Αν το iPhone, το iPad ή το iPod touch που διαθέτετε δεν συνδέεται σε δίκτυο Wi-Fi

Λάβετε βοήθεια με τη σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi από το iPhone, iPad ή iPod touch.

Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής σας είναι ενεργοποιημένος και ότι βρίσκεστε εντός εμβέλειας

Αν βρίσκεστε πολύ μακριά από τον δρομολογητή Wi-Fi, δεν θα μπορείτε να λάβετε σήμα, επομένως, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε εντός εμβέλειας. 

 

Βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο και ότι μπορείτε να δείτε το δίκτυό σας

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Wi-Fi και βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο. Πατήστε το όνομα του δικτύου Wi-Fi για σύνδεση σε αυτό. Αν δίπλα σε ένα όνομα δικτύου υπάρχει ένα μπλε σημάδι επιλογής, σημαίνει ότι είστε συνδεδεμένοι.

Αν η επιλογή «Αυτόματη είσοδος» εμφανίζεται απενεργοποιημένη κάτω από το όνομα του δικτύου Wi-Fi, πατήστε το για να ενεργοποιήσετε την επιλογή «Αυτόματη είσοδος».

Αν σας ζητηθεί, εισαγάγετε το συνθηματικό Wi-Fi

Αν σας ζητηθεί, εισαγάγετε το συνθηματικό για το δίκτυο Wi-Fi. Λάβετε βοήθεια αν δεν γνωρίζετε το συνθηματικό σας.

Ακόμη κι αν εισαγάγετε το σωστό συνθηματικό, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα που αναφέρει ότι «δεν είναι δυνατή η σύνδεση στο δίκτυο» ή «λανθασμένο συνθηματικό». Επανεκκινήστε όλες τις συσκευές σας και, κατόπιν, δοκιμάστε να εισαγάγετε ξανά το συνθηματικό σας.

 

Ελέγξτε αν υπάρχουν προβλήματα με το δίκτυο Wi-Fi

Αν το iOS εντοπίσει ένα πρόβλημα με τη σύνδεση Wi-Fi, ενδέχεται να δείτε μια πρόταση για το δίκτυο Wi-Fi κάτω από το όνομα του δικτύου Wi-Fi στο οποίο έχετε συνδεθεί. Για παράδειγμα, ενδέχεται να εμφανίζεται η ειδοποίηση «Δεν υπάρχει σύνδεση στο Διαδίκτυο». Για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, πατήστε το δίκτυο Wi-Fi.

Ελέγξτε τα καλώδια και τις συνδέσεις σας

Αν συνεχίζετε να μην μπορείτε να συνδεθείτε στο δίκτυο ή στο Διαδίκτυο, βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής σας είναι συνδεδεμένος στο μόντεμ και ενεργοποιημένος.

 

Κάντε επανεκκίνηση

Δοκιμάστε να επανεκκινήσετε τη συσκευή iOS. Δείτε πώς μπορείτε να επανεκκινήσετε το iPhone, το iPad ή το iPod touch.

Κατόπιν επανεκκινήστε τον δρομολογητή σας και το καλωδιακό μόντεμ ή το μόντεμ DSL. Για να επανεκκινήσετε το δρομολογητή ή το μόντεμ σας, αποσυνδέστε τα και, κατόπιν, συνδέστε τα ξανά. 

Μετά την επανεκκίνηση κάθε συσκευής, ελέγξτε αν το πρόβλημα επιλύθηκε.

  

Συνεχίζετε να μην μπορείτε να συνδεθείτε;

Κάντε επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου. Πατήστε Ρυθμίσεις > Γενικά > Επαναφορά > Ρυθμίσεις δικτύου. Με αυτόν τον τρόπο επαναφέρονται επίσης τα δίκτυα και τα συνθηματικά Wi-Fi, οι ρυθμίσεις κινητής τηλεφωνίας και οι ρυθμίσεις VPN και APN που έχετε χρησιμοποιήσει κατά το παρελθόν.

Λήψη περισσότερης βοήθειας

  • Αν είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο Wi-Fi αλλά δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το δίκτυο Wi-Fi σε άλλες συσκευές. Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας άλλες συσκευές, ίσως να έχει σημειωθεί κάποια διακοπή στην υπηρεσία. Καλέστε την καλωδιακή υπηρεσία ή τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου για βοήθεια.
  • Δοκιμάστε να συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi σε διαφορετική τοποθεσία. Αν η συσκευή σας μπορεί να συνδεθεί, θα χρειαστεί να βρείτε βοήθεια για το δίκτυο Wi-Fi. Αν η συσκευή σας δεν μπορεί να συνδεθεί σε κανένα δίκτυο Wi-Fi, επικοινωνήστε με την Apple.
  • Ενημερώστε το δρομολογητή Wi-Fi με το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό και βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής υποστηρίζει το προϊόν Apple που διαθέτετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του δρομολογητή.
Ημερομηνία δημοσίευσης: