Αν το Mac σας αναπαράγει έναν χαρακτηριστικό ήχο κατά την εκκίνηση

Ορισμένες συνθήκες που σχετίζονται με τη μνήμη ή το υλικολογισμικό μπορεί να προκαλέσουν την αναπαραγωγή ενός χαρακτηριστικού ήχου από το Mac σας κατά την εκκίνηση.

Σε ορισμένα μοντέλα Mac, ενδέχεται να ακούσετε μία από τις παρακάτω ακολουθίες χαρακτηριστικών ήχων στην αρχή της διαδικασίας εκκίνησης, ενώ η οθόνη είναι ακόμα κενή. Αυτοί οι ήχοι δεν είναι οι ίδιοι με τον ήχο (κουδούνισμα) εκκίνησης που μπορεί να αναπαραγάγει ένα Mac κατά την κανονική εκκίνηση. 

Ένας χαρακτηριστικός ήχος κάθε 5 δευτερόλεπτα

Το Mac σας δεν εντοπίζει κάποια μνήμη (RAM). Αν προσθέσατε ή αντικαταστήσατε πρόσφατα τη μνήμη, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί σωστά.

Τρεις χαρακτηριστικοί ήχοι, κατόπιν μια παύση 5 δευτερολέπτων, σε επανάληψη

Ο έλεγχος ακεραιότητας για τη μνήμη του Mac σας απέτυχε. Αν προσθέσατε ή αντικαταστήσατε τη μνήμη, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί σωστά.

Τρεις χαρακτηριστικοί ήχοι μεγάλης διάρκειας, τρεις μικρής διάρκειας και κατόπιν τρεις μεγάλης διάρκειας

Για να επιλυθεί ένα πρόβλημα με το υλικολογισμικό, το Mac σας εκτελεί επαναφορά του υλικολογισμικού του. Μπορεί να δείτε μια γραμμή προόδου και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας το Mac σας θα πρέπει να εκκινηθεί κανονικά.

Ημερομηνία δημοσίευσης: