Τρόπος επαναφοράς του iPod shuffle

Αν το iPod shuffle δεν αποκρίνεται όταν πιέζετε τα κουμπιά, μπορείτε να το επαναφέρετε.

Για να επαναφέρετε το iPod shuffle:

  1. Βεβαιωθείτε ότι το iPod shuffle είναι απενεργοποιημένο και έχει αποσυνδεθεί από τον υπολογιστή σας. 
  2. Περιμένετε 5 έως 10 δευτερόλεπτα περίπου.
  3. Θέστε το iPod shuffle στη λειτουργία αναπαραγωγής με τη σειρά ή τυχαίας αναπαραγωγής. Ενεργοποιήστε το iPod shuffle για να ξεκινήσετε να το χρησιμοποιείτε ξανά.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το iPod shuffle ή δείτε τι πρέπει να κάνετε αν χρειάζεται να επαναφέρετε ένα άλλο μοντέλο iPod.

Ημερομηνία δημοσίευσης: