Σχετικά με το απόρρητο και τις Υπηρεσίες τοποθεσίας στο iOS 8 και στις νεότερες εκδόσεις

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες του iOS 8 και των νεότερων εκδόσεων που προστατεύουν τις προσωπικές πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένης της τοποθεσίας σας, στο iPhone, iPad και iPod touch.

Έλεγχος απορρήτου

Ο έλεγχος απορρήτου στο iOS 8 και νεότερες εκδόσεις σάς επιτρέπει να ελέγχετε τις εφαρμογές που έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αποθηκεύετε στη συσκευή iOS. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιτρέψετε σε μια εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης να χρησιμοποιεί την κάμερά σας, ώστε να μπορείτε να τραβάτε και να ανεβάζετε φωτογραφίες. Μπορείτε επίσης να παραχωρείτε πρόσβαση στις επαφές σας, ώστε να μπορούν να εντοπίζουν οι εφαρμογές μηνυμάτων τους φίλους σας που χρησιμοποιούν ήδη την ίδια εφαρμογή.

Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις απορρήτου σας, από τις επιλογές Ρυθμίσεις > Απόρρητο. Μπορείτε να επιλέξετε έναν τύπο δεδομένων από αυτήν τη λίστα για να δείτε ποιες εφαρμογές έχουν ζητήσει την άδειά σας για χρήση αυτών των δεδομένων. Σε αυτήν τη λίστα θα εμφανίζονται μόνο εφαρμογές που έχουν ζητήσει την άδειά σας για χρήση των δεδομένων σας. Μπορείτε να παραχωρήσετε ή να αποσύρετε την άδειά σας για οποιαδήποτε εφαρμογή έχει ζητήσει πρόσβαση στα δεδομένα. Οι εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας μόνο αν έχετε δώσει την άδειά σας.

Αν επιτρέψετε σε εφαρμογές ή ιστότοπους άλλων κατασκευαστών να χρησιμοποιούν τα δεδομένα ή την τρέχουσα τοποθεσία σας, δεσμεύεστε από τους όρους, τις πολιτικές απορρήτου και τις πρακτικές τους. Συνιστάται να ελέγχετε τους όρους, τις πολιτικές απορρήτου και τις πρακτικές αυτών των εφαρμογών και των ιστότοπων, για να γνωρίζετε πώς χρησιμοποιούν την τοποθεσία σας και άλλες πληροφορίες. Η διαχείριση των πληροφοριών που συλλέγει η Apple γίνεται με βάση την Πολιτική απορρήτου της Apple.

Πώς χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες τοποθεσίας οι συσκευές iOS

Μετά από δική σας έγκριση, οι Υπηρεσίες τοποθεσίας επιτρέπουν σε διάφορες εφαρμογές και ιστότοπους (όπως οι Χάρτες, η Κάμερα, ο Καιρός και άλλες εφαρμογές) να χρησιμοποιούν πληροφορίες από κινητά δίκτυα1, δίκτυα Wi-Fi2, GPS3 και Bluetooth4, για να εντοπίζουν κατά προσέγγιση την τοποθεσία σας5.

Οι εφαρμογές που εμφανίζουν την τοποθεσία σας στην οθόνη, όπως οι Χάρτες, εμφανίζουν την τρέχουσα θέση σας (κατά προσέγγιση) με ένα μπλε δείκτη. Αν δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός της τοποθεσίας σας με ακρίβεια, θα εμφανίζεται ένας μπλε κύκλος γύρω από τον δείκτη. Το μέγεθος του κύκλου υποδεικνύει τον βαθμό ακρίβειας με τον οποίο μπορεί να προσδιοριστεί η τοποθεσία σας. Όσο μικρότερος είναι ο κύκλος, τόσο πιο ακριβής είναι ο εντοπισμός.

Όταν οι Υπηρεσίες τοποθεσίας είναι ενεργές, εμφανίζεται ένα μαύρο ή λευκό εικονίδιο βέλους στη γραμμή κατάστασης.

Οι Χάρτες, οι οδηγίες κατεύθυνσης και οι εφαρμογές που βασίζονται στην τοποθεσία σας εξαρτώνται από τις υπηρεσίες δεδομένων. Αυτές οι υπηρεσίες δεδομένων υπόκεινται σε αλλαγές και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις γεωγραφικές τοποθεσίες. Κατά συνέπεια, ορισμένα στοιχεία όπως χάρτες, οδηγίες κατεύθυνσης ή πληροφορίες με βάση την τοποθεσία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα, ακριβή ή πλήρη. Να συγκρίνετε πάντα τις πληροφορίες που παρέχονται από τη συσκευή σας με το περιβάλλον σας και, σε περίπτωση διαφορών, ακολουθήστε τις δημόσιες πινακίδες.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών τοποθεσίας από τις εφαρμογές της Apple και άλλων κατασκευαστών.

Παραχώρηση άδειας σε εφαρμογές για τη χρήση της τοποθεσίας σας

Την πρώτη φορά που κάποια εφαρμογή θα προσπαθήσει να αποκτήσει πρόσβαση στις πληροφορίες τοποθεσίας σας, ακόμη και αν αυτή η εργασία γίνεται στο παρασκήνιο, θα ζητήσει την άδειά σας. Θα ενημερωθείτε για την εφαρμογή που ζητά άδεια για χρήση της τοποθεσίας σας και ο προγραμματιστής της εφαρμογής ενδέχεται να εξηγεί με ποιον τρόπο η εφαρμογή χρησιμοποιεί την τοποθεσία σας.

Ορισμένες εφαρμογές θα ζητήσουν άδεια χρήσης της τοποθεσίας σας μόνο για το διάστημα που χρησιμοποιείται η εφαρμογή. Μια εφαρμογή θεωρείται "σε χρήση" όταν τη χρησιμοποιείτε ενεργά στο προσκήνιο ή όταν βρίσκεται στο παρασκήνιο, κάτι το οποίο υποδεικνύεται στη γραμμή κατάστασης.

Άλλες εφαρμογές θα ζητήσουν άδεια πρόσβασης στην τοποθεσία σας, ακόμα και για τα διαστήματα που η εφαρμογή δεν χρησιμοποιείται. Όταν επιτρέπετε σε μια εφαρμογή να χρησιμοποιεί πάντα την τοποθεσία σας, το iOS θα σας υπενθυμίζει τις εφαρμογές που έχουν αυτό το δικαίωμα, όταν μια εφαρμογή χρησιμοποιεί την τοποθεσία σας στο παρασκήνιο.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των Υπηρεσιών τοποθεσίας

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις Υπηρεσίες τοποθεσίας, επιλέγοντας Ρυθμίσεις > Απόρρητο > Υπηρεσίες τοποθεσίας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις Υπηρεσίες τοποθεσίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Βοηθού διαμόρφωσης ή αργότερα από τη ρύθμιση «Υπηρεσίες τοποθεσίας». Μπορείτε να επιλέξετε μεμονωμένα τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες συστήματος που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των Υπηρεσιών τοποθεσίας. Όταν οι Υπηρεσίες τοποθεσίας είναι απενεργοποιημένες, οι εφαρμογές δεν μπορούν να χρησιμοποιούν την τοποθεσία σας στο προσκήνιο ή στο παρασκήνιο. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της απόδοσης διάφορων εφαρμογών της Apple και άλλων κατασκευαστών.

Ρυθμίσεις > Απόρρητο > Υπηρεσίες τοποθεσίας.

 

Ρυθμίσεις > Απόρρητο > Υπηρεσίες τοποθεσίας > Υπηρεσίες συστήματος.
 

 

Επαναφορά ή απενεργοποίηση Υπηρεσιών τοποθεσίας

Οι προειδοποιήσεις τοποθεσίας είναι αιτήματα εφαρμογών (όπως η Κάμερα, η Πυξίδα και οι Χάρτες, καθώς και εφαρμογές άλλων κατασκευαστών που βασίζονται στην τοποθεσία) για χρήση των Υπηρεσιών τοποθεσίας κατά τη λειτουργία τους. Την πρώτη φορά που θα χρειαστεί μια εφαρμογή πρόσβαση στα δεδομένα των Υπηρεσιών τοποθεσίας, θα ζητήσει την άδειά σας. Αν πατήσετε «Να επιτρέπεται», η εφαρμογή θα χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες τοποθεσίας ανάλογα με τις ανάγκες της. Αν πατήσετε «Να μην επιτρέπεται», η εφαρμογή δεν θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα των Υπηρεσιών τοποθεσίας. Οι εφαρμογές δεν θα χρησιμοποιούν την τοποθεσία σας χωρίς να ζητήσουν και να λάβουν την άδειά σας.

Αν θέλετε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις τοποθεσίας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Γενικά > Επαναφορά και πατήστε την επιλογή «Τοποθεσία και απόρρητο». Όταν ολοκληρωθεί η επαναφορά των ρυθμίσεων τοποθεσίας και απορρήτου, οι εφαρμογές θα πάψουν να χρησιμοποιούν την τοποθεσία σας μέχρι να δώσετε την άδειά σας.

Βελτίωση της ακρίβειας του GPS

Η ακρίβεια του GPS εξαρτάται από τον αριθμό των ορατών δορυφόρων GPS. Ο εντοπισμός όλων των ορατών δορυφόρων μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά, ενώ η ακρίβεια θα βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου. Για να βελτιώσετε την ακρίβεια του GPS:

  • Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Γενικά > Ημερομηνία και ώρα, για να βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά την ημερομηνία, την ώρα και τη ζώνη ώρας στη συσκευή. Αν είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε την επιλογή «Αυτόματη ρύθμιση».
  • Φροντίστε να έχετε καθαρό πεδίο επαφή σε πολλές κατευθύνσεις. Οι τοίχοι, οι οροφές των οχημάτων, τα ψηλά κτήρια, τα βουνά και άλλα εμπόδια ενδέχεται να δυσχεράνουν τον εντοπισμό από τους δορυφόρους GPS. Αν συμβεί αυτό, η συσκευή σας θα χρησιμοποιήσει τα δίκτυα Wi-Fi ή τα κινητά δίκτυα για να εντοπίσει την τοποθεσία σας, μέχρι να αποκατασταθεί η επαφή με τους δορυφόρους GPS.

Υπηρεσίες τοποθεσίας μέσω δικτύων Wi-Fi και κινητών δικτύων βάσει δεδομένων χρηστών

Αν οι Υπηρεσίες τοποθεσίας είναι ενεργοποιημένες, η συσκευή σας θα στέλνει περιοδικά στην Apple γεωγραφικές πληροφορίες για τα hotspot Wi-Fi και τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας που βρίσκονται κοντά στην περιοχή σας. Αυτές οι πληροφορίες εμπλουτίζουν τη βάση δεδομένων της Apple με τοποθεσίες hotspot Wi-Fi και κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Αν ταξιδεύετε (με αυτοκίνητο για παράδειγμα) και οι Υπηρεσίες τοποθεσίας είναι ενεργοποιημένες, οι συσκευές iOS με δυνατότητα GPS θα στέλνουν περιοδικά τοποθεσίες GPS και πληροφορίες σχετικά με την ταχύτητα της διαδρομής στην Apple για τον εμπλουτισμό της βάσης δεδομένων της Apple για την κίνηση στους δρόμους. Τα δεδομένα τοποθεσίας που συλλέγει η Apple από τους χρήστες είναι ανώνυμα και κρυπτογραφημένα. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις Υπηρεσίες τοποθεσίας και το Απόρρητο.

Σχετικά με την τοποθεσία σας κατά τη διάρκεια κλήσεων έκτακτης ανάγκης

Για λόγους ασφαλείας, οι πληροφορίες τοποθεσίας του iPhone ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για συνδρομή στην παροχή βοήθειας όταν κάνετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης, ακόμα και αν δεν έχετε ενεργοποιήσει τις Υπηρεσίες τοποθεσίας.

Μάθετε περισσότερα

1. iPad (μοντέλα Wi-Fi + Cellular): Βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα κινητού δικτύου είναι ενεργοποιημένα στο μενού Ρυθμίσεις > Κινητό δίκτυο > Δεδομένα κινητού δικτύου, ακόμα και αν δεν έχετε κάποιο πρόγραμμα δεδομένων κινητού δικτύου. Με αυτόν τον τρόπο, η συσκευή σας θα μπορεί να ρυθμίζεται με περισσότερη ακρίβεια, χρησιμοποιώντας πληροφορίες ώρας και τοποθεσίας από το δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η απενεργοποίηση του κωδικού PIN για την κάρτα SIM.
2. Στις συσκευές iOS που πωλούνται στην Ηπειρωτική Κίνα και τη Γερμανία ενδέχεται να χρησιμοποιείται ο όρος «Wireless LAN» (WLAN) αντί για τον όρο «Wi-Fi».
3. Το GPS είναι διαθέσιμο σε συσκευές iPhone και στα μοντέλα iPad Wi-Fi + Cellular.
4. Η λειτουργία Bluetooth αλληλεπιδρά με τα iBeacon με στόχο τη δημιουργία και την παρακολούθηση περιοχών που δημοσιοποιούν συγκεκριμένες πληροφορίες ταυτοποίησης.
5. Οι συσκευές iOS που δεν διαθέτουν σύνδεση κινητού δικτύου χρησιμοποιούν μόνο τα δίκτυα Wi-Fi για τις Υπηρεσίες τοποθεσίας (αν υπάρχουν διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi). Ορισμένες εφαρμογές άλλων κατασκευαστών βασίζονται σε σύνδεση Wi-Fi για την παρακολούθηση περιοχών. Αν μια συσκευή είναι κλειδωμένη με συνθηματικό, αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να είναι περιορισμένη ή ανακριβής.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: