Αναπαραγωγή ήχου σε Dolby Atmos ή ήχου surround στο Apple TV

Το Apple TV έχει σχεδιαστεί για να παρέχει την καλύτερη δυνατή εμπειρία ήχου που υποστηρίζει το σύστημα οικιακής ψυχαγωγίας σας. Μάθετε ποιες μορφές ήχου υποστηρίζονται στο Apple TV και τη διαμόρφωση που χρειάζεστε για την αναπαραγωγή ήχου με την υψηλότερη ποιότητα.

Μορφές ήχου που υποστηρίζονται στο Apple TV

Το Apple TV 4K και το Apple TV HD αναπαράγουν αυτόματα ήχο με την υψηλότερη ποιότητα που υποστηρίζεται από τη διαμόρφωση του συστήματος οικιακής ψυχαγωγίας σας και που διατίθεται με το περιεχόμενο που παρακολουθείτε.

Αν το σύστημα οικιακής ψυχαγωγίας σας δεν υποστηρίζει τη μορφή ήχου που επιλέγει αυτόματα το Apple TV, μπορείτε να αλλάξετε χειροκίνητα τη μορφή ήχου. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Βίντεο και ήχος > Μορφή ήχου και ενεργοποιήστε την επιλογή «Αλλαγή μορφής». Από εδώ μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

  • Dolby Digital 5.1: Αναπαράγει ήχο σε πολλά ηχεία και ένα subwoofer, όπως μια διαμόρφωση ηχείων 5.1.
  • Στερεοφωνικά: Υποστηριζόμενη ποιότητα ήχου για όλες τις τηλεοράσεις, τις ταινίες και τις τηλεοπτικές εκπομπές που αναπαράγει ήχο μέσω ενός δεξιού και αριστερού καναλιού.

Διαμόρφωση του Dolby Atmos

Στο Apple TV 4K με tvOS 12, μπορείτε να αναπαράγετε ήχο σε Dolby Atmos, μια καθηλωτική εμπειρία τρισδιάστατου ήχου που πλημμυρίζει τον χώρο γύρω σας.

Για την αναπαραγωγή ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών σε Dolby Atmos από το Apple TV 4K, διαμορφώστε το σύστημα οικιακής ψυχαγωγίας σας για ήχο υψηλής ποιότητας. Διαμορφώσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

Ορισμένοι δέκτες AV και μπάρες ήχου άλλων κατασκευαστών ενδέχεται να απαιτούν ενημέρωση υλικολογισμικού για την υποστήριξη του Dolby Atmos. Μεταβείτε στον ιστότοπο του κατασκευαστή για να μάθετε περισσότερα.

Στη συνέχεια, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να διαμορφώσετε το Dolby Atmos στο Apple TV 4K:

  1. Βεβαιωθείτε ότι συνδέετε το Apple TV 4K απευθείας στην είσοδο HDMI στην μπάρα ήχου ή στον δέκτη AV με ένα καλώδιο HDMI. Οι περισσότερες τηλεοράσεις δεν υποστηρίζουν τη διέλευση Dolby Atmos σε μπάρες ήχου και δέκτες.*
  2. Συνδέστε το ένα άκρο ενός καλωδίου HDMI στην έξοδο HDMI στην μπάρα ήχου ή στον δέκτη AV. Στη συνέχεια, συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου HDMI στην είσοδο HDMI της τηλεόρασης.

*Ορισμένες μπάρες ήχου και δέκτες AV υποστηρίζουν Dolby Atmos, αλλά δεν υποστηρίζουν μορφές βίντεο όπως το HDR10 και το Dolby Vision. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να συνδέσετε το Apple TV 4K είτε στην μπάρα ήχου είτε στον δέκτη AV για την αναπαραγωγή ήχου σε Dolby Atmos. Εναλλακτικά, μπορείτε να συνδέσετε το Apple TV 4K στην τηλεόραση για την παρακολούθηση βίντεο σε HDR και Dolby Vision. Για να κάνετε και τα δύο, χρειάζεστε μια τηλεόραση ή έναν δέκτη AV ή μια μπάρα ήχου που υποστηρίζει Dolby Atmos, καθώς και μορφές βίντεο υψηλής ποιότητας. Το Apple TV 4K χρησιμοποιεί μια μορφή υψηλού εύρους ζώνης του Dolby Atmos που δεν λειτουργεί μέσω συνδέσεων ARC.

Ελέγξτε αν το Dolby Atmos είναι διαμορφωμένο

Στο Apple TV 4K, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Βίντεο και ήχος και επιλέξτε «Μορφή ήχου». Στην περιοχή «Καθηλωτικός ήχος», βεβαιωθείτε ότι το Dolby Atmos είναι ενεργοποιημένο. Αν δεν εμφανίζονται οι επιλογές «Καθηλωτικός ήχος» και «Dolby Atmos», ίσως χρειάζεται να αλλάξετε τον τρόπο διαμόρφωσης του συστήματος οικιακής ψυχαγωγίας σας.

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε κατά την παρακολούθηση περιεχομένου που υποστηρίζει Dolby Atmos. Σαρώστε απλώς προς τα κάτω στην επιφάνεια Touch του Apple TV Remote. Στην περιοχή «Πληροφορίες», αναζητήστε το στοιχείο  .

Δεν μπορείτε να αναπαράγετε ήχο σε Dolby Atmos αν η Γρήγορη έναρξη είναι απενεργοποιημένη στις Ρυθμίσεις. Για να ελέγξετε, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Εφαρμογές > Ταινίες και τηλ. εκπομπές iTunes > Γρήγορη έναρξη.

Μάθετε περισσότερα

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: