Μετατροπή εγγράφων Pages σε PDF, Microsoft Word και αρχεία άλλου τύπου

Για να ανοίξετε έγγραφα Pages σε άλλες εφαρμογές, μετατρέψτε τα πρώτα με την εφαρμογή Pages. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε έγγραφα Microsoft Word και άλλους τύπους αρχείων στην εφαρμογή Pages.

Μπορείτε να μετατρέψετε και να ανοίξετε έγγραφα στην εφαρμογή Pages σε iPhone, iPad, iPod touch ή Mac. Αν δεν διαθέτετε συσκευή Apple, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Pages από το διαδίκτυο μέσω της διεύθυνσης iCloud.com.

Μετατροπή και άνοιγμα εγγράφων στην εφαρμογή Pages σε iPhone ή iPad

Μπορείτε να εργαστείτε με διάφορες μορφές αρχείων στην εφαρμογή Pages σε iPhone ή iPad. Δείτε ποιες μορφές είναι συμβατές με την εφαρμογή Pages σε iPhone και iPad.

Μετατροπή εγγράφου Pages στην εφαρμογή Pages σε iPhone ή iPad

Αν θέλετε να ανοίξετε ένα έγγραφο Pages σε μια άλλη εφαρμογή, όπως το Microsoft Word, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Pages για να μετατρέψετε το έγγραφο στην κατάλληλη μορφή.

 1. Ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε να μετατρέψετε.
 2. Σε iPhone, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» . Σε iPad, πατήστε το όνομα του αρχείου στη γραμμή εργαλείων. Αν δεν εμφανίζεται το όνομα του αρχείου, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα».
 3. Πατήστε «Εξαγωγή».
 4. Επιλέξτε μια μορφή για το έγγραφό σας.
 5. Αν επιλέξατε EPUB, ρυθμίστε οποιεσδήποτε πρόσθετες επιλογές.
 6. Επιλέξτε τον τρόπο αποστολής του αρχείου, π.χ. μέσω Mail ή Μηνυμάτων. Εναλλακτικά, για να αποθηκεύσετε το αρχείο στη συσκευή σας ή στο iCloud Drive, επιλέξτε «Αποθήκευση στα Αρχεία» και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια θέση.

Άνοιγμα αρχείου στο Pages σε iPhone ή iPad

Για να ανοίξετε ένα αρχείο, π.χ. ένα έγγραφο Microsoft Word, στο Pages σε iPhone ή iPad, πατήστε το αρχείο στη διαχείριση εγγράφων. Αν δεν εμφανίζεται η διαχείριση εγγράφων, πατήστε το κουμπί «Πίσω» και, στη συνέχεια, πατήστε το αρχείο που θέλετε να ανοίξετε. Αν ένα αρχείο εμφανίζεται ανενεργό, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι σε συμβατή μορφή.

Μπορείτε επίσης να ανοίξετε ένα αρχείο στην εφαρμογή Pages από άλλη εφαρμογή, όπως τα Αρχεία, ή από ένα email:

 1. Ανοίξτε την άλλη εφαρμογή και επιλέξτε το έγγραφο ή το συνημμένο.
 2. Πατήστε το κουμπί «Κοινή χρήση» .
 3. Πατήστε «Αντιγραφή στο Pages». Το πρωτότυπο αρχείο παραμένει ανέπαφο.

Όταν το αρχείο ανοίξει, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα ότι το έγγραφο θα εμφανίζεται διαφορετικά. Για παράδειγμα, η εφαρμογή Pages σάς ειδοποιεί όταν λείπουν γραμματοσειρές. Πατήστε «Τέλος», για να ανοίξετε το έγγραφο στην εφαρμογή Pages.


Μετατροπή και άνοιγμα εγγράφων στην εφαρμογή Pages για Mac

Μπορείτε να εργαστείτε με διάφορες μορφές αρχείων στην εφαρμογή Pages για Mac. Δείτε ποιες μορφές είναι συμβατές.

Μετατροπή εγγράφου Pages σε Pages για Mac

Αν θέλετε να ανοίξετε ένα έγγραφο Pages σε μια άλλη εφαρμογή, όπως το Microsoft Word, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Pages για να μετατρέψετε το έγγραφο στην κατάλληλη μορφή.

 1. Ανοίξτε το έγγραφο Pages που θέλετε να μετατρέψετε.
 2. Επιλέξτε Αρχείο > Εξαγωγή σε και έπειτα επιλέξτε τη μορφή.
 3. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, μπορείτε να επιλέξετε μια διαφορετική μορφή ή να ρυθμίσετε τυχόν πρόσθετες επιλογές. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε να απαιτείται ένα συνθηματικό για το άνοιγμα ενός αρχείου PDF που έχει εξαχθεί, να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε έναν πίνακα περιεχομένων σε ένα βιβλίο EPUB που έχει εξαχθεί ή να επιλέξετε τη μορφή για το έγγραφο Word που έχει εξαχθεί.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή «Επόμενο». 
 5. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο σας και έπειτα επιλέξτε μια τοποθεσία για το αρχείο.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή «Εξαγωγή».

Άνοιγμα αρχείου στο Pages για Mac

Μπορείτε να ανοίξετε ένα αρχείο από το Finder ή από την εφαρμογή Pages:

 • Από το Finder, κάντε κλικ πατώντας ταυτόχρονα το πλήκτρο Control στο αρχείο και έπειτα επιλέξτε Άνοιγμα με > Pages. Αν το Pages είναι η μόνη εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου στο Mac σας, μπορείτε να κάνετε απλώς διπλό κλικ στο αρχείο.
 • Από την εφαρμογή Pages για Mac, επιλέξτε Αρχείο > Άνοιγμα, επιλέξτε το αρχείο και έπειτα πατήστε «Άνοιγμα». Αν ένα αρχείο εμφανίζεται ανενεργό, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι σε συμβατή μορφή.

Όταν το αρχείο ανοίξει, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα ότι το έγγραφο θα εμφανίζεται διαφορετικά. Για παράδειγμα, η εφαρμογή Pages σάς ειδοποιεί όταν λείπουν γραμματοσειρές. Ενδέχεται επίσης να εμφανιστούν προειδοποιήσεις όταν ανοίγετε έγγραφα που έχουν δημιουργηθεί με παλιότερες εκδόσεις του Pages.


Άνοιγμα και μετατροπή εγγράφων στο Pages για iCloud

Με την εφαρμογή Pages για iCloud μπορείτε να ανοίγετε, να επεξεργάζεστε και να μοιράζεστε τα αρχεία σας από ένα υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης σε Mac ή PC. Δείτε ποιες μορφές αρχείων είναι συμβατές με την εφαρμογή Pages για iCloud. Αν δεν διαθέτετε συσκευή Apple, μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα Apple ID.

Μετατροπή εγγράφου Pages σε Pages για iCloud

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στην τοποθεσία iCloud.com με το Apple ID σας.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Pages».
 3. Στη διαχείριση εγγράφων, κάντε κλικ στο κουμπί «Περισσότερα»  στο αρχείο που θέλετε να μετατρέψετε και στη συνέχεια επιλέξτε «Λήψη αντιγράφου». Αν έχετε ανοιχτό το έγγραφο, κάντε κλικ στο κουμπί «Εργαλεία»  στη γραμμή εργαλείων και έπειτα επιλέξτε «Λήψη αντιγράφου».*
 4. Επιλέξτε μια μορφή για το έγγραφο. Η λήψη του αρχείου αρχίζει στην τοποθεσία λήψης του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

* Για να μετατρέψετε το έγγραφό σας σε βιβλίο EPUB, ανοίξτε το έγγραφο, κάντε κλικ στο κουμπί «Εργαλεία»  στη γραμμή εργαλείων και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Λήψη αντιγράφου».

Άνοιγμα αρχείου στο Pages για iCloud

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στην τοποθεσία iCloud.com με το Apple ID σας.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Pages».
 3. Σύρετε το αρχείο που θέλετε να ανεβάσετε στη διαχείριση εγγράφων Pages στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο κουμπί «Αποστολή» , επιλέξτε το αρχείο και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί «Επιλογή».
 4. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο στη διαχείριση εγγράφων.


Έλεγχος συμβατότητας της μορφής αρχείου

Μορφές που μπορείτε να ανοίξετε στην εφαρμογή Pages

Μπορείτε να ανοίξετε τις παρακάτω μορφές αρχείων στο Pages σε iPhone, iPad, Mac και στο διαδίκτυο μέσω της διεύθυνσης iCloud.com:

 • Όλες τις εκδόσεις Pages
 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx) και Office 97 ή νεότερη έκδοση (.doc)
 • Μορφή εμπλουτισμένου κειμένου (.rtf/.rtfd)
 • Αρχεία απλού κειμένου (.txt)

Μορφές στις οποίες μπορείτε να μετατρέψετε έγγραφα Pages

Pages σε iPhone ή iPad:

 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx)*
 • Μορφή εμπλουτισμένου κειμένου (.rtf/.rtfd)
 • PDF
 • EPUB
 • Αρχεία απλού κειμένου (.txt)

Pages για Mac:

 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx)*
 • Μορφή εμπλουτισμένου κειμένου (.rtf/.rtfd)
 • Αρχεία απλού κειμένου (.txt)
 • PDF
 • EPUB
 • Pages ’09

 

Pages για iCloud:

 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx)*
 • PDF
 • EPUB

* Αν χρειάζεται να κάνετε εξαγωγή σε μορφές Microsoft Office παλαιάς τεχνολογίας, όπως .doc, .xls ή .ppt, μπορείτε, αντ’ αυτού, να κάνετε εξαγωγή στην τρέχουσα μορφή XML και, στη συνέχεια, να ανοίξετε το αρχείο σε μια αντίστοιχη εφαρμογή του Office και να κάνετε εξαγωγή στην παλαιότερη μορφή.


Μάθετε περισσότερα

 • Το Pages σε iPhone, iPad, Mac και στο διαδίκτυο μέσω της διεύθυνσης iCloud.com χρησιμοποιεί την ίδια μορφή αρχείων. Αν δημιουργήσετε ή επεξεργαστείτε ένα έγγραφο στο Pages σε μια πλατφόρμα, μπορείτε να το ανοίξετε στο Pages σε οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα.
 • Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ενημέρωση, για να αποκτήσετε τις τρέχουσες εκδόσεις του Pages σε iPhone ή iPad από το App Store. Για την ενημέρωση του Pages σε Mac, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή App Store στο Mac σας.
 • Αν μετατρέψετε ένα έγγραφο Pages σε έγγραφο συμβατό με το Pages '09, μάθετε περισσότερα για τις αλλαγές που συμβαίνουν κατά την εξαγωγή σε iWork '09.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: