Πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας της Ενημέρωσης λογισμικού iOS 4.2.10 για iPhone

Αυτό το έγγραφο περιγράφει το περιεχόμενο ασφάλειας του iOS 4.2.10.

Αυτό το έγγραφο περιγράφει το περιεχόμενο ασφάλειας του iOS 4.2.10, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε χρησιμοποιώντας το iTunes.

Για την προστασία των πελατών μας, η Apple δεν αποκαλύπτει, δεν συζητά, ούτε επιβεβαιώνει θέματα ασφάλειας, αν δεν διεξαχθεί ολοκληρωμένη έρευνα και αν δεν έχουν διατεθεί τυχόν απαραίτητες ενημερώσεις κώδικα ή εκδόσεις. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την Ασφάλεια προϊόντων Apple, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Ασφάλειας προϊόντων Apple.

Για πληροφορίες σχετικά με τον Κωδικό PGP της Ασφάλειας προϊόντων Apple, διαβάστε το άρθρο "Τρόπος χρήσης του Κωδικού PGP της Ασφάλειας προϊόντων Apple".

Όπου είναι δυνατό, γίνεται χρήση αναγνωριστικών CVE, για την αναφορά σε συγκεκριμένες ευπάθειες για περαιτέρω πληροφόρηση.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με άλλες ενημερώσεις ασφάλειας, διαβάστε το άρθρο "Ενημερώσεις ασφάλειας Apple".

Ενημέρωση λογισμικού iOS 4.2.10 για iPhone

 • Ασφάλεια δεδομένων

  Διατίθεται για: iOS 4.2.5 έως 4.2.9 για iPhone 4 (CDMA)

  Αποτέλεσμα: Ένας εισβολέας με προνομιακή θέση δικτύου ενδέχεται να καταγράψει ή να τροποποιήσει δεδομένα σε συνεδρίες που προστατεύονται από SSL/TLS

  Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα επικύρωσης αλυσίδας πιστοποιητικών στο χειρισμό των πιστοποιητικών X.509. Ένας εισβολέας με προνομιακή θέση δικτύου μπορεί να καταγράψει ή να τροποποιήσει δεδομένα σε συνεδρίες που προστατεύονται από SSL/TLS. Ενδέχεται να είναι δυνατές και άλλες επιθέσεις που σχετίζονται με επικύρωση πιστοποιητικών X.509. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζεται μέσω της βελτιωμένης επικύρωσης αλυσίδων πιστοποιητικών X.509.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2011-0228 : Gregor Kopf του Recurity Labs εκ μέρους της BSI και Paul Kehrer του SpiderLabs της Trustwave

 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: