Εξαγωγή από Pages, Numbers ή Keynote σε Microsoft Word, Excel, PowerPoint, PDF και άλλα

Μπορείτε επίσης να ανοίξετε αρχεία Word, Excel, PowerPoint και άλλους τύπους αρχείων στο Pages, στο Numbers και στο Keynote.

Εξαγωγή και άνοιγμα αρχείων στο Pages, στο Numbers και στο Keynote σε iPhone και iPad

Για να ανοίξετε ένα αρχείο Pages, Numbers ή Keynote στο Word, στο Excel ή στο PowerPoint, εξαγάγετε το αρχείο στην κατάλληλη μορφή χρησιμοποιώντας το Pages, το Numbers ή το Keynote. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε αρχεία Word, Excel ή PowerPoint στο Pages, στο Numbers ή στο Keynote.

Το Pages, το Numbers και το Keynote υποστηρίζουν επίσης μια ποικιλία άλλων μορφών αρχείων

Εξαγωγή αρχείου σε iPhone ή iPad

Αφού εξαγάγετε το αρχείο, μπορείτε να στείλετε το εξαγμένο αρχείο χρησιμοποιώντας το Mail, τα Μηνύματα, το AirDrop ή άλλη διαθέσιμη εφαρμογή, ή να αποθηκεύσετε το αρχείο στη συσκευή σας ή στο iCloud Drive. 

 1. Ανοίξτε το αρχείο Pages, Numbers ή Keynote που θέλετε να εξαγάγετε.
 2. Αγγίξτε το όνομα του εγγράφου στη γραμμή εργαλείων. Αν δεν εμφανίζεται το όνομα του αρχείου, αγγίξτε το κουμπί «Περισσότερα» .
 3. Αγγίξτε «Εξαγωγή».
 4. Επιλέξτε μια μορφή για το έγγραφό σας:
  • Για να ανοίξετε ένα έγγραφο Pages στο Word, επιλέξτε «Word».
  • Για να ανοίξετε ένα υπολογιστικό φύλλο Numbers στο Excel, επιλέξτε «Excel».
  • Για να ανοίξετε μια παρουσίαση Keynote στο PowerPoint, επιλέξτε «PowerPoint».
  • Μπορείτε επίσης να κάνετε εξαγωγή σε PDF και σε διάφορες άλλες μορφές αρχείων ανάλογα με την εφαρμογή iWork που χρησιμοποιείτε. 
 5. Ορίστε τυχόν πρόσθετες επιλογές και στη συνέχεια αγγίξτε «Εξαγωγή». Αν εμφανιστεί το παράθυρο «Εξαγωγή», το οποίο δείχνει τι μπορεί να διαφέρει στην εξαγμένη έκδοση του αρχείου, αγγίξτε «Συνέχεια».
 6. Κοινοποιήστε ή αποθηκεύστε το εξαγμένο αρχείο:
  • Επιλέξτε πώς θέλετε να στείλετε το αρχείο σας, όπως με το Mail ή τα Μηνύματα, και στη συνέχεια στείλτε το. 
  • Εναλλακτικά, για να αποθηκεύσετε το αρχείο στη συσκευή σας ή στο iCloud Drive, επιλέξτε «Αποθήκευση στα Αρχεία» και στη συνέχεια επιλέξτε μια θέση.

Μπορείτε επίσης να εξαγάγετε και να στείλετε ή να αποθηκεύσετε ένα αρχείο χρησιμοποιώντας το μενού «Κοινή χρήση» στη γραμμή εργαλείων:

 1. Αγγίξτε το κουμπί «Κοινή χρήση»  στη γραμμή εργαλείων και στη συνέχεια αγγίξτε «Εξαγωγή και αποστολή».
 2. Επιλέξτε μια μορφή, ορίστε τυχόν πρόσθετες επιλογές για αυτή τη μορφή και στη συνέχεια αγγίξτε «Εξαγωγή».
 3. Κοινοποιήστε ή αποθηκεύστε το εξαγμένο αρχείο:
  • Επιλέξτε πώς θέλετε να στείλετε το αρχείο σας, όπως με το Mail ή τα Μηνύματα, και στη συνέχεια στείλτε το. 
  • Εναλλακτικά, για να αποθηκεύσετε το αρχείο στη συσκευή σας ή στο iCloud Drive, επιλέξτε «Αποθήκευση στα Αρχεία» και στη συνέχεια επιλέξτε μια θέση.

Άνοιγμα αρχείων Word, Excel ή PowerPoint στο Pages, στο Numbers ή στο Keynote σε iPhone ή iPad

Για να ανοίξετε αρχεία Word, Excel ή PowerPoint στο Pages, στο Numbers ή στο Keynote σε iPhone ή iPad, αγγίξτε το αρχείο στη διαχείριση εγγράφων. Αν δεν εμφανίζεται η διαχείριση εγγράφων, αγγίξτε το κουμπί «Πίσω» και, στη συνέχεια, αγγίξτε το αρχείο που θέλετε να ανοίξετε. Αν ένα αρχείο εμφανίζεται ανενεργό, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι σε συμβατή μορφή.

Μπορείτε επίσης να ανοίξετε ένα αρχείο στο Pages, στο Numbers ή στο Keynote από μια άλλη εφαρμογή, όπως από την εφαρμογή Αρχεία, ή από ένα email:

 1. Ανοίξτε την άλλη εφαρμογή και επιλέξτε το έγγραφο ή το συνημμένο.
 2. Αγγίξτε το κουμπί «Κοινή χρήση» .
 3. Αγγίξτε «Αντιγραφή στο Pages». Το πρωτότυπο αρχείο παραμένει ανέπαφο.

Όταν το αρχείο ανοίξει, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα ότι το έγγραφο θα εμφανίζεται διαφορετικά. Για παράδειγμα, η εφαρμογή Pages σάς ειδοποιεί όταν λείπουν γραμματοσειρές. Αγγίξτε «Τέλος», για να ανοίξετε το έγγραφο στην εφαρμογή Pages.


Εξαγωγή και άνοιγμα αρχείων στο Pages, στο Numbers και στο Keynote σε Mac

Για να ανοίξετε ένα αρχείο Pages, Numbers ή Keynote στο Word, στο Excel ή στο PowerPoint, εξαγάγετε το αρχείο στην κατάλληλη μορφή χρησιμοποιώντας το Pages, το Numbers ή το Keynote. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε αρχεία Word, Excel ή PowerPoint στο Pages, στο Numbers ή στο Keynote.

Το Pages, το Numbers και το Keynote υποστηρίζουν επίσης μια ποικιλία άλλων μορφών αρχείων

Εξαγωγή αρχείου σε Mac

Αφού εξαγάγετε το αρχείο, μπορείτε να στείλετε το εξαγμένο αρχείο χρησιμοποιώντας το Mail, τα Μηνύματα, το AirDrop ή άλλη διαθέσιμη εφαρμογή, ή να αποθηκεύσετε το αρχείο στο Mac σας ή στο iCloud Drive. Ανοίξτε το αρχείο Pages, Numbers ή Keynote που θέλετε να εξαγάγετε.

 1. Επιλέξτε Αρχείο > Εξαγωγή σε και έπειτα επιλέξτε τη μορφή.
  • Για να ανοίξετε ένα έγγραφο Pages στο Word, επιλέξτε «Word».
  • Για να ανοίξετε ένα υπολογιστικό φύλλο Numbers στο Excel, επιλέξτε «Excel».
  • Για να ανοίξετε μια παρουσίαση Keynote στο PowerPoint, επιλέξτε «PowerPoint».
  • Μπορείτε επίσης να κάνετε εξαγωγή σε PDF και σε διάφορες άλλες μορφές αρχείων ανάλογα με την εφαρμογή iWork που χρησιμοποιείτε. 
 2. Ορίστε τυχόν πρόσθετες επιλογές.
 3. Κοινοποιήστε ή αποθηκεύστε το εξαγμένο αρχείο:
  • Για να κοινοποιήσετε το αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή «Αποστολή αντιγράφου» και στη συνέχεια επιλέξτε πώς θέλετε να στείλετε το αρχείο σας, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας το Mail ή τα Μηνύματα.
  • Για να αποθηκεύσετε το αρχείο στη συσκευή σας ή στο iCloud Drive, κάντε κλικ στην επιλογή «Αποθήκευση» και στη συνέχεια επιλέξτε μια θέση.

Μπορείτε επίσης να εξαγάγετε και να στείλετε ή να αποθηκεύσετε ένα αρχείο χρησιμοποιώντας το μενού «Κοινή χρήση» στη γραμμή εργαλείων:

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή «Κοινή χρήση» στη γραμμή εργαλείων και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Εξαγωγή και αποστολή».
 2. Επιλέξτε μια μορφή και στη συνέχεια ορίστε τυχόν πρόσθετες επιλογές για αυτή τη μορφή.
 3. Κοινοποιήστε ή αποθηκεύστε το εξαγμένο αρχείο:
  • Για να κοινοποιήσετε το αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή «Αποστολή αντιγράφου» και στη συνέχεια επιλέξτε πώς θέλετε να στείλετε το αρχείο σας, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας το Mail ή τα Μηνύματα.
  • Για να αποθηκεύσετε το αρχείο στη συσκευή σας ή στο iCloud Drive, κάντε κλικ στην επιλογή «Αποθήκευση», επιλέξτε μια θέση και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Εξαγωγή».

Άνοιγμα αρχείων Word, Excel ή PowerPoint στο Pages, στο Numbers ή στο Keynote σε Mac

Μπορείτε να ανοίξετε ένα αρχείο από το Finder ή από την εφαρμογή Pages, Numbers ή Keynote:

 • Από το Finder, κάντε κλικ πατώντας ταυτόχρονα το πλήκτρο Control στο αρχείο, επιλέξτε «Άνοιγμα με» και κατόπιν επιλέξτε την εφαρμογή Pages, Numbers ή Keynote.
 • Από την εφαρμογή Pages, Numbers ή Keynote, επιλέξτε Αρχείο > Άνοιγμα, επιλέξτε το αρχείο και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Άνοιγμα». Αν ένα αρχείο εμφανίζεται ανενεργό, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι σε συμβατή μορφή.

Όταν το αρχείο ανοίξει, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα ότι το αρχείο θα εμφανίζεται διαφορετικά. Για παράδειγμα, η εφαρμογή σάς ειδοποιεί όταν λείπουν γραμματοσειρές. Ενδέχεται επίσης να εμφανιστούν προειδοποιήσεις κατά το άνοιγμα εγγράφων που έχουν δημιουργηθεί σε παλαιότερες εκδόσεις της εφαρμογής.


Εξαγωγή και άνοιγμα αρχείων στο Pages, στο Numbers ή στο Keynote για iCloud

Με την εφαρμογή Pages για iCloud μπορείτε να ανοίγετε, να επεξεργάζεστε και να μοιράζεστε τα αρχεία σας από ένα υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης σε Mac ή PC. Δείτε ποιες μορφές αρχείων είναι συμβατές με την εφαρμογή Pages για iCloud. Αν δεν διαθέτετε συσκευή Apple, μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα Apple ID.

Εξαγωγή αρχείου στο Pages, στο Numbers ή στο Keynote για iCloud

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στην τοποθεσία iCloud.com με το Apple ID σας.
 2. Επιλέξτε την εφαρμογή iWork που θέλετε να ανοίξετε.
 3. Στη διαχείριση εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων ή παρουσιάσεων, κάντε κλικ στο κουμπί «Περισσότερα»  στο αρχείο που θέλετε να εξαγάγετε και στη συνέχεια επιλέξτε «Λήψη αντιγράφου». Αν έχετε ανοιχτό το έγγραφο, κάντε κλικ στο κουμπί «Εργαλεία»  στη γραμμή εργαλείων και στη συνέχεια επιλέξτε «Λήψη αντιγράφου».
 4. Επιλέξτε μια μορφή για το έγγραφο. Η λήψη του αρχείου πραγματοποιείται στην προεπιλεγμένη θέση λήψης του προγράμματος περιήγησής σας.

Άνοιγμα αρχείου στο Pages, στο Numbers ή στο Keynote για iCloud

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στην τοποθεσία iCloud.com με το Apple ID σας.
 2. Επιλέξτε την εφαρμογή iWork που θέλετε να ανοίξετε.
 3. Σύρετε το αρχείο που θέλετε να ανοίξετε στη διαχείριση εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων ή παρουσιάσεων στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο κουμπί «Ανέβασμα» , επιλέξτε το αρχείο και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Ανέβασμα». 
 4. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο.


Έλεγχος συμβατότητας της μορφής αρχείου

Μπορείτε να εξαγάγετε και να ανοίξετε αρχεία σε διάφορες μορφές με το Pages, το Numbers ή το Keynote.

Συμβατότητα μορφής αρχείου στο Pages

Μπορείτε να εξαγάγετε έγγραφα Pages σε αυτές τις μορφές:

 • Microsoft Word: Office Open XML (DOCX)1
 • PDF
 • EPUB (σε iPhone, iPad και Mac)
 • Μορφή εμπλουτισμένου κειμένου (RTF/RTFD) (σε iPhone, iPad και Mac)
 • Αρχεία απλού κειμένου (TXT) (σε iPhone, iPad και Mac)
 • Pages ’09 (μόνο σε Mac)2
 • Εικόνα (JPEG, PNG ή TIFF)

Μπορείτε να ανοίξετε τις παρακάτω μορφές αρχείων στο Pages σε iPhone, iPad, Mac και στο διαδίκτυο μέσω του ιστότοπου iCloud.com:

 • Όλες τις εκδόσεις Pages
 • Microsoft Word: Office Open XML (DOCX)
 • Μορφή εμπλουτισμένου κειμένου (RTF/RTFD)
 • Αρχεία απλού κειμένου (TXT)

Συμβατότητα μορφής αρχείου στο Numbers

Μπορείτε να εξαγάγετε υπολογιστικά φύλλα Numbers σε αυτές τις μορφές:

 • Microsoft Excel Office Open XML (XLSX)1
 • PDF
 • Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα (CSV)
 • Τιμές διαχωρισμένες με στηλοθέτες (TSV) (σε iPhone, iPad και Mac)
 • Numbers ’09 (μόνο για Mac)

Μπορείτε να ανοίξετε τις παρακάτω μορφές αρχείων στο Numbers σε iPhone, iPad, Mac και στο διαδίκτυο μέσω του ιστότοπου iCloud.com:

 • Όλες τις εκδόσεις του Numbers
 • Microsoft Excel Office Open XML (XLSX)
 • Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα (CSV)
 • Αρχεία κειμένου οριοθετημένα με στηλοθέτη ή σταθερού πλάτους

Συμβατότητα μορφής αρχείου στο Keynote

Μπορείτε να εξαγάγετε παρουσιάσεις Keynote σε αυτές τις μορφές:

 • Microsoft PowerPoint Office Open XML (PPTX)1
 • PDF
 • Εικόνα (JPEG, PNG ή TIFF) (σε iPhone, iPad και Mac)
 • Κινούμενο GIF (σε iPhone, iPad και Mac)
 • Ταινία (MOV) (σε iPhone, iPad και Mac)
 • Ταινία (M4V) (μόνο σε Mac)
 • Keynote ’09 (μόνο σε Mac)
 • HTML (μόνο σε Mac)

Μπορείτε να ανοίξετε τις παρακάτω μορφές αρχείων στο Keynote σε iPhone, iPad, Mac και στο διαδίκτυο μέσω του ιστότοπου iCloud.com:

 • Όλες τις εκδόσεις Keynote
 • Microsoft PowerPoint: Office Open XML (PPTX)

1. Αν χρειάζεται να κάνετε εξαγωγή σε μορφές Microsoft Office παλαιού τύπου, όπως DOC, XLS, ή PPT, μπορείτε αντ' αυτού να κάνετε εξαγωγή στην τρέχουσα μορφή XML και στη συνέχεια να ανοίξετε το αρχείο σε μια αντίστοιχη εφαρμογή του Office για να κάνετε εξαγωγή στην παλαιότερη μορφή.

2. Αν μετατρέψετε ένα έγγραφο Pages σε ένα έγγραφο συμβατό με το Pages ’09, μάθετε περισσότερα για τις αλλαγές που προκύπτουν κατά την εξαγωγή σε iWork ’09.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: