Πληροφορίες για τη λυχνία κατάστασης στους σταθμούς βάσης AirPort

Η λυχνία LED κατάστασης στον σταθμό βάσης του AirPort Time Capsule, του AirPort Extreme και του AirPort Express αναβοσβήνει ή αλλάζει χρώμα για να υποδείξει την κατάσταση του σταθμού βάσης.

Αν συνδέσετε τον σταθμό βάσης AirPort στο ρεύμα, η λυχνία κατάστασης στην μπροστινή πλευρά του σταθμού βάσης θα αναβοσβήσει με πράσινο χρώμα για ένα δευτερόλεπτο και κατόπιν θα ανάψει σταθερά με πορτοκαλί χρώμα ενώ ο σταθμός βάσης εκκινείται. Έπειτα, αν ο σταθμός βάσης έχει διαμορφωθεί σωστά και μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο, η λυχνία κατάστασης θα ανάψει σταθερά με πράσινο χρώμα. Αν υπάρχει πρόβλημα, η λυχνία κατάστασης θα αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα.

Λυχνία κατάστασης Περιγραφή

Σβηστή

Δεν υπάρχει σύνδεση στο ρεύμα

Ανάβει σταθερά με πορτοκαλί χρώμα

Ολοκληρώνεται η διαδικασία εκκίνησης

Ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα

Κανονική λειτουργία

Αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα Η εκκίνηση έχει ολοκληρωθεί, αλλά ο σταθμός βάσης έχει εντοπίσει μια κατάσταση η οποία απαιτεί την προσοχή σας.

Ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα*

Ο σταθμός βάσης είναι έτοιμος να επιτρέψει σε μια ασύρματη συσκευή-πελάτη να αποκτήσει πρόσβαση στο δίκτυο μέσω της Διαμόρφωσης προστατευμένου Wi-Fi (WPS).

Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα*

Σε ορισμένες παλαιότερες εκδόσεις του Βοηθήματος AirPort, μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση «Αναβόσβημα με δραστηριότητα» από το αναδυόμενο μενού «Λυχνία κατάστασης» στις ρυθμίσεις για αυτόν τον σταθμό βάσης. Το αναβόσβημα με πράσινο χρώμα υποδεικνύει κανονική δραστηριότητα.

Αναβοσβήνει εναλλάξ με πορτοκαλί/πράσινο χρώμα* Σε ορισμένες παλαιότερες εκδόσεις του Βοηθήματος AirPort, μπορείτε να επιλέξετε τον σταθμό βάσης και να επιλέξετε Σταθμός βάσης > Αναγνώριση από τη γραμμή μενού το οποίο θα προκαλέσει αυτό το εναλλάξ αναβόσβημα της λυχνίας. Αυτό θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τον επιλεγμένο σταθμό βάσης αν είναι διαθέσιμοι πολλοί σταθμοί βάσης. 

* Διατίθεται στα μοντέλα 802.11a/b/g/n του AirPort Time Capsule και του AirPort Extreme.

Αν η λυχνία κατάστασης αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα

Ακολουθούν ορισμένοι συνήθεις λόγοι για τους οποίους η λυχνία κατάστασης αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα:

 • Ο σταθμός βάσης δεν έχει διαμορφωθεί ή έγινε επαναφορά του και πρέπει να διαμορφωθεί ξανά. Χρησιμοποιήστε το Βοήθημα AirPort για να διαμορφώσετε τον σταθμό βάσης.
 • Διατίθεται μια ενημέρωση υλικολογισμικού για τον σταθμό βάσης.
 • Ο σταθμός βάσης έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να χρησιμοποιεί την Επιστροφή στο Mac μου, αλλά η Επιστροφή στον Mac μου δεν λειτουργεί ή το συνθηματικό δεν είναι σωστό. Από την 1η Ιουλίου 2019, η υπηρεσία «Επιστροφή στον Mac μου» δεν είναι πλέον διαθέσιμη.
 • Ο σταθμός βάσης δεν μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο, όπως όταν οι υπηρεσίες διαδικτύου στην τοποθεσία σας έχουν διακοπεί, ο σταθμός βάσης δεν μπορεί να λάβει διεύθυνση IP από τον κύριο δρομολογητή σας ή η σύνδεση Ethernet σε δίκτυο WAN στον δρομολογητή σας δεν λειτουργεί.
 • Ο σταθμός βάσης έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να επεκτείνει ασύρματα την εμβέλεια του δικτύου σας, αλλά είναι πολύ μακριά από τον κύριο σταθμό βάσης Wi-Fi.
 • Αν ο σταθμός βάσης σας είναι ένα AirPort Time Capsule, ο εσωτερικός σκληρός δίσκος του αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα που απαιτεί επιδιόρθωση.

 

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του σταθμού βάσης

Για να επιλύσετε ένα πρόβλημα που σχετίζεται με τις ρυθμίσεις του σταθμού βάσης, μπορείτε είτε να αλλάξετε τη ρύθμιση είτε να πείτε στο Βοήθημα AirPort να το αγνοήσει. Η αγνόηση ενός προβλήματος δεν το επιλύει, αλλά η λυχνία κατάστασης σταματά να αναβοσβήνει για αυτό το πρόβλημα.

 1. Ανοίξτε το Βοήθημα AirPort το οποίο βρίσκεται στον φάκελο «Βοηθήματα» του φακέλου «Εφαρμογές».
 2. Στο παράθυρο «Βοήθημα AirPort», κάντε κλικ στον σταθμό βάσης για να δείτε ένα αναδυόμενο παράθυρο «Λεπτομέρειες» με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόβλημα. Είτε επιλέξτε τη ρύθμιση για την αγνόηση του προβλήματος είτε κάντε κλικ στην επιλογή «Επεξεργασία» για να ανοίξετε το παράθυρο ρυθμίσεων.
 3. Κάντε τις αλλαγές που απαιτούνται στις ρυθμίσεις και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Ενημέρωση» για να εφαρμόσετε αυτές τις αλλαγές και να επανεκκινήσετε τον σταθμό βάσης.

Επαναλάβετε αυτά τα βήματα εάν χρειάζεται μέχρι να επιλυθούν ή να αγνοηθούν όλα τα προβλήματα που σχετίζονται με τις ρυθμίσεις.

Μάθετε περισσότερα

 • Αν συνδέσετε ένα καλώδιο Ethernet σε μια θύρα Ethernet του σταθμού βάσης σας, τότε η λυχνία κατάστασης πάνω από αυτήν τη θύρα θα ανάψει σταθερά με πράσινο χρώμα.
 • Το αρχικό μοντέλο 802.11 b/g του σταθμού βάσης του AirPort Extreme είχε τρεις λυχνίες κατάστασης και όχι μία. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης του σταθμού βάσης του AirPort Extreme (PDF).
Ημερομηνία δημοσίευσης: