Επισκόπηση ασφάλειας του iCloud

Το iCloud έχει κατασκευαστεί με τεχνολογίες ασφάλειας βασισμένες σε τυποποιημένα πρότυπα του κλάδου, χρησιμοποιεί αυστηρές πολιτικές για την προστασία των δεδομένων σας και κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο υιοθετώντας τεχνολογίες διασφάλισης του απορρήτου, όπως η διατερματική κρυπτογράφηση για τα δεδομένα σας.

Ασφάλεια δεδομένων

Το iCloud προστατεύει τα δεδομένα σας κρυπτογραφώντας τα ενώ βρίσκονται σε μετακίνηση, αποθηκεύοντάς τα σε κρυπτογραφημένη μορφή και χρησιμοποιώντας ασφαλή διακριτικά για έλεγχο ταυτότητας. Για ορισμένα ευαίσθητα δεδομένα, η Apple χρησιμοποιεί διατερματική κρυπτογράφηση. Αυτό σημαίνει ότι μόνο εσείς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας και μόνο σε συσκευές στις οποίες έχετε συνδεθεί στο iCloud. Κανένας άλλος, ούτε η Apple, δεν έχει πρόσβαση σε δεδομένα που διαθέτουν διατερματική κρυπτογράφηση.

Σε κάποιες περιπτώσεις, τα δεδομένα iCloud σας μπορεί να αποθηκεύονται σε διακομιστές τρίτων συνεργατών, όπως το Amazon Web Services ή το Google Cloud Platform, ωστόσο αυτοί οι συνεργάτες δεν διαθέτουν τα κλειδιά για την αποκρυπτογράφηση των δεδομένων σας που αποθηκεύονται στους διακομιστές τους.

Για τη διατερματική κρυπτογράφηση απαιτείται να έχετε ενεργοποιημένο τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων για το Apple ID σας. Η συνεχής ενημέρωση του λογισμικού σας και η χρήση του ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να διατηρήσετε την ασφάλεια των συσκευών και των δεδομένων σας.

Δείτε παρακάτω περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο το iCloud προστατεύει τα δεδομένα σας.

Δεδομένα Κρυπτογράφηση Σημειώσεις
Σε μετακίνηση Σε διακομιστή
Εφεδρικά αντίγραφα Ναι Ναι Κρυπτογράφηση τουλάχιστον 128 bit AES
Ιστορικό και σελιδοδείκτες του Safari Ναι Ναι
Ημερολόγια Ναι Ναι
Επαφές Ναι Ναι
Εύρεση (συσκευών και ατόμων) Ναι Ναι
iCloud Drive Ναι Ναι
Μηνύματα στο iCloud Ναι Ναι
Σημειώσεις Ναι Ναι
Φωτογραφίες Ναι Ναι
Υπομνήσεις Ναι Ναι
Συντομεύσεις Siri Ναι Ναι
Μαγνητόφωνο Ναι Ναι
Πάσα Wallet Ναι Ναι
iCloud.com Ναι Όλες οι συνεδρίες στο iCloud.com κρυπτογραφούνται με TLS 1.2. Τα δεδομένα στα οποία είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω του iCloud.com κρυπτογραφούνται σε διακομιστή όπως υποδεικνύεται σε αυτόν τον πίνακα.
Mail Ναι Όχι Όλη η κίνηση ανάμεσα στις συσκευές σας και το iCloud Mail κρυπτογραφείται με TLS 1.2. Σε συμμόρφωση με τις τυποποιημένες πρακτικές του κλάδου, το iCloud δεν κρυπτογραφεί δεδομένα που αποθηκεύονται σε διακομιστές αλληλογραφίας IMAP. Όλα τα προγράμματα-πελάτες email της Apple υποστηρίζουν προαιρετική κρυπτογράφηση S/MIME.

Δεδομένα με διατερματική κρυπτογράφηση

Η διατερματική κρυπτογράφηση παρέχει το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας δεδομένων. Τα δεδομένα σας προστατεύονται με ένα κλειδί που παράγεται από πληροφορίες που βρίσκονται αποκλειστικά και μόνο στη συσκευή σας, σε συνδυασμό με τον κωδικό της συσκευής σας, τον οποίο μόνο εσείς γνωρίζετε. Κανένας άλλος δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα ή να τα διαβάσει.

Οι παρακάτω δυνατότητες και τα δεδομένα τους μεταδίδονται και αποθηκεύονται στο iCloud με τη χρήση διατερματικής κρυπτογράφησης:

 • Συναλλαγές Apple Card (απαιτείται iOS 12.4 ή νεότερη έκδοση)
 • Δεδομένα Οικίας
 • Δεδομένα Υγείας (απαιτείται iOS 12 ή νεότερη έκδοση) 
 • Κλειδοθήκη iCloud (περιλαμβάνει όλους τους αποθηκευμένους λογαριασμούς και τα συνθηματικά σας)
 • Τα Αγαπημένα στους Χάρτες, οι Συλλογές και το ιστορικό αναζήτησης (απαιτείται iOS 13 ή νεότερη έκδοση)
 • Memoji (απαιτείται iOS 12.1 ή νεότερη έκδοση)
 • Στοιχεία πληρωμής
 • Λεξιλόγιο εκμάθησης πληκτρολογίου QuickType (απαιτείται iOS 11 ή νεότερη έκδοση)
 • Ιστορικό Safari και Καρτέλες iCloud (απαιτείται iOS 13 ή νεότερη έκδοση)
 • Χρόνος επί οθόνης
 • Πληροφορίες Siri
 • Συνθηματικά Wi-Fi
 • Κλειδιά Bluetooth W1 και H1 (απαιτείται iOS 13 ή νεότερη έκδοση)

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας σε μια νέα συσκευή, χρειάζεται ενδεχομένως να εισαγάγετε τον κωδικό για μια υπάρχουσα ή προηγούμενη συσκευή.

Τα Μηνύματα στο iCloud επίσης χρησιμοποιούν διατερματική κρυπτογράφηση. Αν έχετε ενεργοποιημένο το Εφεδρικό αντίγραφο iCloud, το εφεδρικό αντίγραφο περιλαμβάνει ένα αντίγραφο του κλειδιού που προστατεύει τα Μηνύματά σας. Αυτό εξασφαλίζει ότι μπορείτε να ανακτήσετε τα Μηνύματά σας αν χάσετε την πρόσβαση στην Κλειδοθήκη iCloud και τις αξιόπιστες συσκευές σας. Όταν απενεργοποιείτε το Εφεδρικό αντίγραφο iCloud, δημιουργείται ένα νέο κλειδί στη συσκευή σας για την προστασία των μελλοντικών μηνυμάτων και αυτό δεν αποθηκεύεται από την Apple.

Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων

Με τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων, η πρόσβαση στον λογαριασμό σας είναι εφικτή μόνο από αξιόπιστες συσκευές, όπως το iPhone, το iPad ή ο Mac σας. Όταν θέλετε να πραγματοποιήσετε σύνδεση με το Apple ID σας σε μια νέα συσκευή για πρώτη φορά, θα χρειαστεί να παράσχετε δύο τμήματα πληροφοριών, το συνθηματικό σας και τον εξαψήφιο κωδικό επαλήθευσης που εμφανίζεται αυτόματα στις αξιόπιστες συσκευές σας.

Χρήση ασφαλών διακριτικών για έλεγχο ταυτότητας

Όταν αποκτάτε πρόσβαση στις υπηρεσίες iCloud με ενσωματωμένες εφαρμογές της Apple (για παράδειγμα, με τις εφαρμογές Mail, Επαφές και Ημερολόγιο σε iOS ή macOS), ο χειρισμός του ελέγχου ταυτότητας πραγματοποιείται με τη χρήση ενός ασφαλούς διακριτικού. Τα ασφαλή διακριτικά καταργούν την ανάγκη αποθήκευσης του συνθηματικού σας iCloud σε συσκευές και υπολογιστές.

Δεδομένα Υγείας

Για τη διατερματική κρυπτογράφηση για τα δεδομένα Υγείας απαιτείται iOS 12 ή νεότερη έκδοση και έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων. Διαφορετικά, τα δεδομένα σας εξακολουθούν να κρυπτογραφούνται κατά την αποθήκευση και τη μετάδοση αλλά δεν κρυπτογραφούνται διατερματικά. Αφού ενεργοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων και ενημερώσετε το iOS, τα δεδομένα Υγείας σας μετεγκαθίστανται σε διατερματική κρυπτογράφηση.

Αν δημιουργήσετε εφεδρικό αντίγραφο της συσκευής σας στον Mac ή το iTunes, τα δεδομένα Υγείας αποθηκεύονται μόνο αν το εφεδρικό αντίγραφο είναι κρυπτογραφημένο.

Απόρρητο

Η Apple έχει αναλάβει ευρεία εταιρική δέσμευση για την προστασία του απορρήτου σας. Η Πολιτική απορρήτου μας καλύπτει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, αποκαλύπτουμε, μεταφέρουμε και αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας. Επιπλέον, πέρα από τη συμμόρφωση με την Πολιτική απορρήτου της Apple, η Apple σχεδιάζει όλες τις δυνατότητες του iCloud λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του απορρήτου σας.

Μάθετε περισσότερα

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τς προηγμένες δυνατότητες ασφάλειας στον Οδηγό ασφάλειας iOS.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: