Χρήση του AssistiveTouch στο iPhone, το iPad ή το iPod touch

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το AssistiveTouch για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου, να κλειδώσετε την οθόνη σας, να χρησιμοποιήσετε χειρονομίες με πολλά δάχτυλα, να επανεκκινήσετε τη συσκευή σας ή να αντικαταστήσετε το πάτημα των κουμπιών με ένα άγγιγμα.

Ενεργοποίηση του AssistiveTouch

Όταν ενεργοποιήσετε το AssistiveTouch, θα δείτε ένα κουμπί να εμφανίζεται στην οθόνη. Μπορείτε να το σύρετε σε οποιαδήποτε πλευρά της οθόνης, στην οποία θα παραμείνει μέχρι να το μετακινήσετε ξανά. Από προεπιλογή, το πάτημα του κουμπιού μία φορά θα ανοίγει το μενού του AssistiveTouch. Το πάτημα μία φορά οπουδήποτε εκτός του μενού θα κλείνει το μενού. 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να ενεργοποιήσετε το AssistiveTouch:

 • Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Άγγιγμα και κατόπιν επιλέξτε το AssistiveTouch για να το ενεργοποιήσετε.
 • Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία «Hey Siri» για να πείτε «Ενεργοποίησε το AssistiveTouch». 
 • Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Συντόμευση Προσβασιμότητας και ενεργοποιήστε το AssistiveTouch. 

Το AssistiveTouch μπορεί επίσης να προστεθεί στη Συντόμευση Προσβασιμότητας για γρήγορη πρόσβαση από το Κέντρο ελέγχου ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλευρικό κουμπί ή το κουμπί Αφετηρίας για πρόσβαση.

Χρήση AssistiveTouch αντί για χειρονομίες

Αποκτήστε πρόσβαση σε μενού και χειριστήρια τα οποία απαιτούν κινήσεις στην οθόνη, όπως τα εξής:

 • Κέντρο ελέγχου
 • Κέντρο γνωστοποιήσεων
 • Spotlight
 • Οικία
 • Εναλλαγή εφαρμογών
 • Εκφώνηση οθόνης

Χρήση AssistiveTouch αντί για το πάτημα κουμπιών

Το μενού σάς παρέχει πρόσβαση σε λειτουργίες τις οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα χειριζόσαστε με το πάτημα φυσικών κουμπιών ή με κίνηση της συσκευής. Δείτε ορισμένα πράγματα που μπορείτε να κάνετε:

 • Ενεργοποίηση της Συντόμευσης Προσβασιμότητας
 • Κλείδωμα της οθόνης
 • Ρύθμιση της έντασης ήχου
 • Κλήση του Siri
 • Επανεκκίνηση της συσκευής
 • Καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης
 • Προσομοίωση κίνησης της συσκευής

Χρήση AssistiveTouch για χειρονομίες με πολλά δάχτυλα

 1. Από το μενού του AssistiveTouch, επιλέξτε Συσκευή > Περισσότερα και κατόπιν επιλέξτε «Χειρονομίες».
 2. Επιλέξτε εισαγωγή με 2, 3, 4 ή 5 δάχτυλα.

Αφού κάνετε την επιλογή σας, θα εμφανιστούν πολλές κουκκίδες στην οθόνη οι οποίες υποδεικνύουν τα σημεία στα οποία οι εικονικές άκρες των δαχτύλων αγγίζουν την οθόνη. Η μετακίνηση ενός δαχτύλου γύρω από την οθόνη ή τα αγγίγματα θα ελέγχουν όλες τις εικονικές άκρες των δαχτύλων ταυτόχρονα. Οι εικονικές άκρες των δαχτύλων θα εξαφανιστούν αυτόματα μετά από μερικά λεπτά αδράνειας. 

Προσαρμογή του μενού του AssistiveTouch

Για να αλλάξετε τη σειρά, τον αριθμό και τα περιεχόμενα των κουμπιών στο μενού:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Άγγιγμα και κατόπιν επιλέξτε «AssistiveTouch».
 2. Επιλέξτε «Αλλαγή μενού πάνω επιπέδου» και κατόπιν πατήστε ένα εικονίδιο για να αντιστοιχίσετε ξανά μια άλλη λειτουργία στη θέση του.
 3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και - για να αλλάξετε τον αριθμό των κουμπιών που εμφανίζονται στο μενού. 

Χρησιμοποιήστε το κουμπί «Επαναφορά» για να σβήσετε τις αλλαγές σας και να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις μενού.

Χρήση προσαρμοσμένων ενεργειών

Για να αντιστοιχίσετε μια λειτουργία του AssistiveTouch με ένα μονό άγγιγμα, ένα διπλό άγγιγμα ή ένα παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Άγγιγμα και κατόπιν επιλέξτε «AssistiveTouch».
 2. Κάτω από την επικεφαλίδα «Προσαρμοσμένες ενέργειες», επιλέξτε «Μονό άγγιγμα», «Διπλό άγγιγμα», ή «Παρατεταμένο πάτημα».
 3. Επιλέξτε μια ενέργεια από τη λίστα για να την αντιστοιχίσετε στη χειρονομία.
 4. Χρησιμοποιήστε το κουμπί AssistiveTouch για να επιστρέψετε στις Ρυθμίσεις.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τον χρόνο εντός του οποίου μπορεί να εκτελεστεί διπλό άγγιγμα ή τον χρόνο που πρέπει να κρατάτε το κουμπί για ένα παρατεταμένο πάτημα.

Δημιουργία νέων χειρονομιών

Μπορείτε να εγγράψετε προσαρμοσμένα πατήματα και σαρώσεις χρησιμοποιώντας την οθόνη αφής και να τα αποθηκεύσετε στο μενού του AssistiveTouch.

Για να δημιουργήσετε μια νέα χειρονομία:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα και επιλέξτε «Άγγιγμα».
 2. Επιλέξτε «AssistiveTouch» και κατόπιν «Δημιουργία χειρονομίας».
 3. Η εγγραφή θα ξεκινήσει αυτόματα όταν αγγίξετε το κουμπί, επομένως μπορείτε να πατήσετε ή να σαρώσετε όποτε είστε έτοιμοι.
 4. Όταν τελειώσετε, πατήστε «Διακοπή».

Για να ελέγξετε τη χειρονομία που εγγράψατε, πατήστε «Αναπαραγωγή». Αν θέλετε να εγγράψετε ξανά τη χειρονομία σας, πατήστε «Εγγραφή». Πατήστε «Αποθήκευση» για να ονομάσετε τη χειρονομία σας όταν τελειώσετε.

Αν δεν μπορείτε να εκτελέσετε μια χειρονομία με πολλά δάχτυλα χρησιμοποιώντας πολλά δάχτυλα ταυτόχρονα, μπορείτε να εγγράψετε μεμονωμένες κινήσεις οι οποίες θα ομαδοποιηθούν. Για παράδειγμα, σχεδιάστε δύο οριζόντιες κουκκίδες στο επάνω μισό τμήμα της οθόνης και ένα ημικύκλιο στο κάτω τμήμα της οθόνης και κατόπιν πατήστε «Διακοπή». Όταν πατήσετε «Αναπαραγωγή», θα εμφανιστούν ταυτόχρονα όλες οι κουκκίδες και οι γραμμές.

Σύνδεση μιας συσκευής κατάδειξης μέσω AssistiveTouch

Με το AssistiveTouch, μπορείτε να συνδέσετε ένα αξεσουάρ, όπως ένα ασύρματο ποντίκι, ένα ποντίκι bluetooth ή ένα trackpad, για να ελέγχετε τον δείκτη στην οθόνη της συσκευής. Μάθετε πώς να συνδέετε μια συσκευή κατάδειξης στο iPhone, το iPad ή το iPod touch.

Μάθετε περισσότερα

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: