Αν οι Επαφές, τα Ημερολόγια ή οι Υπομνήσεις iCloud δεν συγχρονίζονται

Δείτε τι μπορείτε να κάνετε, αν χρειάζεστε βοήθεια. Για παράδειγμα, αν οι αλλαγές που κάνατε σε μία συσκευή δεν εφαρμόζονται σε όλες τις συσκευές σας.

Δοκιμάστε πρώτα αυτά τα βήματα

Βεβαιωθείτε ότι είναι διαθέσιμες οι Επαφές, τα Ημερολόγια και οι Υπομνήσεις του iCloud. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, προσπαθήστε ξανά αφού διορθωθεί. Αν δεν υπάρχουν προβλήματα, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Φροντίστε να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα των επαφών, των ημερολογίων και των υπομνήσεών σας, για να μην χάσετε τίποτα. 

Σημαντικό: Οι αναβαθμισμένες υπομνήσεις δεν είναι συμβατές με τις παλαιότερες εκδόσεις του iOS ή του macOS. Οι κοινόχρηστες υπομνήσεις δεν είναι επίσης προσβάσιμες σε χρήστες με παλαιότερες εκδόσεις του iOS και του macOS, μέχρι να πραγματοποιήσουν αναβάθμιση.

Μετά από κάθε βήμα, ελέγξτε αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια:

 1. Ελέγξτε αν υπάρχουν ενημερώσεις για το iPhone, iPad, iPod touch, για τον Mac ή για το PC σας. Για να χρησιμοποιήσετε το iCloud, οι συσκευές σας πρέπει να πληρούν τις εξής απαιτήσεις συστήματος
 2. Ελέγξτε αν είναι σωστές οι ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας στο iPhone, το iPad, το iPod touch, τον Mac ή το PC σας. 
 3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στο iCloud με το ίδιο Apple ID σε όλες τις συσκευές σας και ελέγξτε τις ρυθμίσεις.
  • Στο iPhone σας, πατήστε Ρυθμίσεις > [το όνομά σας] > iCloud. Ελέγξτε το Apple ID και βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τα στοιχεία που θέλετε να ενημερώσετε (Επαφές, Ημερολόγια ή Υπομνήσεις).
  • Στον Mac, επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος κάντε κλικ στο «Apple ID» και κατόπιν κάντε κλικ στο «iCloud». Εάν χρησιμοποιείτε το macOS Mojave ή παλαιότερη έκδοση, επιλέξτε το μενού Apple > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στο «iCloud». Ελέγξτε το Apple ID και βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τα στοιχεία που θέλετε να ενημερώσετε (Επαφές, Ημερολόγια ή Υπομνήσεις).
  • Στο PC σας, ανοίξτε το iCloud για Windows. Ελέγξτε το Apple ID και βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τα στοιχεία που θέλετε να ενημερώσετε (Mail, Επαφές, Ημερολόγια και Εργασίες).
 4. Αν συνδεθείτε σε εφαρμογές τρίτων παρόχων με το Apple ID, προστατεύστε τον λογαριασμό σας με τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων και χρησιμοποιήστε ένα συνθηματικό ειδικά για την εφαρμογή. Αν δεν έχετε συσκευές που μπορούν να ενημερωθούν στο iOS 9 ή το OS X El Capitan ή νεότερη έκδοση, μπορείτε εναλλακτικά να διαμορφώσετε την επαλήθευση δύο βημάτων.
 5. Ανοίξτε το Safari και μεταβείτε στη διεύθυνση www.apple.com/gr για να ελέγξετε τη σύνδεσή σας. Αν δεν μπορείτε να ανοίξετε τη σελίδα, ζητήστε βοήθεια για να συνδεθείτε στο διαδίκτυο
 6. Ανοίξτε έναν ασφαλή ιστότοπο, όπως τη σελίδα του λογαριασμού Apple ID σας, για να δείτε αν έχετε πρόσβαση στη θύρα 443. Αν δεν ανοίγει ο ιστότοπος, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου για βοήθεια. Το Safari πρέπει να έχει πρόσβαση στη θύρα 443 για να ενημερώσει τις πληροφορίες σας στο iCloud. 
 7. Ελέγξτε ότι τα δεδομένα σας είναι εντός των ορίων. Αν υπερβείτε το όριο, τα δεδομένα δεν θα ενημερώνονται.

Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, δοκιμάστε τα παρακάτω βήματα για τη συσκευή σας.

Δοκιμάστε αυτά τα βήματα για τη συσκευή σας

Επιλέξτε τη συσκευή σας και δείτε τι πρέπει να κάνετε στη συνέχεια.

iOS 13 και iPadOS

Μετά από κάθε βήμα, ελέγξτε τις επαφές, τα ημερολόγια ή τις υπομνήσεις σας. 

Ανανεώστε τις επαφές και τα ημερολόγιά σας

Για να ανανεώσετε τις επαφές σας, ανοίξτε τις Επαφές και σαρώστε προς τα κάτω στη λίστα.

Για να ανανεώσετε τις ομάδες επαφών σας:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Επαφές.
 2. Πατήστε «Ομάδες» στην επάνω αριστερή γωνία.
 3. Σαρώστε προς τα κάτω για να ανανεώσετε τις ομάδες σας.

Για να ανανεώσετε τα ημερολόγιά σας:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ημερολόγιο.
 2. Πατήστε την καρτέλα «Ημερολόγια».
 3. Σαρώστε προς τα κάτω στη λίστα για να ανανεώσετε τα γεγονότα σας.

Ρυθμίστε τις Επαφές, τα Ημερολόγια ή τις Υπομνήσεις iCloud ως προεπιλεγμένα

Εάν οι επαφές, τα ημερολόγια και οι υπομνήσεις σας βρίσκονται στο iCloud, τότε το iCloud θα ενημερώνει αυτόματα τις πληροφορίες σας. Ελέγξτε αν οι πληροφορίες σας βρίσκονται στο iCloud ή σε έναν λογαριασμό τρίτου παρόχου, όπως έναν λογαριασμό Google ή Yahoo. Στη συνέχεια, αλλάξτε τον προεπιλεγμένο λογαριασμό σας στον λογαριασμό iCloud. Η αλλαγή του προεπιλεγμένου λογαριασμού σας στον λογαριασμό iCloud δεν θα μετακινήσει τις υπάρχουσες πληροφορίες σας από μια υπηρεσία τρίτου παρόχου στο iCloud.

Για να ελέγξετε σε ποιον λογαριασμό βρίσκονται οι επαφές σας:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Επαφές και πατήστε «Ομάδες» στην επάνω αριστερή γωνία.
 2. Καταργήστε την επιλογή «Όλες ([λογαριασμός])» για κάθε λογαριασμό τρίτου παρόχου, όπως τον λογαριασμό Gmail ή Yahoo.
 3. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο «Όλες» στην ενότητα iCloud.
 4. Πατήστε «Τέλος» για να δείτε τη λίστα των επαφών. Αν δεν βλέπετε την επαφή που αναζητάτε, τότε είναι αποθηκευμένη σε έναν άλλο λογαριασμό.
 5. Αν έχετε ένα αντίγραφο των επαφών σας από μια υπηρεσία τρίτου παρόχου σε μορφή vCard έκδοσης 3.0 ή νεότερης, μπορείτε να εισαγάγετε τις επαφές στο iCloud.

Διαμορφώστε το iCloud ως τον προεπιλεγμένο λογαριασμό για τις επαφές σας στο iOS 8 ή νεότερη έκδοση:

 1. Πατήστε «Ρυθμίσεις» και κατόπιν «Επαφές».
 2. Πατήστε «Προεπιλεγμένος λογαριασμός».
 3. Επιλέξτε το iCloud.

Για να δείτε σε ποιον λογαριασμό βρίσκονται τα ημερολόγιά σας, ανοίξτε την εφαρμογή Ημερολόγιο και πατήστε την καρτέλα «Ημερολόγια». 

Για να ρυθμίσετε ένα ημερολόγιο iCloud ως προεπιλεγμένο:

 1. Πατήστε «Ρυθμίσεις» και κατόπιν «Ημερολόγιο».
 2. Πατήστε «Προεπιλεγμένο ημερολόγιο». 
 3. Πατήστε ένα από τα ημερολόγια του iCloud για να το ορίσετε ως προεπιλεγμένο.

Ορίστε μια λίστα υπομνήσεων iCloud ως την προεπιλεγμένη λίστα: 

 1. Πατήστε «Ρυθμίσεις» και κατόπιν «Υπομνήσεις».
 2. Πατήστε «Προεπιλεγμένη λίστα». 
 3. Πατήστε μια λίστα κάτω από την επιλογή «iCloud» για να την ορίσετε ως προεπιλεγμένη.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις των εφαρμογών σας

Βεβαιωθείτε ότι οι Επαφές και τα Ημερολόγια iCloud έχουν ρυθμιστεί έτσι ώστε να εμφανίζονται στην εφαρμογή Επαφές ή Ημερολόγιο:

 • Ανοίξτε την εφαρμογή Επαφές και πατήστε «Ομάδες» στην επάνω αριστερή γωνία. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο «Όλες» στην ενότητα iCloud.
 • Ανοίξτε την εφαρμογή Ημερολόγιο και πατήστε την καρτέλα «Ημερολόγια». Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένα όλα τα ημερολόγια iCloud. 

Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζονται οι Υπομνήσεις σας:

 1. Πατήστε «Ρυθμίσεις» και κατόπιν πατήστε «[το όνομά σας]».
 2. Πατήστε iCloud.
 3. Σύρετε για να ενεργοποιήσετε τις Υπομνήσεις.

Αλλάξτε τη συχνότητα ενημέρωσης των ημερολογίων σας. 

 1. Πατήστε «Ρυθμίσεις» και κατόπιν «Ημερολόγιο».
 2. Πατήστε «Συγχρονισμός».
 3. Αν είναι επιλεγμένο το στοιχείο «Όλα τα γεγονότα», επιλέξτε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, όπως «Γεγονότα 1 μήνα πριν». Αν, αντίθετα, είναι επιλεγμένο ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, επιλέξτε «Όλα τα γεγονότα». 
 4. Επιστρέψτε στην οθόνη Αφετηρίας. 
 5. Περιμένετε λίγα λεπτά και κατόπιν ανοίξτε την εφαρμογή Ημερολόγιο. Πατήστε την καρτέλα «Ημερολόγια» και σαρώστε προς τα κάτω για να την ανανεώσετε.

Επειδή το ημερολόγιο Γενέθλια iCloud ενημερώνεται μία φορά την ημέρα, οι αλλαγές στα γενέθλια μπορεί να μην εμφανιστούν στην εφαρμογή Ημερολόγιο μέχρι την επόμενη ημέρα.

Επανεκκινήστε την εφαρμογή Επαφές, Ημερολόγιο ή Υπομνήσεις

 1. Κλείστε την εφαρμογή.
 2. Επιστρέψτε στην οθόνη Αφετηρίας.
 3. Περιμένετε ένα λεπτό και ανοίξτε ξανά την εφαρμογή. 

Απενεργοποιήστε τις Επαφές, τα Ημερολόγια ή τις Υπομνήσεις iCloud και ενεργοποιήστε τες ξανά

 1. Πατήστε «Ρυθμίσεις», «[το όνομά σας]» και κατόπιν πατήστε «iCloud». 
 2. Σύρετε για να απενεργοποιήσετε τις Επαφές, τα Ημερολόγια και τις Υπομνήσεις.*
 3. Αν βλέπετε τα ημερολόγια ή τις υπομνήσεις σας στο iCloud.com ή σε κάποια από τις συσκευές σας, μπορείτε να επιλέξετε «Διαγραφή από [συσκευή]». Εάν όχι, επιλέξτε «Διατήρηση στο [συσκευή]».
 4. Περιμένετε λίγα λεπτά και ενεργοποιήστε ξανά τις Επαφές, το Ημερολόγιο ή τις Υπομνήσεις.

* Οι τοπικές υπομνήσεις θα διαγραφούν από τη συσκευή σας, αλλά οι πληροφορίες σας δεν θα διαγραφούν από το iCloud. Μόλις ενεργοποιήσετε τις Υπομνήσεις ξανά, θα γίνει εκ νέου συγχρονισμός των υπομνήσεων στη συσκευή σας.

Επανεκκινήστε το iPhone, το iPad ή το iPod touch

Επανεκκινήστε τη συσκευή σας. Δείτε πώς μπορείτε να επανεκκινήσετε το iPhone, το iPad ή το iPod touch.

iOS 12

Μετά από κάθε βήμα, ελέγξτε τις επαφές, τα ημερολόγια ή τις υπομνήσεις σας. 

Ανανεώστε τις επαφές, τα ημερολόγια και τις υπομνήσεις σας

Για να ανανεώσετε τα ημερολόγια και τις υπομνήσεις σας: 

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ημερολόγιο.
 2. Πατήστε την καρτέλα «Ημερολόγια».
 3. Σύρετε τη λίστα προς τα κάτω για να ανανεώσετε τα γεγονότα και τις υπομνήσεις.

Για να ανανεώσετε τις επαφές σας, ανοίξτε τις Επαφές και σαρώστε προς τα κάτω στη λίστα. 

Για να ανανεώσετε τις ομάδες επαφών σας:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Επαφές. 
 2. Πατήστε «Ομάδες» στην επάνω αριστερή γωνία.
 3. Σαρώστε προς τα κάτω για να ανανεώσετε τις ομάδες σας. 

Ρυθμίστε τις Επαφές, τα Ημερολόγια ή τις Υπομνήσεις iCloud ως προεπιλεγμένα

Εάν οι επαφές, τα ημερολόγια και οι υπομνήσεις σας βρίσκονται στο iCloud, τότε το iCloud θα ενημερώνει αυτόματα τις πληροφορίες σας. Ελέγξτε αν οι πληροφορίες σας βρίσκονται στο iCloud ή σε έναν λογαριασμό τρίτου παρόχου, όπως έναν λογαριασμό Google ή Yahoo. Στη συνέχεια, αλλάξτε τον προεπιλεγμένο λογαριασμό σας στον λογαριασμό iCloud.

Για να δείτε σε ποιον λογαριασμό βρίσκονται οι επαφές σας: 

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Επαφές και πατήστε «Ομάδες» στην επάνω αριστερή γωνία.
 2. Καταργήστε την επιλογή «Όλες ([λογαριασμός])» για κάθε λογαριασμό τρίτου παρόχου, όπως τον λογαριασμό Gmail ή Yahoo.
 3. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο «Όλες» στην ενότητα iCloud.
 4. Πατήστε «Τέλος» για να δείτε τη λίστα των επαφών. Αν δεν βλέπετε την επαφή που αναζητάτε, τότε είναι αποθηκευμένη σε έναν άλλο λογαριασμό.
 5. Μπορείτε να εισαγάγετε την επαφή από μια υπηρεσία τρίτου παρόχου στο iCloud.

Διαμορφώστε το iCloud ως τον προεπιλεγμένο λογαριασμό για τις επαφές σας στο iOS 8 ή νεότερη έκδοση:

 1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Επαφές.
 2. Πατήστε «Προεπιλεγμένος λογαριασμός».
 3. Επιλέξτε το iCloud.

Για να δείτε σε ποιον λογαριασμό βρίσκονται τα ημερολόγιά σας:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ημερολόγιο. 
 2. Πατήστε ένα γεγονός για να το ανοίξετε.
 3. Πατήστε το όνομα ημερολογίου για να δείτε αν το γεγονός περιλαμβάνεται σε ένα ημερολόγιο iCloud.

Για να ρυθμίσετε ένα ημερολόγιο iCloud ως προεπιλεγμένο:

 1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Ημερολόγιο.
 2. Πατήστε «Προεπιλεγμένο ημερολόγιο». 
 3. Πατήστε ένα από τα ημερολόγια του iCloud για να το ορίσετε ως προεπιλεγμένο.

Για να δείτε σε ποιον λογαριασμό βρίσκονται οι υπομνήσεις σας: 

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Υπομνήσεις.
 2. Πατήστε το όνομα της λίστας στην επάνω αριστερή γωνία για να δείτε όλες τις λίστες σας.
 3. Ελέγξτε αν η λίστα είναι αποθηκευμένη στη συσκευή ή στο iCloud. Ανοίξτε μια λίστα και πατήστε «Επεξεργασία». Αν εμφανίζεται η ένδειξη «Κοινή χρήση», η λίστα σας βρίσκεται στο iCloud.

Όταν δημιουργήσετε μια υπόμνηση, μπορείτε να επιλέξετε να την αποθηκεύσετε στο iCloud ή στη συσκευή iOS.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις των εφαρμογών σας

Βεβαιωθείτε ότι οι Επαφές και τα Ημερολόγια iCloud έχουν ρυθμιστεί έτσι ώστε να εμφανίζονται στην εφαρμογή Επαφές ή Ημερολόγιο:

 • Ανοίξτε την εφαρμογή Επαφές και πατήστε «Ομάδες» στην επάνω αριστερή γωνία. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο «Όλες» στην ενότητα iCloud.
 • Ανοίξτε την εφαρμογή Ημερολόγιο και πατήστε την καρτέλα «Ημερολόγια». Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο «Όλες» στην ενότητα iCloud. 

Αλλάξτε τη συχνότητα ενημέρωσης των ημερολογίων και των υπομνήσεών σας: 

 1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Ημερολόγιο ή πατήστε Ρυθμίσεις > Υπομνήσεις.
 2. Πατήστε «Συγχρονισμός».
 3. Αν είναι επιλεγμένο το στοιχείο «Όλα τα γεγονότα» ή «Όλες οι υπομνήσεις», επιλέξτε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, όπως «Γεγονότα 1 μήνα πριν» ή «Υπομνήσεις 1 μήνα πριν». Αν, αντίθετα, είναι επιλεγμένο ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, επιλέξτε «Όλα τα γεγονότα» ή «Όλες οι υπομνήσεις». 
 4. Πατήστε το κουμπί Αφετηρίας. 
 5. Περιμένετε λίγα λεπτά. Ανοίξτε την εφαρμογή Ημερολόγιο, πατήστε την καρτέλα «Ημερολόγια» και σαρώστε προς τα κάτω για να την ανανεώσετε.

Επειδή το ημερολόγιο Γενέθλια iCloud ενημερώνεται μία φορά την ημέρα, οι αλλαγές στα γενέθλια μπορεί να μην εμφανιστούν στην εφαρμογή Ημερολόγιο μέχρι την επόμενη ημέρα.

Επανεκκινήστε την εφαρμογή Επαφές, Ημερολόγιο ή Υπομνήσεις

 1. Κάντε διπλό κλικ στο κουμπί Αφετηρίας για να δείτε τις ανοιχτές εφαρμογές σας.
 2. Βρείτε την εφαρμογή και σαρώστε προς τα επάνω για να την κλείσετε.
 3. Πατήστε το κουμπί Αφετηρίας, για να επιστρέψετε στην οθόνη Αφετηρίας.
 4. Περιμένετε ένα λεπτό και ανοίξτε ξανά την εφαρμογή.

Απενεργοποιήστε τις Επαφές, τα Ημερολόγια ή τις Υπομνήσεις iCloud και ενεργοποιήστε τες ξανά

 1. Πατήστε Ρυθμίσεις > [το όνομά σας] > iCloud. 
 2. Σύρετε για να απενεργοποιήσετε τις Επαφές, τα Ημερολόγια και τις Υπομνήσεις.*
 3. Αν βλέπετε τα ημερολόγια ή τις υπομνήσεις σας στο iCloud.com ή σε κάποια από τις συσκευές σας, μπορείτε να επιλέξετε «Διαγραφή από [συσκευή]». Εάν όχι, επιλέξτε «Διατήρηση στο [συσκευή]».
 4. Περιμένετε λίγα λεπτά και ενεργοποιήστε ξανά τις Επαφές, το Ημερολόγιο ή τις Υπομνήσεις.

* Οι τοπικές υπομνήσεις θα διαγραφούν από τη συσκευή σας, αλλά οι πληροφορίες σας δεν θα διαγραφούν από το iCloud. Μόλις ενεργοποιήσετε τις Υπομνήσεις ξανά, θα γίνει εκ νέου συγχρονισμός των υπομνήσεων στη συσκευή σας.

Επανεκκινήστε το iPhone, το iPad ή το iPod touch

Επανεκκινήστε τη συσκευή σας. Δείτε πώς μπορείτε να επανεκκινήσετε το iPhone, το iPad ή το iPod touch.

Επιβάλετε τον συγχρονισμό των δεδομένων Ημερολογίου στο Apple Watch

Για να επιβάλετε τον συγχρονισμό των δεδομένων Ημερολογίου στο Apple Watch:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Watch στο iPhone και πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου».
 2. Πατήστε «Γενικά» και κατόπιν πατήστε «Επαναφορά».
 3. Πατήστε «Επαναφορά δεδομένων συγχρονισμού».

Mac

Μετά από κάθε βήμα, ελέγξτε τις επαφές, τα ημερολόγια ή τις υπομνήσεις σας.

Ανανεώστε τα ημερολόγια και τις υπομνήσεις σας

Μπορείτε να ανανεώσετε τα ημερολόγια και τις υπομνήσεις σας από την εφαρμογή Ημερολόγιο:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ημερολόγιο.
 2. Επιλέξτε «Προβολή».
 3. Ανανεώστε τα ημερολόγια.

Επειδή το ημερολόγιο Γενέθλια iCloud ενημερώνεται κάθε ώρα, μπορεί να μην εμφανιστούν τις αλλαγές στα γενέθλια στις εφαρμογές Επαφές ή Ημερολόγιο, αν δεν περάσει μία ώρα.

Ελέγξτε τον προεπιλεγμένο λογαριασμό Ημερολογίου σας

Αν αποθηκεύετε και επεξεργάζεστε τα γεγονότα σας στο iCloud και όχι σε κάποιον άλλο λογαριασμό, όπως σε λογαριασμό «Στο Mac μου» ή σε λογαριασμό Exchange ή Google, τότε το iCloud θα ενημερώνει αυτόματα τα ημερολόγιά σας. Εάν χρησιμοποιείτε πολλούς λογαριασμούς στον Mac σας, όπως iCloud, Gmail και Yahoo, βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός iCloud είναι ο προεπιλεγμένος λογαριασμός ημερολογίου σας:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ημερολόγιο.
 2. Επιλέξτε Ημερολόγιο > Προτιμήσεις.
 3. Στην καρτέλα «Γενικά», βεβαιωθείτε ότι ένα από τα ημερολόγιά σας iCloud είναι το προεπιλεγμένο.

Αφού ρυθμίσετε τις Υπομνήσεις iCloud, ίσως χρειαστεί αν κλείσετε την εφαρμογή Υπομνήσεις και να την ανοίξετε ξανά στον Mac σας. Στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά τον λογαριασμό σας στις Υπομνήσεις:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Υπομνήσεις.
 2. Επιλέξτε Υπομνήσεις > Λογαριασμοί.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα iCloud και βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί με το Apple ID σας.

Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε πάλι το Ημερολόγιο iCloud και τις Υπομνήσεις iCloud

 1. Κλείστε τις εφαρμογές Ημερολόγιο και Υπομνήσεις.
 2. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος, κάντε κλικ στο «Apple ID» και στη συνέχεια στο «iCloud». Εάν χρησιμοποιείτε το macOS Mojave ή παλαιότερη έκδοση, επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στο «iCloud».
 3. Καταργήστε την επιλογή του στοιχείου «Ημερολόγια και υπομνήσεις».* 
 4. Κλείστε τις Προτιμήσεις συστήματος και περιμένετε περίπου ένα λεπτό.
 5. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος, κάντε κλικ στο «Apple ID» και στη συνέχεια στο «iCloud». Εάν χρησιμοποιείτε το macOS Mojave ή παλαιότερη έκδοση, επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στο «iCloud». 
 6. Επιλέξτε το στοιχείο «Ημερολόγια και υπομνήσεις».
 7. Ανοίξτε το Ημερολόγιο και τις Υπομνήσεις.

* Οι τοπικές υπομνήσεις θα διαγραφούν από τη συσκευή σας, αλλά οι πληροφορίες σας δεν θα διαγραφούν από το iCloud. Μόλις ενεργοποιήσετε τις Υπομνήσεις ξανά, θα γίνει εκ νέου συγχρονισμός των υπομνήσεων στη συσκευή σας.

Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας

Μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, ελέγξτε αν το πρόβλημα επιλύθηκε. 

iCloud.com

Αν δεν εμφανίζονται όλες οι ενημερώσεις σας ή αν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα, δοκιμάστε αυτά τα βήματα στο iCloud.com:

 1. Ενημερώστε το πρόγραμμα περιήγησης σας και εκκαθαρίστε τη μνήμη cache.
 2. Αν δεν εμφανίζονται ενημερώσεις από άλλες συσκευές, ανοίξτε κάποια άλλη εφαρμογή στο iCloud.com, όπως το Mail. Στη συνέχεια, επιστρέψτε στην εφαρμογή Επαφές, Ημερολόγιο ή Υπομνήσεις.
 3. Αποσυνδεθείτε από το iCloud.com και συνδεθείτε ξανά. 
 4. Εκκαθαρίστε το ιστορικό περιήγησής σας. Επιλέξτε Ιστορικό > Εκκαθάριση ιστορικού.

Επειδή το ημερολόγιο Γενέθλια iCloud ενημερώνεται μία φορά την ημέρα, οι αλλαγές στα γενέθλια μπορεί να μην εμφανιστούν στην εφαρμογή Ημερολόγιο μέχρι την επόμενη ημέρα.

Αν λάβετε ανεπιθύμητο αίτημα στο Ημερολόγιο iCloud

Αν λάβετε κάποιο αίτημα ημερολογίου που πιστεύετε ότι είναι ανεπιθύμητο ή επιβλαβές, ενημερώστε μας. Συνδεθείτε στο iCloud.com με το Apple ID σας και ανοίξτε την εφαρμογή Ημερολόγιο. Ανοίξτε το γεγονός που θέλετε να επισημάνετε ως ανεπιθύμητο, επιλέξτε «Αναφορά ανεπιθύμητου» και πατήστε «OK». Θα διαγράψουμε αυτόματα το γεγονός από το Ημερολόγιο σε όλες τις συσκευές στις οποίες έχετε συνδεθεί με το ίδιο Apple ID.

Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στην πρόσκληση από iPhone, iPad, iPod touch ή Mac και να επιλέξετε Αναφορά ανεπιθύμητου > Διαγραφή και αναφορά ως ανεπιθύμητου.

Microsoft Windows

Μετά από κάθε βήμα, ελέγξτε τις επαφές, τα ημερολόγια ή τις υπομνήσεις σας.

Οι Υπομνήσεις ονομάζονται «Εργασίες» στο iCloud για Windows.

Ανανεώστε το Outlook

Επιλέξτε Ανανέωση εικονίδιο Ανανέωση στο Outlook.

Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε πάλι τις Επαφές, το Ημερολόγιο και τις Εργασίες iCloud

 1. Ανοίξτε το iCloud για Windows.
 2. Καταργήστε την επιλογή «Mail, Επαφές, Ημερολόγια και Εργασίες» και πατήστε «Εφαρμογή».
 3. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα, επιλέξτε «Mail, Επαφές, Ημερολόγια και Εργασίες» και πατήστε «Εφαρμογή».
 4. Ανοίξτε το Outlook.

Βεβαιωθείτε ότι το πρόσθετο Outlook για το iCloud είναι ενεργό

Στο Outlook 2010 και νεότερες εκδόσεις:

 1. Κάντε κλικ στο μενού «Αρχείο».
 2. Κάντε κλικ στις «Επιλογές» στο αριστερό τμήμα του παραθύρου.
 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο «Πρόσθετα» στο αριστερό τμήμα του παραθύρου επιλογών του Outlook.
 4. Δείτε τη λίστα των πρόσθετων στην ενότητα «Ενεργά πρόσθετα εφαρμογής».
 5. Επιλέξτε το πρόσθετο Outlook για το iCloud.

Στο Outlook 2007:

 1. Από το μενού «Εργαλεία», επιλέξτε «Κέντρο αξιοπιστίας».
 2. Επιλέξτε «Πρόσθετα» από την αριστερή στήλη.
 3. Στη λίστα προσθέτων της ενότητας «Ενεργά πρόσθετα εφαρμογής», επιλέξτε το Πρόσθετο Outlook για το iCloud.

Μάθετε πώς να διαχειρίζεστε τα πρόσθετα με το Microsoft Outlook.

Ελέγξτε τον προεπιλεγμένο λογαριασμό σας στο Outlook

 • Στα Outlook 2010 και νεότερες εκδόσεις, επιλέξτε Αρχείο > Πληροφορίες > Ρυθμίσεις λογαριασμού > Αρχεία δεδομένων. Αν το iCloud είναι ο προεπιλεγμένος λογαριασμός στη στήλη «Σχόλια», επιλέξτε έναν άλλο λογαριασμό και κάντε κλικ στην επιλογή «Ορισμός ως προεπιλογής».
 • Στο Outlook 2007, επιλέξτε Αρχείο > Διαχείριση αρχείου δεδομένων > Αρχεία δεδομένων. Αν το iCloud είναι ο προεπιλεγμένος λογαριασμός στη στήλη «Σχόλια», επιλέξτε έναν άλλο λογαριασμό και κάντε κλικ στην επιλογή «Ορισμός ως προεπιλογής».

Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας

Μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, ελέγξτε αν το πρόβλημα επιλύθηκε.

Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια

Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple. Μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα για να αφαιρέσετε διπλότυπες επαφές ή ημερολόγια.

 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: