Αν δεν συγχρονίζονται οι Επαφές, τα Ημερολόγια ή οι Υπομνήσεις iCloud

Δείτε τι μπορείτε να κάνετε, αν χρειάζεστε βοήθεια. Για παράδειγμα, αν οι αλλαγές που κάνατε σε μία συσκευή δεν εφαρμόζονται σε όλες τις συσκευές σας.

Τι να ελέγξετε πρώτα

Ελέγξτε αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια μετά από κάθε βήμα που περιγράφεται παρακάτω. 

 1. Ελέγξτε την κατάσταση συστήματος για τις Επαφές, τα Ημερολόγια και τις Υπομνήσεις iCloud.
 2. Αν μια υπόμνηση δεν εμφανίζεται σε ορισμένες συσκευές, βεβαιωθείτε ότι εκτελείτε το πιο πρόσφατο iOS, iPadOS ή macOS σε κάθε συσκευή. Οι αναβαθμισμένες και οι κοινόχρηστες υπομνήσεις στο iOS 13 ή νεότερη έκδοση ή το macOS Catalina ή νεότερη έκδοση δεν είναι συμβατές με παλαιότερες εκδόσεις του iOS ή του macOS. Μάθετε περισσότερα.
 3. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας στο iPhone, το iPad, το iPod touch, το Mac ή το PC σας είναι σωστές.
 4. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στο iCloud με το ίδιο Apple ID σε όλες τις συσκευές σας. Στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τις Επαφές, τα Ημερολόγια και τις Υπομνήσεις* στις ρυθμίσεις του iCloud. 
 5. Ελέγξτε τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο. Ανοίξτε το Safari και μεταβείτε στη διεύθυνση www.apple.com/grΜάθετε τι να κάνετε, αν δεν μπορείτε να ανοίξετε τη σελίδα.
 6. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση σε ασφαλείς ιστότοπους. Ανοίξτε το Safari και μεταβείτε στη σελίδα του λογαριασμού Apple ID σας. Αν δεν ανοίγει ο ιστότοπος, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου για βοήθεια.
 7. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε υπερβεί το όριο χώρου αποθήκευσης iCloud ή τα όρια χώρου αποθήκευσης για τις Επαφές, τα Ημερολόγια και τις Υπομνήσεις iCloud

* Σε PC με Outlook 2016 ή νεότερη έκδοση, οι Υπομνήσεις ονομάζονται Εργασίες. 

Δοκιμάστε τα παρακάτω βήματα για τη συσκευή σας

Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, δοκιμάστε τα παρακάτω βήματα για τη συσκευή σας.

iOS 13 και iPadOS ή νεότερη έκδοση

Μετά από κάθε βήμα, ελέγξτε τις επαφές, τα ημερολόγια ή τις υπομνήσεις σας. 

Ανανεώστε τις επαφές και τα ημερολόγιά σας

Για να ανανεώσετε τις επαφές σας, ανοίξτε τις Επαφές και σαρώστε προς τα κάτω στη λίστα. Για να ανανεώσετε τις ομάδες επαφών σας, πατήστε «Ομάδες» στην επάνω αριστερή γωνία και κατόπιν σαρώστε προς τα κάτω στη λίστα. 

Για να ανανεώσετε τα ημερολόγιά σας:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ημερολόγιο.
 2. Πατήστε την καρτέλα «Ημερολόγια».
 3. Σαρώστε προς τα κάτω στη λίστα για να ανανεώσετε τα γεγονότα σας.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις των εφαρμογών σας

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τις Επαφές, τα Ημερολόγια και τις Υπομνήσεις στη συσκευή σας. 
 2. Αν χρησιμοποιείτε πολλές ομάδες ή λογαριασμούς στην εφαρμογή Επαφές ή Ημερολόγιο, βεβαιωθείτε ότι οι Επαφές και τα Ημερολόγια iCloud έχουν διαμορφωθεί ώστε να εμφανίζονται:
  • Ανοίξτε την εφαρμογή Επαφές και πατήστε «Ομάδες» στην επάνω αριστερή γωνία. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο «Όλες οι επαφές iCloud».
  • Ανοίξτε την εφαρμογή Ημερολόγιο και πατήστε την καρτέλα «Ημερολόγια». Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένα όλα τα ημερολόγια iCloud. 
 3. Αλλάξτε τη συχνότητα ενημέρωσης των ημερολογίων σας: 
  1. Πατήστε «Ρυθμίσεις» και κατόπιν «Ημερολόγιο».
  2. Πατήστε «Συγχρονισμός».
  3. Αν είναι επιλεγμένο το στοιχείο «Όλα τα γεγονότα», επιλέξτε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, όπως «Γεγονότα 1 μήνα πριν». Αν, αντίθετα, είναι επιλεγμένο ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, επιλέξτε «Όλα τα γεγονότα». 
  4. Επιστρέψτε στην οθόνη Αφετηρίας. 
  5. Περιμένετε λίγα λεπτά και κατόπιν ανοίξτε την εφαρμογή Ημερολόγιο. Πατήστε την καρτέλα «Ημερολόγια» και σαρώστε προς τα κάτω για ανανέωση.

Επειδή το ημερολόγιο Γενέθλια iCloud ενημερώνεται μία φορά την ημέρα, οι αλλαγές στα γενέθλια μπορεί να μην εμφανιστούν στην εφαρμογή Ημερολόγιο μέχρι την επόμενη ημέρα.

Ορίστε τις Επαφές, τα Ημερολόγια ή τις Υπομνήσεις iCloud ως προεπιλεγμένα

Αν οι επαφές, τα ημερολόγια και οι υπομνήσεις σας βρίσκονται στο iCloud, τότε το iCloud θα ενημερώνει αυτόματα τις πληροφορίες σας. Αν οι πληροφορίες βρίσκονται σε λογαριασμό τρίτου παρόχου, όπως το Google ή το Yahoo, μπορείτε να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο λογαριασμό σας στο iCloud. Η αλλαγή του προεπιλεγμένου λογαριασμού σας στον λογαριασμό iCloud δεν θα μετακινήσει τις υπάρχουσες πληροφορίες σας από μια υπηρεσία τρίτου παρόχου στο iCloud.

Επαφές

Για να δείτε σε ποιον λογαριασμό βρίσκονται οι επαφές σας:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Επαφές και πατήστε «Ομάδες» στην επάνω αριστερή γωνία.
 2. Καταργήστε την επιλογή «Όλες οι επαφές ([λογαριασμός])» για κάθε λογαριασμό τρίτου παρόχου, όπως τον λογαριασμό Gmail ή Yahoo.
 3. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο «Όλες οι επαφές iCloud».
 4. Πατήστε «Τέλος» για να δείτε τη λίστα των επαφών. Αν δεν βλέπετε την επαφή που αναζητάτε, τότε είναι αποθηκευμένη σε άλλο λογαριασμό.
 5. Αν έχετε ένα αντίγραφο των επαφών σας από μια υπηρεσία τρίτου παρόχου σε μορφή vCard έκδοσης 3.0 ή νεότερης, μπορείτε να εισαγάγετε τις επαφές στο iCloud.

Για να ορίσετε το iCloud ως τον προεπιλεγμένο λογαριασμό για τις επαφές σας:

 1. Πατήστε «Ρυθμίσεις» και κατόπιν «Επαφές».
 2. Πατήστε «Προεπιλεγμένος λογαριασμός».
 3. Επιλέξτε το iCloud.

Ημερολόγια και Υπομνήσεις

Για να δείτε σε ποιον λογαριασμό βρίσκονται τα ημερολόγιά σας, ανοίξτε την εφαρμογή Ημερολόγιο και πατήστε την καρτέλα «Ημερολόγια». 

Για να ορίσετε ένα ημερολόγιο iCloud ως προεπιλεγμένο:

 1. Πατήστε «Ρυθμίσεις» και κατόπιν «Ημερολόγιο».
 2. Πατήστε «Προεπιλεγμένο ημερολόγιο». 
 3. Πατήστε ένα από τα ημερολόγια του iCloud για να το ορίσετε ως προεπιλεγμένο.

Για να ορίσετε μια λίστα υπομνήσεων iCloud ως προεπιλεγμένη: 

 1. Πατήστε «Ρυθμίσεις» και κατόπιν «Υπομνήσεις».
 2. Πατήστε «Προεπιλεγμένη λίστα». 
 3. Πατήστε μια λίστα κάτω από την επιλογή «iCloud» για να την ορίσετε ως προεπιλεγμένη.

Επανεκκινήστε την εφαρμογή Επαφές, Ημερολόγιο ή Υπομνήσεις

 1. Κλείστε την εφαρμογή.
 2. Επιστρέψτε στην οθόνη Αφετηρίας.
 3. Περιμένετε ένα λεπτό και ανοίξτε ξανά την εφαρμογή. 

Απενεργοποιήστε τις Επαφές, τα Ημερολόγια ή τις Υπομνήσεις iCloud και ενεργοποιήστε τις ξανά

 1. Πατήστε Ρυθμίσεις > [το όνομά σας] > iCloud. 
 2. Σύρετε για να απενεργοποιήσετε τις Επαφές, τα Ημερολόγια και τις Υπομνήσεις.*
 3. Αν βλέπετε τα ημερολόγια ή τις υπομνήσεις σας στο iCloud.com ή σε κάποια από τις συσκευές σας, μπορείτε να επιλέξετε «Διαγραφή από [συσκευή]». Αν όχι, επιλέξτε «Διατήρηση στο [συσκευή]».
 4. Περιμένετε λίγα λεπτά και ενεργοποιήστε ξανά τις Επαφές, το Ημερολόγιο ή τις Υπομνήσεις.

* Οι τοπικές υπομνήσεις θα διαγραφούν από τη συσκευή σας, αλλά οι πληροφορίες σας δεν θα διαγραφούν από το iCloud. Αφού ενεργοποιήσετε ξανά τις Υπομνήσεις, θα συγχρονιστούν εκ νέου στη συσκευή σας.

Επανεκκινήστε το iPhone, το iPad ή το iPod touch

Μάθετε πώς μπορείτε να επανεκκινήσετε το iPhone, το iPad ή το iPod touch.

iOS 12

Μετά από κάθε βήμα, ελέγξτε τις επαφές, τα ημερολόγια ή τις υπομνήσεις σας. 

Ανανεώστε τις επαφές, τα ημερολόγια και τις υπομνήσεις σας

Για να ανανεώσετε τις επαφές σας, ανοίξτε τις Επαφές και σαρώστε προς τα κάτω στη λίστα. Για να ανανεώσετε τις ομάδες επαφών σας, πατήστε «Ομάδες» στην επάνω αριστερή γωνία και κατόπιν σαρώστε προς τα κάτω στη λίστα. 

Για να ανανεώσετε τα ημερολόγια και τις υπομνήσεις σας: 

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ημερολόγιο.
 2. Πατήστε την καρτέλα «Ημερολόγια».
 3. Σαρώστε προς τα κάτω στη λίστα για να ανανεώσετε τα γεγονότα και τις υπομνήσεις.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις των εφαρμογών σας

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τις Επαφές, τα Ημερολόγια και τις Υπομνήσεις στη συσκευή σας. 
 2. Αν χρησιμοποιείτε πολλές ομάδες ή λογαριασμούς στην εφαρμογή Επαφές ή Ημερολόγιο, βεβαιωθείτε ότι οι Επαφές και τα Ημερολόγια iCloud έχουν διαμορφωθεί ώστε να εμφανίζονται:
  • Ανοίξτε την εφαρμογή Επαφές και πατήστε «Ομάδες» στην επάνω αριστερή γωνία. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο «Όλες οι επαφές iCloud».
  • Ανοίξτε την εφαρμογή Ημερολόγιο και πατήστε την καρτέλα «Ημερολόγια». Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο «Όλα στο iCloud». 
 3. Αλλάξτε τη συχνότητα ενημέρωσης των ημερολογίων και των υπομνήσεών σας: 
  1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Ημερολόγιο ή πατήστε Ρυθμίσεις > Υπομνήσεις.
  2. Πατήστε «Συγχρονισμός».
  3. Αν είναι επιλεγμένο το στοιχείο «Όλα τα γεγονότα» ή «Όλες οι υπομνήσεις», επιλέξτε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, όπως «Γεγονότα 1 μήνα πριν» ή «Υπομνήσεις 1 μήνα πριν». Αν, αντίθετα, είναι επιλεγμένο ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, επιλέξτε «Όλα τα γεγονότα» ή «Όλες οι υπομνήσεις». 
  4. Πατήστε το κουμπί Αφετηρίας. 
  5. Περιμένετε λίγα λεπτά. Ανοίξτε την εφαρμογή Ημερολόγιο, πατήστε την καρτέλα «Ημερολόγια» και σαρώστε προς τα κάτω για να την ανανεώσετε.

Επειδή το ημερολόγιο Γενέθλια iCloud ενημερώνεται μία φορά την ημέρα, οι αλλαγές στα γενέθλια μπορεί να μην εμφανιστούν στην εφαρμογή Ημερολόγιο μέχρι την επόμενη ημέρα.

Ορίστε τις Επαφές, τα Ημερολόγια ή τις Υπομνήσεις iCloud ως προεπιλεγμένα

Αν οι επαφές, τα ημερολόγια και οι υπομνήσεις σας βρίσκονται στο iCloud, τότε το iCloud θα ενημερώνει αυτόματα τις πληροφορίες σας. Ελέγξτε αν οι πληροφορίες σας βρίσκονται στο iCloud ή σε έναν λογαριασμό τρίτου παρόχου, όπως έναν λογαριασμό Google ή Yahoo. Στη συνέχεια, αλλάξτε τον προεπιλεγμένο λογαριασμό σας στον λογαριασμό iCloud.

Επαφές

Για να ελέγξετε σε ποιον λογαριασμό βρίσκονται οι επαφές σας: 

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Επαφές και πατήστε «Ομάδες» στην επάνω αριστερή γωνία.
 2. Καταργήστε την επιλογή «Όλες οι επαφές ([λογαριασμός])» για κάθε λογαριασμό τρίτου παρόχου, όπως τον λογαριασμό Gmail ή Yahoo.
 3. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο «Όλες οι επαφές iCloud».
 4. Πατήστε «Τέλος» για να δείτε τη λίστα των επαφών. Αν δεν βλέπετε την επαφή που αναζητάτε, τότε είναι αποθηκευμένη σε άλλο λογαριασμό.
 5. Μπορείτε να εισαγάγετε την επαφή από μια υπηρεσία τρίτου παρόχου στο iCloud.

Για να ορίσετε το iCloud ως τον προεπιλεγμένο λογαριασμό για τις επαφές σας:

 1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Επαφές.
 2. Πατήστε «Προεπιλεγμένος λογαριασμός».
 3. Επιλέξτε το iCloud.

Ημερολόγια και Υπομνήσεις

Για να δείτε σε ποιον λογαριασμό βρίσκονται τα ημερολόγιά σας:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ημερολόγιο. 
 2. Πατήστε ένα γεγονός για να το ανοίξετε.
 3. Πατήστε το όνομα του ημερολογίου για να δείτε αν το γεγονός περιλαμβάνεται σε ένα ημερολόγιο iCloud.

Για να ορίσετε ένα ημερολόγιο iCloud ως προεπιλεγμένο:

 1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Ημερολόγιο.
 2. Πατήστε «Προεπιλεγμένο ημερολόγιο». 
 3. Πατήστε ένα από τα ημερολόγια του iCloud για να το ορίσετε ως προεπιλεγμένο.

Για να δείτε σε ποιον λογαριασμό βρίσκονται οι υπομνήσεις σας: 

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Υπομνήσεις.
 2. Πατήστε το όνομα της λίστας στην επάνω αριστερή γωνία για να δείτε όλες τις λίστες σας.
 3. Ελέγξτε αν η λίστα είναι αποθηκευμένη στη συσκευή ή στο iCloud. Ανοίξτε μια λίστα και πατήστε «Επεξεργασία». Αν εμφανίζεται η ένδειξη «Κοινή χρήση», η λίστα σας βρίσκεται στο iCloud.

Όταν δημιουργείτε μια υπόμνηση, μπορείτε να επιλέξετε να την αποθηκεύσετε στο iCloud ή στη συσκευή iOS.

Επανεκκινήστε την εφαρμογή Επαφές, Ημερολόγιο ή Υπομνήσεις

 1. Κάντε διπλό κλικ στο κουμπί Αφετηρίας, για να δείτε τις ανοιχτές εφαρμογές σας.
 2. Βρείτε την εφαρμογή και σαρώστε προς τα επάνω για να την κλείσετε.
 3. Πατήστε το κουμπί Αφετηρίας, για να επιστρέψετε στην οθόνη Αφετηρίας.
 4. Περιμένετε ένα λεπτό και ανοίξτε ξανά την εφαρμογή.

Απενεργοποιήστε τις Επαφές, τα Ημερολόγια ή τις Υπομνήσεις iCloud και ενεργοποιήστε τις ξανά

 1. Πατήστε Ρυθμίσεις > [το όνομά σας] > iCloud. 
 2. Σύρετε για να απενεργοποιήσετε τις Επαφές, τα Ημερολόγια και τις Υπομνήσεις.*
 3. Αν βλέπετε τα ημερολόγια ή τις υπομνήσεις σας στο iCloud.com ή σε κάποια από τις συσκευές σας, μπορείτε να επιλέξετε «Διαγραφή από [συσκευή]». Αν όχι, επιλέξτε «Διατήρηση στο [συσκευή]».
 4. Περιμένετε λίγα λεπτά και ενεργοποιήστε ξανά τις Επαφές, το Ημερολόγιο ή τις Υπομνήσεις.

* Οι τοπικές υπομνήσεις θα διαγραφούν από τη συσκευή σας, αλλά οι πληροφορίες σας δεν θα διαγραφούν από το iCloud. Αφού ενεργοποιήσετε ξανά τις Υπομνήσεις, θα συγχρονιστούν εκ νέου στη συσκευή σας.

Επανεκκινήστε το iPhone, το iPad ή το iPod touch

Επανεκκινήστε τη συσκευή σας. Μάθετε πώς μπορείτε να επανεκκινήσετε το iPhone, το iPad ή το iPod touch.

Επιβάλετε τον συγχρονισμό των δεδομένων Ημερολογίου στο Apple Watch

Για να επιβάλετε τον συγχρονισμό των δεδομένων Ημερολογίου στο Apple Watch:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Watch στο iPhone και πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου».
 2. Πατήστε «Γενικά» και κατόπιν πατήστε «Επαναφορά».
 3. Πατήστε «Επαναφορά δεδομένων συγχρονισμού».

Αν ένα μέλος της οικογένειας διαμόρφωσε το Apple Watch σας για εσάς, δεν μπορείτε να επιβάλετε τον συγχρονισμό των δεδομένων Ημερολογίου. 

macOS

Μετά από κάθε βήμα, ελέγξτε τις επαφές, τα ημερολόγια ή τις υπομνήσεις σας.

Ανανεώστε τα ημερολόγια και τις υπομνήσεις σας

Μπορείτε να ανανεώσετε τα ημερολόγιά σας από την εφαρμογή Ημερολόγιο:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ημερολόγιο.
 2. Επιλέξτε «Προβολή».
 3. Ανανεώστε τα ημερολόγια.

Επειδή το ημερολόγιο Γενέθλια iCloud ενημερώνεται σε ωριαία βάση, μπορεί να χρειαστεί έως και μία ώρα μέχρι να εμφανιστούν οι αλλαγές στα γενέθλια στην εφαρμογή Επαφές ή Ημερολόγιο.

Για να ανανεώσετε τις υπομνήσεις σας, κλείστε την εφαρμογή Υπομνήσεις και κατόπιν ανοίξτε την ξανά. 

Ελέγξτε τον προεπιλεγμένο λογαριασμό σας για το Ημερολόγιο, τις Υπομνήσεις και τις Επαφές

Αν αποθηκεύετε και επεξεργάζεστε τα γεγονότα σας στο iCloud και όχι σε κάποιο άλλο σημείο, όπως «Στο Mac μου» ή σε λογαριασμό Exchange ή Google, τότε το iCloud θα ενημερώνει αυτόματα τα ημερολόγιά σας. Αν χρησιμοποιείτε πολλούς λογαριασμούς στο Mac σας, όπως iCloud, Gmail και Yahoo, βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός iCloud είναι ο προεπιλεγμένος λογαριασμός για το Ημερολόγιό σας:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ημερολόγιο.
 2. Επιλέξτε Ημερολόγιο > Προτιμήσεις.
 3. Στην καρτέλα «Γενικά», βεβαιωθείτε ότι ένα από τα ημερολόγιά σας iCloud είναι το προεπιλεγμένο.

Αν αποθηκεύετε και επεξεργάζεστε τις επαφές σας στο iCloud και όχι σε κάποιο άλλο σημείο, όπως «Στο Mac μου» ή σε λογαριασμό Exchange ή Google, τότε το iCloud θα ενημερώνει αυτόματα τις επαφές σας. Αν χρησιμοποιείτε πολλούς λογαριασμούς στο Mac σας, όπως iCloud, Gmail και Yahoo, βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός iCloud είναι ο προεπιλεγμένος λογαριασμός για τις Επαφές σας:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Επαφές.
 2. Επιλέξτε Επαφές > Λογαριασμοί.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα «iCloud» και βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί με το Apple ID σας. 

Εφόσον έχετε ενεργοποιήσει τις Υπομνήσεις στις Προτιμήσεις συστήματος, θα βλέπετε τις υπομνήσεις σας iCloud στο Mac. 

Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το Ημερολόγιο iCloud και τις Υπομνήσεις iCloud

 1. Κλείστε τις εφαρμογές Ημερολόγιο και Υπομνήσεις.
 2. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος, κάντε κλικ στο «Apple ID» και στη συνέχεια στο «iCloud». Αν χρησιμοποιείτε το macOS Mojave ή παλαιότερη έκδοση, επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στο «iCloud».
 3. Καταργήστε την επιλογή του στοιχείου «Ημερολόγια και υπομνήσεις».* 
 4. Κλείστε τις Προτιμήσεις συστήματος και περιμένετε περίπου ένα λεπτό.
 5. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος, κάντε κλικ στο «Apple ID» και στη συνέχεια στο «iCloud». Αν χρησιμοποιείτε το macOS Mojave ή παλαιότερη έκδοση, επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στο «iCloud». 
 6. Επιλέξτε το στοιχείο «Ημερολόγια και υπομνήσεις».
 7. Ανοίξτε το Ημερολόγιο και τις Υπομνήσεις.

* Οι τοπικές υπομνήσεις θα διαγραφούν από τη συσκευή σας, αλλά οι πληροφορίες σας δεν θα διαγραφούν από το iCloud. Αφού ενεργοποιήσετε ξανά τις Υπομνήσεις, θα συγχρονιστούν εκ νέου στη συσκευή σας.

Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας

Μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, ελέγξτε αν επιλύθηκε το πρόβλημα. 

iCloud.com

Αν δεν εμφανίζονται όλες οι ενημερώσεις σας ή αν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα, δοκιμάστε αυτά τα βήματα στο iCloud.com:

 1. Ενημερώστε το πρόγραμμα περιήγησής σας και εκκαθαρίστε τη μνήμη cache.
 2. Αν δεν εμφανίζονται ενημερώσεις από άλλες συσκευές, ανοίξτε κάποια άλλη εφαρμογή στο iCloud.com, όπως το Mail. Στη συνέχεια, επιστρέψτε στην εφαρμογή Επαφές, Ημερολόγιο ή Υπομνήσεις.
 3. Αποσυνδεθείτε από το iCloud.com και συνδεθείτε ξανά. 
 4. Εκκαθαρίστε το ιστορικό περιήγησής σας. Επιλέξτε Ιστορικό > Εκκαθάριση ιστορικού.

Επειδή το ημερολόγιο Γενέθλια iCloud ενημερώνεται μία φορά την ημέρα, οι αλλαγές στα γενέθλια μπορεί να μην εμφανιστούν στην εφαρμογή Ημερολόγιο μέχρι την επόμενη ημέρα.

Αν λάβετε ένα ανεπιθύμητο αίτημα στο Ημερολόγιο iCloud

Αν λάβετε κάποιο αίτημα ημερολογίου που πιστεύετε ότι είναι ανεπιθύμητο, ενημερώστε μας. Συνδεθείτε στο iCloud.com με το Apple ID σας και ανοίξτε την εφαρμογή Ημερολόγιο. Ανοίξτε το γεγονός που θέλετε να επισημάνετε ως ανεπιθύμητο, επιλέξτε «Αναφορά ανεπιθύμητου» και κάντε κλικ στο «OK». Θα διαγράψουμε αυτόματα το γεγονός από το Ημερολόγιο σε όλες τις συσκευές στις οποίες έχετε συνδεθεί με το ίδιο Apple ID.

Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στην πρόσκληση από iPhone, iPad, iPod touch ή Mac και να επιλέξετε Αναφορά ανεπιθύμητου > Διαγραφή και αναφορά ως ανεπιθύμητου.

Microsoft Windows

Μετά από κάθε βήμα, ελέγξτε τις επαφές, τα ημερολόγια ή τις υπομνήσεις σας.

Οι Υπομνήσεις ονομάζονται «Εργασίες» στο iCloud για Windows.

Ανανεώστε το Outlook

Επιλέξτε «Ανανέωση» εικονίδιο «Ανανέωση» στο Outlook.

Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τις Επαφές, το Ημερολόγιο και τις Εργασίες iCloud

 1. Ανοίξτε το iCloud για Windows.
 2. Καταργήστε την επιλογή «Mail, Επαφές, Ημερολόγια και Εργασίες» και πατήστε «Εφαρμογή».
 3. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα, επιλέξτε «Mail, Επαφές, Ημερολόγια και Εργασίες» και πατήστε «Εφαρμογή».
 4. Ανοίξτε το Outlook.

Βεβαιωθείτε ότι το πρόσθετο Outlook για το iCloud είναι ενεργό

Στο Outlook 2010 και νεότερες εκδόσεις:

 1. Κάντε κλικ στο μενού «Αρχείο».
 2. Κάντε κλικ στις «Επιλογές» στο αριστερό τμήμα του παραθύρου.
 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο «Πρόσθετα» στο αριστερό τμήμα του παραθύρου επιλογών του Outlook.
 4. Ελέγξτε τη λίστα των προσθέτων στην ενότητα «Ενεργά πρόσθετα εφαρμογής».
 5. Επιλέξτε το πρόσθετο Outlook για το iCloud.

Μάθετε πώς να διαχειρίζεστε τα πρόσθετα με το Microsoft Outlook.

Ελέγξτε τον προεπιλεγμένο λογαριασμό σας στο Outlook

Στο Outlook 2010 και νεότερες εκδόσεις:

 1. Κάντε κλικ στο μενού «Αρχείο».
 2. Επιλέξτε Πληροφορίες > Ρυθμίσεις λογαριασμού > Αρχεία δεδομένων. 
 3. Αν το iCloud είναι ο προεπιλεγμένος λογαριασμός στη στήλη «Σχόλια», επιλέξτε έναν άλλο λογαριασμό και κάντε κλικ στην επιλογή «Ορισμός ως προεπιλογής».

Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας

Μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, ελέγξτε αν επιλύθηκε το πρόβλημα.

Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια

Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple. Μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα, για να αφαιρέσετε διπλότυπες επαφές ή διπλότυπα ημερολόγια.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: