιήσεων, επιλέξτε «Μπάνερ» ή «Ειδοποιήσεις». Ή επιλέξτε «Κανένα».
    Προτιμήσεις Γνωστοποιήσεων

Από εδώ μπορείτε επίσης να χειριστείτε άλλες δυνατότητες, όπως αν οι γνωστοποιήσεις θα εμφανίζονται στην οθόνη κλειδώματος ή αν θα περιλαμβάνουν μια προεπισκόπηση. Μια προεπισκόπηση περιλαμβάνει ένα τμήμα του email, της συνομιλίας ή άλλο περιεχόμενο που σχετίζεται με τη γνωστοποίηση. Μπορείτε να επιλέξετε να μην εμφανίζονται ποτέ προεπισκοπήσεις, να εμφανίζονται πάντα ή μόνο όταν ξεκλειδώνετε τον Mac.

Για να επιτρέψετε ή να αποκλείσετε τις γνωστοποιήσεις από συγκεκριμένους ιστότοπους ή για να εμποδίσετε τους ιστότοπους να σας ζητούν άδεια για την αποστολή γνωστοποιήσεων, μάθετε πώς να προσαρμόσετε τις γνωστοποιήσεις ιστότοπων στο Safari.

Χρήση της δυνατότητας «Μην ενοχλείτε»

Η δυνατότητα «Μην ενοχλείτε» θέτει σε σίγαση εισερχόμενες κλήσεις και γνωστοποιήσεις. Ενεργοποιείται αυτόματα όταν ο Mac σας συνδεθεί σε μια τηλεόραση ή έναν προβολέα.

Για να επιλέξετε πότε θα ενεργοποιείται και πότε θα απενεργοποιείται η δυνατότητα «Μην ενοχλείτε», επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Γνωστοποιήσεις». Οι ρυθμίσεις της δυνατότητας «Μην ενοχλείτε» βρίσκονται στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης:

Προτιμήσεις Γνωστοποιήσεων

Μάθετε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Γνωστοποιήσεις, κάντε κλικ στο  κουμπί Βοήθειας στις προτιμήσεις Γνωστοποιήσεων.

Ημερομηνία δημοσίευσης: