Πώς να επαναφέρετε τον σταθμό βάσης AirPort

Μάθετε πώς να επαναφέρετε τον σταθμό βάσης του AirPort Time Capsule, του AirPort Extreme ή του AirPort Express.

Η επαναφορά του σταθμού βάσης AirPort τον επαναφέρει σε μια κατάσταση στην οποία μπορείτε να ανακτήσετε τον έλεγχό του αν χάσετε το συνθηματικό του σταθμού βάσης ή αν ο σταθμός βάσης δεν αποκρίνεται με τον αναμενόμενο τρόπο. Ανάλογα με το μοντέλο του σταθμού βάσης, μπορείτε να εκτελέσετε ένα ή περισσότερους από αυτούς τους τύπους επαναφοράς:

 • Επαναφορά μέσω λογισμικού: Επαναφέρει το συνθηματικό του σταθμού βάσης και απενεργοποιεί την ασφάλεια (ρυθμίσεις Ελέγχου πρόσβασης και RADIUS) για 5 λεπτά, για να μπορείτε να συνδεθείτε στο δίκτυο και να κάνετε αλλαγές. Αν δεν κάνετε καμία αλλαγή εντός 5 λεπτών, ο σταθμός βάσης θα επιστρέψει στις προηγούμενες ρυθμίσεις του. Εκτελέστε αυτήν την επαναφορά αν δεν μπορείτε να διαχειριστείτε τον σταθμό βάσης επειδή ξεχάσατε το συνθηματικό του.
 • Επαναφορά μέσω υλισμικού: Επαναφέρει τον σταθμό βάσης σε μια μη διαμορφωμένη κατάσταση, αλλά διατηρεί την τελευταία αποθηκευμένη διαμόρφωση και τυχόν προφίλ που έχετε, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να επαναφέρετε τον σταθμό βάσης από τις προηγούμενες ρυθμίσεις. Εκτελέστε αυτήν την επαναφορά αν ο σταθμός βάσης δεν αποκρίνεται ή αν επιλύετε προβλήματα δικτύου τα οποία δεν μπορούν να επιλυθούν με άλλα μέσα.
 • Επαναφορά στις εργοστασιακές τιμές: Είναι παρόμοια με την επαναφορά μέσω υλισμικού, αλλά καταργεί τυχόν αποθηκευμένες διαμορφώσεις και αποθηκευμένα προφίλ. Εκτελέστε αυτήν την επαναφορά αν πρόκειται να πουλήσετε ή να χαρίσετε τον σταθμό βάσης. (Αυτή η ρύθμιση δεν διαγράφει τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στην ενσωματωμένη μονάδα σκληρού δίσκου ενός Time Capsule ή σε οποιαδήποτε εξωτερική μονάδα σκληρού δίσκου που έχει συνδεθεί στον σταθμό βάσης.)

Όταν εκτελείτε επαναφορά μέσω υλισμικού ή επαναφορά στις εργοστασιακές τιμές:

 • Ο σταθμός βάσης ρυθμίζεται έτσι ώστε να ζητήσει διεύθυνση IP μέσω DHCP.
 • Το συνθηματικό του σταθμού βάσης ορίζεται σε «public».
 • Το όνομα του σταθμού βάσης ορίζεται σε «base station» το οποίο ακολουθείται από τα τελευταία έξι ψηφία της διεύθυνσης MAC (Ελέγχου πρόσβασης μέσου) του σταθμού βάσης.
 • Το όνομα δικτύου του σταθμού βάσης ορίζεται σε «Apple Network» το οποίο ακολουθείται από τα τελευταία έξι ψηφία της διεύθυνσης MAC του σταθμού βάσης.
 • Ο σταθμός βάσης δεν θα είναι ορατός στο μενού κατάστασης Wi-Fi  ή στο Βοήθημα AirPort για ένα λεπτό το μέγιστο. Κατόπιν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή στην προεπιλεγμένη κατάστασή της ή να τη διαμορφώσετε εκ νέου χρησιμοποιώντας το Βοήθημα AirPort.

Προτού επαναφέρετε τον σταθμό βάσης σας, συνιστάται να εξασφαλίσετε ότι το υλικολογισμικό του είναι ενημερωμένο, αν είναι δυνατόν.

Επαναφορά των μοντέλων 802.11ac ή 802.11n των σταθμών βάσης AirPort

Εντοπίστε το κουμπί επαναφοράς στον σταθμό βάσης, δίπλα στις θύρες. Όταν σας ζητηθεί, πατήστε αυτό το κουμπί με ένα στιλό ή έναν ισιωμένο συνδετήρα.

κουμπί επαναφοράς στην πίσω πλευρά του Extreme ή του AirPort Time Capsule

κουμπί επαναφοράς στην πίσω πλευρά του AirPort Express

Επαναφορά μέσω λογισμικού:

 1. Βεβαιωθείτε ότι ο σταθμός βάσης είναι συνδεδεμένος στο ρεύμα. 
 2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς για 1 δευτερόλεπτο και κατόπιν αφήστε το. H λυχνία κατάστασης στον σταθμό βάσης αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα.
 3. Από το μενού κατάστασης Wi-Fi στη γραμμή μενού, επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi το οποίο έχει δημιουργηθεί από τον σταθμό βάσης σας.
 4. Ανοίξτε το Βοήθημα AirPort το οποίο βρίσκεται στον φάκελο «Βοηθήματα» του φακέλου «Εφαρμογές».
 5. Κάντε κλικ στο εικονίδιο για τον σταθμό βάσης στο Βοήθημα AirPort και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Επεξεργασία» από το αναδυόμενο μενού. Τώρα μπορείτε να αλλάξετε το συνθηματικό ή να διαμορφώσετε εκ νέου τον σταθμό βάσης εφόσον χρειάζεται. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή «Ενημέρωση».

Επαναφορά μέσω υλισμικού:

 1. Βεβαιωθείτε ότι ο σταθμός βάσης είναι συνδεδεμένος στο ρεύμα.
 2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς για 5 δευτερόλεπτα περίπου, μέχρι η λυχνία κατάστασης στον σταθμό βάσης να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα με πορτοκαλί χρώμα. Στη συνέχεια, αφήστε το κουμπί.
 3. Περιμένετε ένα λεπτό περίπου μέχρι ο σταθμός βάσης να ολοκληρώσει την επανεκκίνησή του.
 4. Ανοίξτε το Βοήθημα AirPort το οποίο βρίσκεται στον φάκελο «Βοηθήματα» του φακέλου «Εφαρμογές».
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί «Άλλες συσκευές Wi-Fi» και κατόπιν επιλέξτε τον σταθμό βάσης σας από τη λίστα. Κάντε κλικ στην επιλογή «Επεξεργασία».
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί «Άλλες επιλογές».
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή «Επαναφορά προηγούμενων ρυθμίσεων» και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί «Επόμενο» μέχρι να φτάσετε στο τελικό παράθυρο.
 8. Όταν το Βοήθημα AirPort υποδείξει ότι η διαμόρφωση έχει ολοκληρωθεί, κάντε κλικ στην επιλογή «Τέλος».

Επαναφορά στις εργοστασιακές τιμές, η οποία είναι διαθέσιμη μόνο με την έκδοση υλικολογισμικού 7.9.1 στο AirPort Time Capsule 802.11ac και στο AirPort Extreme 802.11ac:

 1. Αποσυνδέστε τον σταθμό βάσης από το ρεύμα.
 2. Ενώ πατάτε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς, συνδέστε τον σταθμό βάσης στο ρεύμα και συνεχίστε να πατάτε το κουμπί επαναφοράς για 6 δευτερόλεπτα περίπου, μέχρι η λυχνία κατάστασης στον σταθμό βάσης να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα με πορτοκαλί χρώμα.
 3. Περιμένετε ένα λεπτό περίπου μέχρι ο σταθμός βάσης να ολοκληρώσει την επανεκκίνησή του. Κατόπιν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Βοήθημα AirPort για να διαμορφώσετε ξανά τον σταθμό βάσης.

Επαναφορά των μοντέλων 802.11b/g του σταθμού βάσης AirPort Extreme

Εντοπίστε το κουμπί επαναφοράς στον σταθμό βάσης, δίπλα στις θύρες. Όταν σας ζητηθεί, πατήστε αυτό το κουμπί με ένα στιλό ή έναν ισιωμένο συνδετήρα.

κουμπί επαναφοράς στην πίσω πλευρά του σταθμού βάσης Extreme

Επαναφορά μέσω λογισμικού

 1. Βεβαιωθείτε ότι ο σταθμός βάσης είναι συνδεδεμένος στο ρεύμα.
 2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς για 10 δευτερόλεπτα και κατόπιν αφήστε το.

Επαναφορά στις εργοστασιακές τιμές

 1. Αποσυνδέστε τον σταθμό βάσης από το ρεύμα.
 2. Ενώ πατάτε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς, συνδέστε τον σταθμό βάσης στο ρεύμα και συνεχίστε να πατάτε το κουμπί επαναφοράς για 5 δευτερόλεπτα περίπου, μέχρι να δείτε τις τρεις λυχνίες κατάστασης να ανάβουν. Στη συνέχεια, αφήστε το κουμπί.

Επαναφορά των μοντέλων 802.11b του σταθμού βάσης AirPort Graphite ή Snow (Dual Ethernet)

Εντοπίστε το κουμπί επαναφοράς στον σταθμό βάσης, δίπλα στις θύρες. Όταν σας ζητηθεί, πατήστε αυτό το κουμπί με ένα στιλό ή έναν ισιωμένο συνδετήρα. Αν χρησιμοποιείτε έναν σταθμό βάσης AirPort Graphite ή AirPort Snow (Dual Ethernet), συνδέστε τον υπολογιστή σας απευθείας στον σταθμό βάσης χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet.

κουμπί επαναφοράς στην πίσω πλευρά του σταθμού βάσης Snow

Επαναφορά μέσω λογισμικού (Mac OS X v10.6 ή παλαιότερη έκδοση)

 1. Βεβαιωθείτε ότι ο σταθμός βάσης είναι συνδεδεμένος στο ρεύμα.
 2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς για 1 δευτερόλεπτο. Η μεσαία λυχνία LED θα αναβοσβήνει μία φορά κάθε δευτερόλεπτο ενώ η συσκευή βρίσκεται στη λειτουργία επαναφοράς μέσω λογισμικού. Το συνθηματικό του σταθμού βάσης θα οριστεί σε «public» και θα γίνει επαναφορά της διεύθυνσης IP.
 3. Μπορείτε να συνδεθείτε στον σταθμό βάσης στον οποίο γίνεται επαναφορά χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες χειροκίνητες ρυθμίσεις δικτύου στον υπολογιστή σας:
  • Διεύθυνση IP 192.42.249.15
  • Υποδίκτυο 255.255.255.0
  • Δρομολογητής 192.42.249.13
 4. Από το μενού κατάστασης Wi-Fi , επιλέξτε το δίκτυο που έχει δημιουργηθεί από τον σταθμό βάσης.
 5. Ανοίξτε το Βοήθημα διαχείρισης AirPort για Graphite και Snow 4.2.5 για να διαμορφώσετε ξανά τον σταθμό βάσης.
  • Διεύθυνση IP: Αν δεν έχετε λάβει μια διεύθυνση IP από τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου σας ή τον διαχειριστή συστήματος, μην αλλάξετε τη διεύθυνση IP.
  • Επαναφέρετε το συνθηματικό του σταθμού βάσης.
  • Ενεργοποιήστε την κρυπτογράφηση για να ενεργοποιήσετε την προστασία με συνθηματικό για το δίκτυό σας. Αν ενεργοποιήσετε την κρυπτογράφηση, πληκτρολογήστε ένα νέο συνθηματικό για το δίκτυό σας.
  • Αλλάξτε τα συνθηματικά ή οποιεσδήποτε άλλες ρυθμίσεις χρειάζεστε και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Ενημέρωση». Ο σταθμός βάσης θα ξεκινήσει να χρησιμοποιεί τις νέες ρυθμίσεις μετά την επανεκκίνησή του. 

Επαναφορά στις εργοστασιακές τιμές (Mac OS X v10.5 ή παλαιότερη έκδοση)

 1. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις TCP του υπολογιστή σας στις ακόλουθες τιμές για να συνδεθείτε μέσω Ethernet: 
  • Διεύθυνση IP 192.42.249.15
  • Υποδίκτυο 255.255.255.0
  • Δρομολογητής 192.42.249.13
 2. Αποσυνδέστε τον σταθμό βάσης από το ρεύμα και κατόπιν συνδέστε τον ξανά.
 3. Όταν ανάψουν και οι τρεις λυχνίες κατάστασης, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς για 30 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει η μεσαία λυχνία κατάστασης του σταθμού βάσης AirPort. Αν χρησιμοποιείτε έναν σταθμό βάσης Graphite και η μεσαία λυχνία είναι πράσινη, τότε αργήσατε πολύ να πατήσετε το κουμπί επαναφοράς. Αποσυνδέστε τον σταθμό βάσης από το ρεύμα και δοκιμάστε ξανά.
 4. Ανοίξτε το Βοήθημα διαχείρισης AirPort για Graphite και Snow 4.2.5 για να διαμορφώσετε ξανά τον σταθμό βάσης και να εγκαταστήσετε ξανά το λογισμικό του σταθμού βάσης. Το όνομα του σταθμού βάσης θα είναι το αναγνωριστικό Ethernet του σταθμού βάσης, π.χ. 00-50-E4-5B-8F-EA.

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: