Χρήση του AssistiveTouch στο iPhone, το iPad ή το iPod touch

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία AssistiveTouch για να χειριστείτε τη συσκευή σας, να εκτελέσετε χειρονομίες όπως σύγκλιση, σάρωση με πολλά δάχτυλα ή να χρησιμοποιήσετε το 3D Touch, καθώς και για να χρησιμοποιήσετε το Siri.

Ενεργοποίηση του AssistiveTouch

Όταν ενεργοποιήσετε το AssistiveTouch, θα δείτε το μενού AssistiveTouch. Μπορείτε να το σύρετε σε οποιαδήποτε άκρη της οθόνης και κατόπιν να πατήσετε το μενού για να το ανοίξετε. 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να ενεργοποιήσετε το AssistiveTouch:

 • Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > AssistiveTouch και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το AssistiveTouch.
 • Πείτε στο Siri «Turn on AssistiveTouch» (Ενεργοποίησε το AssistiveTouch). 
 • Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > Συντόμευση Προσβασιμότητας και ενεργοποιήστε το AssistiveTouch. 

Αν η Συντόμευση Προσβασιμότητας είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το AssistiveTouch από οποιαδήποτε οθόνη κάνοντας κλικ τρεις φορές στο πλευρικό κουμπί του iPhone X ή νεότερου μοντέλου. Αν η συσκευή σας έχει κουμπί Αφετηρίας, απλώς πατήστε το κουμπί Αφετηρίας τρεις φορές. Για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του τριπλού κλικ σε iPhone X ή νεότερο μοντέλο, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > Πλευρικό κουμπί. Για να επιλέξετε μια ταχύτητα κλικ, πατήστε «Προεπιλογή», «Αργά» ή «Πιο αργά». Αν η συσκευή σας διαθέτει κουμπί Αφετηρίας, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > Κουμπί Αφετηρίας και επιλέξτε μια ταχύτητα κλικ.

Όταν ενεργοποιήσετε το AssistiveTouch, θα δείτε το μενού AssistiveTouch. 

Μπορείτε να το σύρετε σε οποιαδήποτε άκρη της οθόνης. Πατήστε το μενού για να το ανοίξετε. Για να κλείσετε το μενού AssistiveTouch, απλώς πατήστε το ενώ είναι ανοιχτό.


Χρήση του AssistiveTouch για τον χειρισμό της συσκευής σας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το AssistiveTouch για να βρείτε και να προσαρμόσετε ορισμένες ρυθμίσεις της συσκευής, όπως την Ένταση ήχου, την Περιστροφή οθόνης, την Οθόνη κλειδώματος και άλλα. Πατήστε το μενού AssistiveTouch και τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

Αν η συσκευή σας χρησιμοποιεί το iOS 11 ή νεότερη έκδοση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το AssistiveTouch για να την απενεργοποιήσετε. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, ακολουθήστε αυτά τα βήματα: 

 1. Ανοίξτε το μενού AssistiveTouch και πατήστε «Συσκευή».
 2. Αγγίξτε παρατεταμένα την επιλογή «Οθόνη κλειδώματος», μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα «απενεργοποίηση».

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το AssistiveTouch, για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη Αφετηρίας. Απλώς ανοίξτε το μενού AssistiveTouch και πατήστε «Αφετηρία». Για να χρησιμοποιήσετε το Siri, ανοίξτε το μενού AssistiveTouch και πατήστε «Siri». Το Siri θα εμφανίζεται μόνο σε συσκευές με iOS 5 ή νεότερη έκδοση.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις Γνωστοποιήσεις, ανοίξτε το μενού AssistiveTouch και πατήστε «Κέντρο γνωστοποιήσεων». Για να ανοίξετε το Κέντρο ελέγχου, ανοίξτε το μενού AssistiveTouch και πατήστε «Κέντρο ελέγχου». Από εδώ, έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το Bluetooth, να χρησιμοποιήσετε το AirPlay και το AirDrop, να τραβήξετε φωτογραφίες και πολλά άλλα.

Χρήση του 3D Touch με το AssistiveTouch

Αν έχετε iPhone 6s ή iPhone 6s Plus, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 3D Touch με το AssistiveTouch. Το 3D Touch παρέχει συντομεύσεις σε διάφορα πράγματα που χρησιμοποιείτε συχνά, όπως την αποστολή μηνυμάτων, email και φωτογραφιών. Για να βρείτε το 3D Touch, ανοίξτε το μενού AssistiveTouch και πατήστε «Προσαρμογή».

Με το 3D Touch, θα μπορείτε να ρίξετε μια γρήγορη ματιά στο περιεχόμενο που βλέπετε, όπως σε ένα μήνυμα, με ένα πάτημα. Με ένα δεύτερο πάτημα θα ανοίξει πλήρως το περιεχόμενο.

Για να επιλέξετε μια χειρονομία 3D Touch:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > AssistiveTouch > Προσαρμογή μενού πάνω επιπέδου > Ενέργεια 3D Touch. 
 2. Επιλέξτε μια ενέργεια που θέλετε να εκτελείται όταν χρησιμοποιείτε το 3D Touch στο εικονίδιο του AssistiveTouch.

Χρήση χειρονομιών

Σε iPhone X ή νεότερο μοντέλο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χειρονομίες για να περιηγηθείτε γρήγορα, να εκτελέσετε πολλές εργασίες ταυτόχρονα, να προσαρμόσετε ρυθμίσεις και να αποκτήσετε πρόσβαση σε ό,τι χρησιμοποιείτε πιο συχνά.

Σάρωση ή μεταφορά με πολλά δάχτυλα:

 1. Ανοίξτε το μενού AssistiveTouch και πατήστε Συσκευή > Λοιπά > Χειρονομίες. 
 2. Επιλέξτε τον αριθμό των δαχτύλων που σχετίζονται με τη χειρονομία που θέλετε να εκτελέσετε.
 3. Όταν εμφανιστούν οι κύκλοι, σαρώστε ή σύρετε προς την κατεύθυνση που απαιτείται από τη χειρονομία.
 4. Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουμπί μενού.

Σύγκλιση:

 1. Ανοίξτε το μενού AssistiveTouch και πατήστε Αγαπημένα > Σύγκλιση.
 2. Όταν εμφανιστούν οι κύκλοι σύγκλισης, μετακινήστε τους σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης. 
 3. Σύρετε τους κύκλους σύγκλισης προς τα μέσα ή προς τα έξω.
 4. Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουμπί μενού. 

Δημιουργήστε τη δική σας χειρονομία, χρησιμοποιώντας έναν από αυτούς τους τρόπους:

 • Ανοίξτε το μενού AssistiveTouch. Πατήστε «Προσαρμογή» και κατόπιν επιλέξτε ένα κενό δεσμευτικό θέσης χειρονομίας   . 
 • Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > AssistiveTouch > Δημιουργία χειρονομίας. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Υπάρχουν κίνδυνοι στη χρήση του Διαδικτύου. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. Οι επωνυμίες άλλων εταιρειών και προϊόντων ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Ημερομηνία δημοσίευσης: