Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου εκκίνησης του Mac

Χρησιμοποιήστε τις προτιμήσεις ήχου, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο (κουδούνισμα) εκκίνησης.

Ανάλογα με το Mac και το macOS που χρησιμοποιείτε, μπορεί να ακούγεται ένας ήχος εκκίνησης λίγο μετά το πάτημα του κουμπιού τροφοδοσίας για την ενεργοποίηση του Mac. 

Στο macOS Big Sur 11 ή νεότερη έκδοση, μπορείτε να επιλέξετε αν το Mac σας θα αναπαράγει αυτόν τον ήχο κατά την εκκίνηση. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κάντε κλικ στην επιλογή «Ήχος». Στο τμήμα «Ηχητικά εφέ», χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση «Αναπαραγωγή ήχου κατά την εκκίνηση» για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο εκκίνησης.

Παράθυρο προτιμήσεων ήχου με επιλεγμένη τη ρύθμιση «Αναπαραγωγή ήχου κατά την εκκίνηση»

Ημερομηνία δημοσίευσης: