Διαχειριστείτε τις προτιμήσεις συνθηματικού για το iTunes Store και το App Store

Μπορείτε να ζητάτε ένα συνθηματικό για κάθε αγορά ή κάθε 15 λεπτά.

Μπορείτε να επιλέξετε τη συχνότητα με την οποία θα εισαγάγετε το συνθηματικό σας κατά την αγορά στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων των αγορών εντός εφαρμογής) από το App Store και το iTunes Store:

 • Να απαιτείται πάντα: Κάθε φορά που κάνετε μια αγορά, θα σας ζητείται η εισαγωγή του συνθηματικού σας, ακόμη και αν έχετε συνδεθεί με το Apple ID σας.
 • Να απαιτείται μετά από 15 λεπτά: Αν έχετε εισαγάγει το συνθηματικό σας εντός των τελευταίων 15 λεπτών, δεν θα σας ζητηθεί να το εισαγάγετε ξανά.

Αν δεν θέλετε να εισάγετε το συνθηματικό σας κατά τη λήψη δωρεάν στοιχείων, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα και απενεργοποιήστε την προστασία συνθηματικού για τα δωρεάν στοιχεία.

Σε iPhone, iPad ή iPod touch

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.
 2. Πατήστε [το όνομά σας] και κατόπιν πατήστε «iTunes και App Store».
 3. Πατήστε «Ρυθμίσεις συνθηματικού». Αν έχετε ενεργοποιήσει το Touch ID ή το Face ID για τις αγορές, δεν θα εμφανίζονται οι «Ρυθμίσεις συνθηματικού».
  iPhone στο οποίο εμφανίζεται το κουμπί «Ρυθμίσεις συνθηματικού».
 4. Κάτω από τις επιλογές «Αγορές» και «Αγορές εντός εφαρμογής», πατήστε τη ρύθμιση που θέλετε.
  iPhone στο οποίο εμφανίζεται η επιλογή «Να απαιτείται πάντα».
 5. Στην ενότητα «Δωρεάν λήψεις», πατήστε «Απαίτηση συνθηματικού» για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση.
 6. Όταν σας ζητηθεί, εισαγάγετε το συνθηματικό σας. Στη συνέχεια, πατήστε «OK».

Στον υπολογιστή σας

 1. Στο Mac, επιλέξτε το μενού Apple () στην κορυφή της οθόνης σας και κατόπιν επιλέξτε «Προτιμήσεις συστήματος». 
 2. Κάντε κλικ στο «Apple ID». 
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Πολυμέσα και αγορές».
 4. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε για τις δωρεάν λήψεις και τις αγορές. Αν έχετε ενεργοποιήσει το Touch ID για τις αγορές, δεν θα εμφανίζεται αυτό το μενού.

Αν χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του macOS, ανοίξτε το iTunes, επιλέξτε iTunes > Προτιμήσεις και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα «Store».

Σε PC

Αν χρησιμοποιείτε PC, ανοίξτε το iTunes. Από την κορυφή του παραθύρου iTunes, επιλέξτε «Επεξεργασία» και κατόπιν επιλέξτε «Προτιμήσεις». Κάντε κλικ στην καρτέλα «Store». Κατόπιν, επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε για τις αγορές και τις δωρεάν λήψεις.

Σε Apple TV 4K ή Apple TV HD

 1. Από την οθόνη Αφετηρίας, επιλέξτε «Ρυθμίσεις». 
 2. Επιλέξτε «Χρήστες και λογαριασμοί».
 3. Επιλέξτε «Λογαριασμός: [το όνομά σας]».
 4. Κάτω από την επιλογή «Απαίτηση συνθηματικού», επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε για τις αγορές και τις δωρεάν λήψεις.

Σε Apple TV (3ης γενιάς)

 1. Από την οθόνη Αφετηρίας, επιλέξτε Ρυθμίσεις > iTunes Store > Σύνδεση.
 2. Συνδεθείτε με το Apple ID και το συνθηματικό σας.
 3. Αφού κάνετε κλικ στην επιλογή «Υποβολή», θα εμφανιστεί μια οθόνη που αναφέρει το μήνυμα «Απομνημόνευση συνθηματικού;» Επιλέξτε το επίπεδο προστασίας που προτιμάτε:
  • Επιλέξτε «Ναι», αν θέλετε το Apple TV να απομνημονεύσει το συνθηματικό σας για τις αγορές όταν συνδέεστε με το Apple ID σας.
  • Επιλέξτε «Όχι», αν θέλετε να εισάγετε το συνθηματικό σας κάθε φορά που πραγματοποιείτε μια αγορά στο iTunes Store.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις συνθηματικού σας, αποσυνδεθείτε και στη συνέχεια ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για να συνδεθείτε ξανά.

Πληροφορίες για την απενεργοποίηση της προστασίας συνθηματικού

Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε πλήρως την προστασία συνθηματικού για τα στοιχεία επί πληρωμή στο iPhone, το iPad, το iPod touch ή τον υπολογιστή σας. Στο Apple TV, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την προστασία συνθηματικού τόσο για τα δωρεάν όσο και για τα επί πληρωμή στοιχεία.

Αν ενεργοποιήσετε το Touch ID ή το Face ID για αγορές από το App Store και το iTunes Store, θα σας ζητείται να χρησιμοποιείτε το Touch ID ή το Face ID για κάθε λήψη ακόμη κι αν το στοιχείο είναι δωρεάν.

Διαχειριστείτε τις αγορές ή τις λήψεις των παιδιών σας

Αν χρησιμοποιείτε την Οικογενειακή κοινή χρήση, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα «Ερώτηση για αγορά» για να ελέγχετε τι αγοράζουν τα παιδιά σας. Όταν το παιδί ρωτήσει για την αγορά ενός στοιχείου ή τη λήψη ενός δωρεάν στοιχείου, ο οργανωτής της οικογένειας μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: