Πληροφορίες για τις συνδέσεις υπολογιστή υπηρεσίας διακομιστή στο macOS, το iOS και το iTunes και τις διεργασίες παρασκηνίου iTunes

Οι εφαρμογές λογισμικού της Apple, όπως το macOS, το iOS και το iTunes, χρησιμοποιούν διαφορετικές θύρες και διακομιστές για τη σύνδεση σε διάφορες υπηρεσίες. Το iTunes για Windows εγκαθιστά επίσης ορισμένες διεργασίες που εκτελούνται στο παρασκήνιο όταν το λογισμικό είναι ενεργό.

Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό ασφαλείας σας έχει ρυθμιστεί σωστά. Η διαδικασία ρύθμισης διαφέρει ανάλογα με το λογισμικό, επομένως θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον προγραμματιστή του λογισμικού για λεπτομέρειες.

Οι εφαρμογές που φέρουν την υπογραφή της Apple λαμβάνουν αυτόματα εισερχόμενες συνδέσεις στο OS X. Αυτό το άρθρο δεν ισχύει αν χρησιμοποιείτε το Τείχος προστασίας εφαρμογής που είναι ενσωματωμένο στο macOS.

Συνδέσεις διακομιστή

Το macOS, το iOS και το iTunes χρησιμοποιούν τους ακόλουθους διακομιστές:

Διακομιστές Apple Άλλοι διακομιστές
albert.apple.com evintl-ocsp.verisign.com
deimos3.apple.com evsecure-ocsp.verisign.com
gg*.apple.com *.amazonaws.com
gs.apple.com *.symcb.com
itunes.apple.com *.symcd.com
*.itunes.apple.com *.digicert.com
mesu.apple.com  
skl.apple.com  
*.mzstatic.com  
*.cdn-apple.com  
appldnld.apple.com  

Συνήθεις θύρες

Το λογισμικό της Apple, όπως το macOS, το iOS και το iTunes, χρησιμοποιούν ή βασίζονται στις ακόλουθες θύρες:

Θύρες TCP ή UDP Χρησιμοποιείται από
80 TCP World Wide Web και υπηρεσίες, iCloud, Πρόγραμμα εγκατάστασης QuickTime, iTunes Store και Radio, AirPlay
443 TCP Ιστότοποι και υπηρεσίες TLS, iTunes Store, Έλεγχος ταυτότητας iCloud και υπηρεσίες DAV
1231 TCP/UDP Network Time Protocol (NTP)* που χρησιμοποιείται για τον συγχρονισμό διακομιστών ώρας δικτύου, AppleTV Network Time Server Sync
554 TCP/UDP Συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων σε ροή, AirPlay
1900 TCP Υπηρεσία Bonjour
3689 TCP DAAP, Κοινή χρήση μουσικής iTunes, AirPlay
52231 TCP Υπηρεσίες DAV iCloud (Επαφές, Ημερολόγια και Σελιδοδείκτες), Ροή φωτογραφιών
5350 (UDP) UDP Υπηρεσία Bonjour
5351 (UDP) UDP Υπηρεσία Bonjour
5353 (UDP) UDP Bonjour, AirPlay και υπηρεσίες Οικιακής κοινής χρήσης
8000-8999   Υπηρεσία Web, ροές Διαδικτυακού ραδιοφώνου
42000-42999   Ροές Διαδικτυακού ραδιοφώνου

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις θύρες TCP και UDP που χρησιμοποιούνται από τα προϊόντα λογισμικού της Apple. Συνήθως, τα σφάλματα με αριθμό από 3000 σχετίζονται με αποκλεισμένες θύρες.

Διεργασίες iTunes για Windows

Το iTunes για Windows εγκαθιστά ορισμένες διεργασίες που εκτελούνται στο παρασκήνιο. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το τι κάνει η κάθε διεργασία.

Διεργασία Τι κάνει
AppleMobileBackup.exe Δημιουργεί εφεδρικά αντίγραφα των δεδομένων στο iPhone ή το iPod touch
AppleMobileDeviceHelper.exe Δέχεται εντολές που βοηθούν την επικοινωνία του iTunes με συσκευές
AppleMobileDeviceService.exe Επιτρέπει στο iTunes να αναγνωρίζει το iPhone και το iPod touch
AppleMobileSync.exe Συγχρονίζει τα δεδομένα του iPhone ή του iPod touch με τον υπολογιστή σας
distnoted.exe Επιτρέπει στο iTunes να συγχρονίζεται με το iPhone και το iPod touch
iPodService.exe Επιτρέπει την πρόσβαση του iTunes σε συσκευές
iTunesHelper.exe Δέχεται εντολές που βοηθούν στην επικοινωνία του iTunes με συσκευές (όπως το iPod)
iTunesPhotoProcessor.exe Διακωδικοποιεί φωτογραφίες και εξώφυλλα για συσκευές
MDCrashReportTool.exe Εξάγει αναφορές καταγραφής από τη συσκευή και τις υποβάλλει στην Apple (αν έχει επιλεγεί)
mDNSResponder.exe Επιτρέπει στο iTunes να εντοπίζει τις υπηρεσίες του τοπικού δικτύου (κοινή χρήση μουσικής, Apple TV, AirTunes). Είναι γνωστή και ως Bonjour για Windows.
SyncServer.exe Συντονίζει τις διεργασίες συγχρονισμού
qttask.exe Δημιουργεί ένα εικονίδιο QuickTime στην Περιοχή ειδοποιήσεων της γραμμής εργασιών των Windows. Αυτή η διεργασία μπορεί να εμφανίζεται ή να μην εμφανίζεται, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του QuickTime και ανάλογα με εάν το εικονίδιο QuickTime έχει ενεργοποιηθεί στην Περιοχή ειδοποιήσεων.
Διεργασίες που εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις συγχρονισμού Τι κάνει
dotmacsyncclient.exe2 Συγχρονίζει τη συσκευή με το iCloud
com.google.ContactSync.exe2 Συγχρονίζει τις επαφές Google
com.apple.IE.client.exe Συγχρονίζει τη συσκευή με τον Internet Explorer
com.apple.Outlook.client.exe Συγχρονίζει τη συσκευή με το Outlook
com.apple.Safari.client.exe Συγχρονίζει τη συσκευή με το Safari
com.apple.WindowsContacts.client.exe Συγχρονίζει τη συσκευή με το Βιβλίο διευθύνσεων των Windows / τις Επαφές των Windows
com.apple.WindowsMail.client.exe Συγχρονίζει με την Αλληλογραφία των Windows
com.yahoo.go.sync.client.exe2 Συγχρονίζει με το Yahoo

Ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας, ορισμένες από αυτές τις διεργασίες παρασκηνίου ενδέχεται να μην εμφανίζονται. Το iTunes μπορεί να ξεκινήσει άλλες διεργασίες παρασκηνίου για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών, όπως ο συγχρονισμός και οι διαγνωστικοί έλεγχοι. Στο μέλλον ενδέχεται να προστεθούν νέες λειτουργίες σε αυτές τις διεργασίες παρασκηνίου. Δεν πρέπει να απενεργοποιείτε αυτές τις διεργασίες, ακόμη κι αν το iTunes δεν είναι ανοιχτό στον υπολογιστή σας.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Υπάρχουν κίνδυνοι στη χρήση του Διαδικτύου. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. Οι επωνυμίες άλλων εταιρειών και προϊόντων ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Ημερομηνία δημοσίευσης: