Προτεινόμενες ρυθμίσεις για δρομολογητές και σημεία πρόσβασης Wi-Fi

Αυτές οι ρυθμίσεις δρομολογητή Wi-Fi (ή σταθμού βάσης Wi-Fi) ισχύουν για όλους τους υπολογιστές Mac και τις συσκευές iOS. Παρέχουν την καλύτερη απόδοση, ασφάλεια και αξιοπιστία κατά τη χρήση του Wi-Fi.

Το παρόν άρθρο απευθύνεται σε διαχειριστές δικτύων και χρήστες που διαχειρίζονται το δικό τους δίκτυο. Αν προσπαθείτε να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο Wi-Fi, μπορεί να σας βοηθήσει ένα από τα παρακάτω άρθρα:

Ακολουθήστε αρχικά αυτά τα βήματα

Πριν αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 • Βεβαιωθείτε ότι το υλικολογισμικό του δρομολογητή Wi-Fi σας είναι ενημερωμένο. Για τους σταθμούς βάσης AirPort Time Capsule, AirPort Extreme ή AirPort Express, ελέγξτε για πιο πρόσφατο υλικολογισμικό χρησιμοποιώντας το Βοήθημα AirPort.
 • Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές Wi-Fi που διαθέτετε υποστηρίζουν τις ρυθμίσεις που προτείνονται σε αυτό το άρθρο.
 • Αν είναι δυνατόν, δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα των ρυθμίσεων του δρομολογητή Wi-Fi σας.
 • Διαγράψτε ή καταργήστε τις ρυθμίσεις Wi-Fi για το δίκτυό σας από όλες τις συσκευές που συνδέονται στον δρομολογητή Wi-Fi σας. Με αυτόν τον τρόπο, οι συσκευές δεν θα προσπαθούν να συνδεθούν στο δίκτυό σας με τις παλιές ρυθμίσεις. Μόλις ολοκληρωθεί η εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων, θα πρέπει να συνδέσετε ξανά αυτές τις συσκευές στο δίκτυό σας.
 • Διαμορφώστε όλους τους δρομολογητές Wi-Fi στο ίδιο δίκτυο με τις ίδιες ρυθμίσεις. Διαφορετικά, οι συσκευές μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες κατά τη σύνδεση στο δίκτυό σας ή το δίκτυο μπορεί να θεωρηθεί μη αξιόπιστο. 
 • Αν χρησιμοποιείτε δρομολογητή Wi-Fi διπλής ζώνης, εφαρμόστε τις ίδιες ρυθμίσεις και στις δύο ζώνες, εκτός αν αναφέρεται παρακάτω κάτι διαφορετικό.

SSID ή όνομα δικτύου Wi-Fi

Το SSID (service set identifier) ή όνομα δικτύου κάνει γνωστό το δίκτυο Wi-Fi σε χρήστες και άλλες συσκευές Wi-Fi. Το όνομα χρησιμοποιεί διάκριση πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων.

Ρύθμιση: Οποιοδήποτε μοναδικό όνομα

Επιλέξτε ένα όνομα που είναι μοναδικό στο δίκτυό σας και δεν χρησιμοποιείται και από άλλα δίκτυα που βρίσκονται κοντά ή που πιθανόν να συναντήσετε. Αν ο δρομολογητής σας έχει ένα προεπιλεγμένο SSID, είναι πολύ σημαντικό να το αλλάξετε σε ένα άλλο, μοναδικό όνομα. Ορισμένα κοινά προεπιλεγμένα ονόματα SSID που πρέπει να αποφεύγετε είναι τα linksys, netgear, dlink, wireless, 2wire και default.

Αν το SSID δεν είναι μοναδικό, οι συσκευές Wi-Fi θα αντιμετωπίζουν προβλήματα με την αναγνώριση του δικτύου σας. Είναι πιθανό να μην μπορούν να συνδεθούν αυτόματα στο δίκτυό σας ή να συνδέονται σε άλλα δίκτυα με το ίδιο SSID. Επιπλέον, ενδέχεται οι συσκευές Wi-Fi να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλους τους δρομολογητές στο δίκτυό σας ή να μην μπορούν να αξιοποιήσουν όλες τις διαθέσιμες ζώνες ενός δρομολογητή.

Κρυφό δίκτυο

Τα κρυφά δίκτυα δεν μεταδίδουν το SSID τους μέσω Wi-Fi. Αυτή η επιλογή ενδέχεται να αναφέρεται λανθασμένα ως κλειστό δίκτυο και η αντίστοιχη φανερή κατάσταση ενδέχεται να αναφέρεται ως μετάδοση.

Ρύθμιση: Απενεργοποιημένο

Επειδή τα κρυφά δίκτυα δεν μεταδίδουν το SSID τους, οι συσκευές ίσως χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να τα εντοπίσουν και να συνδεθούν σε αυτά. Η απόκρυψη ενός δικτύου δεν διασφαλίζει την προστασία του δικτύου Wi-Fi σας, επειδή το SSID μπορεί να ανακαλυφθεί και με άλλους τρόπους. Θα πρέπει πάντα να ενεργοποιείτε την ασφάλεια στον δρομολογητή Wi-Fi σας.

Έλεγχος ταυτότητας ή φιλτράρισμα με διεύθυνση MAC

Περιορίζει την πρόσβαση στον δρομολογητή Wi-Fi μόνο σε συσκευές με συγκεκριμένες διευθύνσεις MAC (Media Access Control).

Ρύθμιση: Απενεργοποιημένο

Όταν είναι ενεργοποιημένη, αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στους χρήστες να διαμορφώνουν μια λίστα διευθύνσεων MAC για τον δρομολογητή Wi-Fi και να επιτρέπουν την πρόσβαση μόνο στις συσκευές με διευθύνσεις που περιλαμβάνονται στη λίστα. Οι συσκευές με διευθύνσεις MAC που δεν περιλαμβάνονται στη λίστα δεν θα μπορούν να συνδέονται με το δίκτυο Wi-Fi. Οι διευθύνσεις MAC μπορούν να αλλάξουν εύκολα, επομένως δεν πρέπει να βασίζεστε σε αυτές για την προστασία του δικτύου σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Το iOS 8 και οι νεότερες εκδόσεις χρησιμοποιούν μια τυχαία διεύθυνση MAC κατά την εκτέλεση σαρώσεων Wi-Fi. Οι σαρώσεις εκτελούνται όταν μια συσκευή δεν έχει συσχετιστεί με ένα δίκτυο Wi-Fi και ο επεξεργαστής της βρίσκεται σε κατάσταση ύπνου. Ο επεξεργαστής μιας συσκευής εισέρχεται σε κατάσταση ύπνου λίγο μετά την απενεργοποίηση της οθόνης. Οι σαρώσεις Wi-Fi εκτελούνται για να προσδιοριστεί αν ένας χρήστης μπορεί να συνδεθεί σε ένα προτιμώμενο δίκτυο Wi-Fi. Οι βελτιωμένες σαρώσεις Wi-Fi εκτελούνται όταν μια συσκευή χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες τοποθεσίας για εφαρμογές που χρησιμοποιούν γεωγραφικά όρια (geofencing), όπως υπομνήσεις με βάση την τοποθεσία, οι οποίες προσδιορίζουν αν η συσκευή βρίσκεται κοντά σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία.

Ασφάλεια

Η ρύθμιση ασφάλειας ελέγχει τον τύπο ελέγχου ταυτότητας και κρυπτογράφησης που χρησιμοποιεί ο δρομολογητής Wi-Fi παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να ελέγχετε την πρόσβαση στο δίκτυο και να καθορίζετε το επίπεδο απορρήτου για τα δεδομένα που αποστέλλετε ασύρματα.

Ρύθμιση: WPA2 Ατομικό (AES)

Το πρότυπο WPA2 Ατομικό (AES) είναι προς το παρόν η ισχυρότερη μορφή ασφάλειας που προσφέρουν τα προϊόντα με Wi-Fi και συνιστάται για όλες τις χρήσεις. Όταν ενεργοποιείτε το WPA2, φροντίστε να επιλέξετε ένα ισχυρό συνθηματικό, δηλαδή ένα συνθηματικό που δεν θα μπορούν να μαντέψουν τρίτα μέρη.

Αν έχετε στο δίκτυό σας παλαιότερες συσκευές Wi-Fi που δεν υποστηρίζουν WPA2 Ατομικό (AES), μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία WPA/WPA2, η οποία αναφέρεται συχνά ως Μικτή λειτουργία WPA. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στις νεότερες συσκευές να χρησιμοποιούν την ισχυρότερη κρυπτογράφηση WPA2 AES, ενώ οι παλαιότερες συσκευές θα εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να συνδέονται με κρυπτογράφηση επιπέδου WPA TKIP. Αν ο δρομολογητής Wi-Fi δεν υποστηρίζει τη λειτουργία WPA/WPA2, η επόμενη καλύτερη επιλογή είναι η λειτουργία WPA Ατομικό (TKIP).

Η χρήση WEP δεν συνιστάται για λόγους συμβατότητας, αξιοπιστίας, απόδοσης και ασφάλειας. Το WEP δεν είναι ασφαλές και θεωρείται λειτουργικά ξεπερασμένο. Αν πρέπει να επιλέξετε μεταξύ WEP και TKIP, προτιμήστε το TKIP.

Λόγω σημαντικών αδυναμιών ασφάλειας, οι μέθοδοι κρυπτογράφησης WEP και WPA TKIP θεωρούνται απαρχαιωμένες και δεν συνιστάται η χρήση τους. Χρησιμοποιήστε αυτές τις λειτουργίες μόνο αν είναι απαραίτητη η υποστήριξη συσκευών Wi-Fi παλαιού τύπου που δεν υποστηρίζουν το πρότυπο WPA2 AES και δεν μπορούν να αναβαθμιστούν ώστε να το υποστηρίζουν. Οι συσκευές που κάνουν χρήση αυτών των απαρχαιωμένων μεθόδων κρυπτογράφησης δεν επωφελούνται πλήρως από την απόδοση και τις άλλες δυνατότητες των δικτύων 802.11n και 802.11ac. Συνεπώς, ο οργανισμός Wi-Fi Alliance έχει εκδώσει ειδική οδηγία προς τον κλάδο της τεχνολογίας Wi-Fi για τη σταδιακή απόσυρση των προτύπων WEP και WPA TKIP.

Αν ορίσετε τη ρύθμιση ασφαλείας σε «Κανένα», δηλαδή επιλέξετε να μην ασφαλίσετε το δίκτυό σας, τότε δεν θα γίνεται χρήση ελέγχου ταυτότητας ή κρυπτογράφησης. Οποιοσδήποτε θα μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο Wi-Fi σας και να χρησιμοποιεί τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο ή να έχει πρόσβαση σε τυχόν κοινόχρηστους πόρους του δικτύου σας και να γνωρίζει την κίνηση δεδομένων που αποστέλλετε μέσω του δικτύου. Δεν συνιστάται η χρήση μη ασφαλούς δικτύου.

Λειτουργία ραδιοσυχνοτήτων 2,4GHz

Αυτή η ρύθμιση ελέγχει ποιες εκδόσεις του προτύπου 802.11n/ac χρησιμοποιεί το δίκτυο για ασύρματη επικοινωνία μέσω της ζώνης συχνοτήτων 2,4GHz.

Ρύθμιση: Αυτόματο ή 802.11n/ac

Οι δρομολογητές που υποστηρίζουν το πρότυπο 802.11 θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη ρύθμιση 802.11n/ac για μέγιστη ταχύτητα και συμβατότητα. Οι λειτουργίες ραδιοσυχνοτήτων που υποστηρίζονται διαφέρουν ανάλογα με τον δρομολογητή Wi-Fi που χρησιμοποιείτε, επομένως η ρύθμιση διαφέρει ανάλογα με τον δρομολογητή. Σε γενικές γραμμές, ενεργοποιήστε την υποστήριξη για όλες τις λειτουργίες. Έτσι, οι συσκευές θα μπορούν να επιλέγουν αυτόματα την ταχύτερη λειτουργία από αυτές που υποστηρίζουν, για να επικοινωνήσουν με το δίκτυο. Αν επιλέξετε ένα υποσύνολο από τις διαθέσιμες λειτουργίες, ορισμένες συσκευές δεν θα μπορούν να συνδεθούν. Για παράδειγμα, οι συσκευές 802.11ac δεν είναι δυνατό να συνδεθούν σε δρομολογητή Wi-Fi που έχει ρυθμιστεί μόνο στη λειτουργία 802.11n. Επιπλέον, η επιλογή ενός υποσυνόλου από τις διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στα δίκτυα παλαιού τύπου που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση και να επιτρέψει τις παρεμβολές στο δίκτυό σας από συσκευές παλαιού τύπου που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση.

Λειτουργία ραδιοσυχνοτήτων 5GHz

Αυτή η ρύθμιση ελέγχει τις εκδόσεις του προτύπου 802.11a/b/g/n που χρησιμοποιεί το δίκτυο για ασύρματη επικοινωνία μέσω της ζώνης συχνοτήτων 5GHz. Τα νεότερα πρότυπα υποστηρίζουν υψηλότερες ταχύτητες μεταφοράς, ενώ τα παλαιότερα πρότυπα παρέχουν συμβατότητα με παλαιότερες συσκευές, αλλά και αυξημένη εμβέλεια.

Ρύθμιση: Αυτόματο ή 802.11n/ac

Οι δρομολογητές που υποστηρίζουν το πρότυπο 802.11n θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη ρύθμιση της λειτουργίας 802.11n/ac για μέγιστη ταχύτητα και απόδοση. Οι λειτουργίες ραδιοσυχνοτήτων που υποστηρίζονται διαφέρουν ανάλογα με τον δρομολογητή Wi-Fi που χρησιμοποιείτε, επομένως η ρύθμιση διαφέρει ανάλογα με τον δρομολογητή. Σε γενικές γραμμές, ενεργοποιήστε την υποστήριξη για όλες τις λειτουργίες. Έτσι, οι συσκευές θα μπορούν να επιλέγουν αυτόματα την ταχύτερη λειτουργία από αυτές που υποστηρίζουν, για να επικοινωνήσουν με το δίκτυο. Αν επιλέξετε ένα υποσύνολο από τις διαθέσιμες λειτουργίες, οι παλαιότερες συσκευές δεν θα μπορούν να συνδεθούν. Για παράδειγμα, οι συσκευές 802.11ac δεν είναι δυνατό να συνδεθούν σε δρομολογητή Wi-Fi που έχει ρυθμιστεί μόνο στη λειτουργία 802.11n. Επιπλέον, η επιλογή ενός υποσυνόλου από τις διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στα δίκτυα παλαιού τύπου που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση και να επιτρέψει τις παρεμβολές στο δίκτυό σας από συσκευές παλαιού τύπου που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση.

Κανάλι

Αυτή η ρύθμιση ελέγχει το κανάλι που χρησιμοποιεί ο δρομολογητής Wi-Fi για επικοινωνία.

Ρύθμιση: Αυτόματο

Για την καλύτερη δυνατή απόδοση, επιλέξτε τη λειτουργία «Αυτόματο» για να επιλέξει ο δρομολογητής Wi-Fi το καλύτερο κανάλι. Αν αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται από τον δρομολογητή Wi-Fi που χρησιμοποιείτε, επιλέξτε ένα κανάλι το οποίο είναι ελεύθερο από άλλους δρομολογητές Wi-Fi ή άλλες πηγές παρεμβολών. Διαβάστε πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές πηγές παρεμβολών.

Εύρος καναλιού 2,4GHz

Το εύρος καναλιού ελέγχει το μέγεθος του «διαύλου» που είναι διαθέσιμος για τη μεταφορά δεδομένων. Ωστόσο, τα μεγαλύτερα κανάλια είναι πιο πιθανόν να δεχτούν ή να προκαλέσουν παρεμβολές σε άλλες συσκευές. Τα κανάλια 40MHz θεωρούνται μερικές φορές κανάλια μεγάλου εύρους, ενώ τα κανάλια 20MHz θεωρούνται κανάλια μικρού εύρους.

Ρύθμιση: 20MHz

Χρησιμοποιήστε κανάλια 20MHz στη ζώνη συχνοτήτων 2,4GHz. Η χρήση καναλιών 40MHz στη ζώνη συχνοτήτων 2,4GHz ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα απόδοσης και αξιοπιστίας στο δίκτυό σας, ιδιαίτερα αν υπάρχουν άλλα δίκτυα Wi-Fi και συσκευές 2,4GHz. Τα κανάλια 40MHz ενδέχεται επίσης να προκαλέσουν παρεμβολές και προβλήματα σε άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν αυτήν τη ζώνη συχνοτήτων, όπως συσκευές Bluetooth, ασύρματα τηλέφωνα, γειτονικά δίκτυα Wi-Fi. Οι δρομολογητές που δεν υποστηρίζουν κανάλια 40MHz στη ζώνη συχνοτήτων 2,4GHz υποστηρίζουν, ωστόσο, κανάλια 20MHz.

Εύρος καναλιού 5GHz

Το εύρος καναλιού ελέγχει το μέγεθος του «διαύλου» που είναι διαθέσιμος για τη μεταφορά δεδομένων. Τα μεγαλύτερα κανάλια είναι πιο εύκολο να δεχτούν ή να προκαλέσουν παρεμβολές σε άλλες συσκευές. Οι παρεμβολές αποτελούν μικρότερο πρόβλημα στη ζώνη 5GHz σε σχέση με τη ζώνη 2,4GHz. Τα κανάλια 40MHz θεωρούνται μερικές φορές κανάλια μεγάλου εύρους, ενώ τα κανάλια 20MHz θεωρούνται κανάλια μικρού εύρους.

Ρύθμιση:
Για σημεία πρόσβασης 802.11n, ρυθμίστε τη ζώνη 5GHz σε κανάλια 20MHz και 40MHz.
Για σημεία πρόσβασης 802.11ac, ρυθμίστε τη ζώνη 5GHz σε κανάλια 20MHz, 40MHz και 80MHz.

Για την καλύτερη δυνατή απόδοση και αξιοπιστία, ενεργοποιήστε την υποστήριξη για όλα τα εύρη καναλιών. Με αυτόν τον τρόπο, οι συσκευές θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το μεγαλύτερο εύρος που υποστηρίζουν, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνουν μέγιστη απόδοση και συμβατότητα. Δεν υποστηρίζουν όλες οι συσκευές-πελάτες τα κανάλια εύρους 40MHz, συνεπώς μην ενεργοποιήσετε μόνο τη λειτουργία 40MHz. Οι συσκευές που υποστηρίζουν μόνο κανάλια εύρους 20MHz δεν θα μπορούν να συνδεθούν σε έναν δρομολογητή Wi-Fi που έχει ρυθμιστεί μόνο στη λειτουργία 40MHz. Παρομοίως, μην ενεργοποιήσετε μόνο τη λειτουργία 80MHz γιατί μόνο οι συσκευές-πελάτες που υποστηρίζουν τη λειτουργία 802.11ac θα μπορούν να συνδεθούν. Οι δρομολογητές που δεν υποστηρίζουν τα κανάλια 40MHz ή 80MHz, υποστηρίζουν τα κανάλια 20MHz.

DHCP

Το πρωτόκολλο Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) εκχωρεί διευθύνσεις που επιτρέπουν την αναγνώριση συσκευών στο δίκτυό σας. Μόλις εκχωρηθούν αυτές οι διευθύνσεις, οι συσκευές τις χρησιμοποιούν για να επικοινωνούν μεταξύ τους και με υπολογιστές μέσω διαδικτύου. Οι διακομιστές DHCP λειτουργούν περίπου σαν εταιρείες τηλεφωνίας που διανέμουν αριθμούς τηλεφώνου με τους οποίους οι πελάτες τους μπορούν να επικοινωνούν με άλλα άτομα.

Ρύθμιση: Ενεργοποιημένο, αν πρόκειται για τον μοναδικό διακομιστή DHCP στο δίκτυό σας

Κανονικά, πρέπει να υπάρχει μόνο ένας διακομιστής DHCP στο δίκτυό σας. Αυτός ο διακομιστής DHCP ενδέχεται να είναι ενσωματωμένος στο καλωδιακό μόντεμ, στο μόντεμ DSL ή στον δρομολογητή σας. Αν υπάρχουν περισσότερες από μία συσκευές με ενεργοποιημένη τη λειτουργία DHCP, ενδεχομένως να εμφανιστούν διενέξεις διευθύνσεων και άλλα προβλήματα πρόσβασης στο διαδίκτυο ή σε άλλους πόρους του δικτύου σας.

NAT

Οι υπηρεσίες Network address translation (NAT) επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ διευθύνσεων στο διαδίκτυο και σε ένα τοπικό δίκτυο. Οι υπηρεσίες NAT λειτουργούν περίπου όπως οι υπεύθυνοι εταιρικής αλληλογραφίας σε μια επιχείρηση, οι οποίοι παραλαμβάνουν εισερχόμενη αλληλογραφία με τη γενική διεύθυνση και το όνομα του εργαζόμενου και την αντικαθιστούν με τον ακριβή αριθμό γραφείου στο κτίριο. Με αυτόν τον τρόπο, τα άτομα που βρίσκονται εκτός της επιχείρησης μπορούν να στέλνουν πληροφορίες σε ένα συγκεκριμένο άτομο στο κτίριο.

Ρύθμιση: Ενεργοποιημένο, αν ο δρομολογητής σας είναι ο μόνος που παρέχει υπηρεσίες NAT στο δίκτυό σας

Σε γενικές γραμμές, πρέπει να ενεργοποιείτε τις υπηρεσίες NAT μόνο στη συσκευή που λειτουργεί ως δρομολογητής στο δίκτυό σας. Συνήθως πρόκειται για ένα καλωδιακό μόντεμ, ένα μόντεμ DSL ή για έναν αυτόνομο δρομολογητή, ο οποίος ενδέχεται να λειτουργεί επίσης ως δρομολογητής Wi-Fi. Η χρήση των υπηρεσιών NAT σε περισσότερες από μία συσκευές ονομάζεται «διπλό NAT» και μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην πρόσβαση σε υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω διαδικτύου, όπως παιχνίδια, τηλεφωνικές κλήσεις Voice Over IP (VoIP), εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN), καθώς και στην επικοινωνία σε διάφορα επίπεδα NAT στο τοπικό δίκτυο.

WMM

Η προδιαγραφή WMM (Wi-Fi Multimedia) θέτει σε προτεραιότητα την κίνηση του δικτύου σύμφωνα με τέσσερις κατηγορίες πρόσβασης: μετάδοση φωνής, βίντεο, καλύτερη απόδοση και παρασκήνιο.

Ρύθμιση: Ενεργοποιημένο

Όλα τα σημεία πρόσβασης 802.11n και 802.11ac πρέπει να έχουν ενεργοποιημένο το WMM στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις τους. Η απενεργοποίηση του WMM μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε ολόκληρο το δίκτυο, και όχι μόνο στα προϊόντα Apple που είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο.

Υπηρεσίες τοποθεσίας

Ορισμένες χώρες ή περιοχές εφαρμόζουν κανονισμούς οι οποίοι επηρεάζουν την ισχύ του σήματος ασύρματου δικτύου και τη χρήση των καναλιών Wi-Fi. Αν ταξιδεύετε σε άλλες χώρες ή περιοχές, βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τις Υπηρεσίες τοποθεσίας στις συσκευές σας, ώστε να μπορείτε να συνδέεστε σε δίκτυα Wi-Fi σε αυτές τις χώρες ή περιοχές.

Στον Mac:

 1. Επιλέξτε το μενού Apple > Προτιμήσεις συστήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Ασφάλεια και απόρρητο». 
 2. Κάντε κλικ στο στη γωνία του παραθύρου και, κατόπιν, πληκτρολογήστε το συνθηματικό σας.
 3. Στην καρτέλα «Απόρρητο» επιλέξτε «Υπηρεσίες τοποθεσίας» και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Ενεργοποίηση των Υπηρεσιών τοποθεσίας».
 4. Μεταβείτε με κύλιση στο τέλος της λίστας εφαρμογών και υπηρεσιών και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί «Λεπτομέρειες» δίπλα στην επιλογή «Υπηρεσίες συστήματος».
 5. Στο παράθυρο διαλόγου «Λεπτομέρειες», επιλέξτε «Δικτύωση Wi-Fi».

Σε iPhone, iPad ή iPod touch:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Απόρρητο και, κατόπιν, ενεργοποιήστε τις «Υπηρεσίες τοποθεσίας».
 2. Μεταβείτε με κύλιση στο τέλος της λίστας, πατήστε «Υπηρεσίες συστήματος» και ενεργοποιήστε την επιλογή «Δικτύωση Wi-Fi».

Δίκτυα Wi-Fi παρόχων κινητής τηλεφωνίας

Τα δίκτυα Wi-Fi παρόχων κινητής τηλεφωνίας είναι δίκτυα που έχουν ρυθμιστεί από τους παρόχους και τους συνεργάτες τους. Το iPhone σας τα χειρίζεται ως γνωστά δίκτυα και συνδέεται αυτόματα σε αυτά. Αν εμφανιστεί το μήνυμα «Προειδοποίηση απορρήτου» κάτω από το όνομα δικτύου παρόχου στις Ρυθμίσεις Wi-Fi, η ταυτότητά σας στο κινητό δίκτυο ενδέχεται να αποκαλυφθεί αν ένα κακόβουλο hotspot μιμείται το δίκτυο Wi-Fi του παρόχου σας.

Για να αποτρέψετε την αυτόματη σύνδεση στα δίκτυα Wi-Fi του παρόχου σας, πατήστε Ρυθμίσεις > Wi-Fi. Πατήστε  δίπλα στο όνομα δικτύου και έπειτα απενεργοποιήστε την επιλογή «Αυτόματη είσοδος». 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: