Χρήση του τμήματος «Επιλογές Προσβασιμότητας» στο Mac

Το τμήμα «Επιλογές Προσβασιμότητας» παρέχει συντομεύσεις για τη γρήγορη ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση συνηθισμένων δυνατοτήτων προσβασιμότητας, όπως του Ζουμ, του VoiceOver και των Ασύγχρονων πλήκτρων.

Άνοιγμα Επιλογών Προσβασιμότητας

Πατήστε αυτά τα πλήκτρα ταυτόχρονα: Option (⌥), Command (⌘) και F5. Σε φορητούς υπολογιστές με Touch Bar, ίσως χρειαστεί να πατήσετε και το πλήκτρο Fn (Function).

Σε φορητούς υπολογιστές με Touch ID, πατήστε τρεις φορές το Touch ID. (Εάν πατήσετε παρατεταμένα το πλήκτρο Command κατά τη διάρκεια αυτής της ενέργειας, το VoiceOver θα ενεργοποιηθεί ή θα απενεργοποιηθεί.)

Τμήμα «Επιλογές Προσβασιμότητας»

Για να κλείσετε τις Επιλογές Προσβασιμότητας, κάντε κλικ στην επιλογή «Τέλος» ή κάντε κλικ οπουδήποτε έξω από το παράθυρο.

 


Αλλαγή των συντομεύσεων στις Επιλογές Προσβασιμότητας

Για να αλλάξετε τις συντομεύσεις που εμφανίζονται στις Επιλογές Προσβασιμότητας, επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Προσβασιμότητα». Επιλέξτε «Συντόμευση» στην πλαϊνή στήλη και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα πλαίσια επιλογής για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις συντομεύσεις.

Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: