Ανοίξτε το Κέντρο γνωστοποιήσεων και το Κέντρο ελέγχου με το VoiceOver στο iPhone, το iPad ή το iPod touch

Αν χρησιμοποιείτε το VoiceOver στη συσκευή iOS, μπορείτε να ανοίξετε το Κέντρο γνωστοποιήσεων και το Κέντρο ελέγχου με μια χειρονομία ή μια εντολή πληκτρολογίου.

Ανοίξτε το Κέντρο γνωστοποιήσεων

Για να ανοίξετε το Κέντρο γνωστοποιήσεων με μια χειρονομία, πατήστε στο επάνω μέρος της οθόνης της συσκευής σας για να μετακινήσετε την εστίαση VoiceOver στη γραμμή κατάστασης. Κατόπιν, σαρώστε από το επάνω μέρος της οθόνης προς τα κάτω με τρία δάχτυλα.

Για να ανοίξετε το Κέντρο γνωστοποιήσεων με το Ασύρματο πληκτρολόγιο Apple, πιέστε τα πλήκτρα Option–Πάνω βέλος.

Ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου

Για να ανοίξετε το Κέντρο ελέγχου με μια χειρονομία, πατήστε στο επάνω μέρος της οθόνης της συσκευής σας για να μετακινήσετε την εστίαση VoiceOver στη γραμμή κατάστασης. Κατόπιν, σαρώστε από το κάτω μέρος της οθόνης προς τα επάνω.

Για να ανοίξετε το Κέντρο ελέγχου με το Ασύρματο πληκτρολόγιο Apple, πιέστε τα πλήκτρα Option–Κάτω βέλος.

Τερματίστε το Κέντρο γνωστοποιήσεων ή το Κέντρο ελέγχου

Για να τερματίσετε το Κέντρο γνωστοποιήσεων ή το Κέντρο ελέγχου, πιέστε το κουμπί Αφετηρίας.

Μπορείτε επίσης να κάνετε σβήσιμο με δύο δάχτυλα, για να τερματίσετε το Κέντρο γνωστοποιήσεων ή το Κέντρο ελέγχου. Απλώς μετακινήστε γρήγορα δύο δάχτυλα προς τα εμπρός και πίσω τρεις φορές, σχηματίζοντας ένα "z".

Ημερομηνία δημοσίευσης: