Αν απορριφθεί ο τρόπος πληρωμής σας στο App Store ή στο iTunes Store

Για να ολοκληρώσετε την αγορά σας, προσθέστε έναν άλλο τρόπο πληρωμής και στη συνέχεια αφαιρέστε τον παλιό.

Πώς να ολοκληρώσετε την αγορά σας, αν μια πληρωμή απέτυχε ή απορρίφθηκε

  1. Σε iPhone ή iPad, ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.
  2. Πατήστε το όνομά σας.
  3. Πατήστε «Πληρωμή και αποστολή».
  4. Προσθέστε έναν άλλο τρόπο πληρωμής και αφαιρέστε τον παλιό
  5. Προσπαθήστε να ολοκληρώσετε την αγορά σας.

Αν εξακολουθεί να μην είναι δυνατή μια αγορά

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: