Πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων μέσω Voice over LTE (VoLTE)

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τηλεφωνικές κλήσεις με υψηλή ποιότητα ήχου, χάρη στην τεχνολογία VoLTE σε iPhone 6 ή νεότερα μοντέλα. Για να πραγματοποιήσετε αυτές τις κλήσεις, και τα δύο τηλέφωνα θα πρέπει να είναι συμβατά με την τεχνολογία VoLTE.

Αυτό το άρθρο έχει αρχειοθετηθεί και δεν ενημερώνεται πλέον από την Apple.

Έλεγχος του φορέα και της τοποθεσίας σας

Η δυνατότητα χρήσης της τεχνολογίας VoLTE εξαρτάται από διάφορους παράγοντες:

  • Την τοποθεσία σας, τον λογαριασμό σας στον φορέα και το μοντέλο του iPhone
  • Τον φορέα, τον λογαριασμό στον φορέα, την τοποθεσία και το μοντέλο τηλεφώνου του ατόμου το οποίο καλείτε

Ορισμένοι φορείς υποστηρίζουν την τεχνολογία VoLTE μόνο σε συγκεκριμένες πόλεις ή κωδικούς περιοχής. Επικοινωνήστε με τον φορέα σας, για να ρωτήσετε σχετικά με την περιοχή και τον λογαριασμό σας. 

Μπορείτε να ελέγξετε την υποστήριξη και τις δυνατότητες των φορέων κινητής τηλεφωνίας για iPhone, για να δείτε αν ο φορέας σας υποστηρίζει την τεχνολογία VoLTE.

Ενεργοποίηση της τεχνολογίας VoLTE

Ορισμένοι φορείς ενεργοποιούν αυτήν τη δυνατότητα από προεπιλογή. Για να μάθετε αν η τεχνολογία VoLTE είναι ενεργή, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Κινητό δίκτυο > Επιλογές και ενεργοποιήστε την τεχνολογία VoLTE ή τη ρύθμιση «Ενεργοποίηση LTE».

Αν εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος

Κατά την προσπάθειά σας να ενεργοποιήσετε την τεχνολογία VoLTE, μπορεί να εμφανιστεί το μήνυμα «Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση κλήσεων LTE. Για την ενεργοποίηση κλήσεων LTE σε αυτόν τον λογαριασμό, επικοινωνήστε με τον φορέα σας.» Αυτό μπορεί να συμβεί σε μερικούς τύπους λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών γραμμών, και σε ορισμένους φορείς. Η ενεργοποίηση της τεχνολογίας VoLTE σε ένα κινητό δίκτυο που δεν έχει πιστοποιηθεί από τον φορέα για VoLTE ενδέχεται να επηρεάσει τη ζωή της μπαταρίας, τις κλήσεις, τα μηνύματα, τον τηλεφωνητή και τα δεδομένα κινητού δικτύου. Επικοινωνήστε με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας για βοήθεια.

Ίσως δείτε επίσης ένα μήνυμα που σας ειδοποιεί ότι πρέπει να τοποθετήσετε μια νέα κάρτα SIM. Αυτό μπορεί να συμβεί με παλαιότερες κάρτες SIM. Ίσως χρειαστείτε μια νέα κάρτα SIM, για να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία VoLTE. Επικοινωνήστε με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας.

Ημερομηνία δημοσίευσης: