Μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε υποχρεωτική επανεκκίνηση του iPod

Αν το iPod δεν αποκρίνεται, δοκιμάστε να κάνετε υποχρεωτική επανεκκίνηση.

Υποχρεωτική επανεκκίνηση του iPod touch

Ακολουθήστε τις οδηγίες για το μοντέλο σας:

iPod touch (7ης γενιάς)

Πατήστε παρατεταμένα το επάνω κουμπί και το κουμπί μείωσης έντασης ήχου ταυτόχρονα για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

Υποχρεωτική επανεκκίνηση του iPod touch (6ης γενιάς) και παλαιότερων μοντέλων

Πατήστε παρατεταμένα το επάνω κουμπί και το κουμπί Αφετηρίας ταυτόχρονα για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Υποχρεωτική επανεκκίνηση του iPod nano

Ακολουθήστε τις οδηγίες για το μοντέλο σας:

iPod nano (7ης γενιάς)

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Ύπνου/Αφύπνισης και το κουμπί Αφετηρίας ταυτόχρονα, μέχρι να απενεργοποιηθεί η οθόνη. Στη συνέχεια, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα για την επανεκκίνηση της συσκευής σας. Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια; Συνδέστε το iPod στην παροχή ρεύματος και προσπαθήστε ξανά. 

iPod nano (6ης γενιάς)

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Ύπνου/Αφύπνισης και το κουμπί μείωσης έντασης ήχου ταυτόχρονα για τουλάχιστον 8 δευτερόλεπτα ή μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple. Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια; Συνδέστε το iPod στην παροχή ρεύματος και προσπαθήστε ξανά. 

iPod nano (5ης γενιάς) και παλαιότερα μοντέλα

Τοποθετήστε τον διακόπτη αναμονής στη θέση ξεκλειδώματος. Στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Μενού και το κεντρικό κουμπί (ή το κουμπί επιλογής) για 8 δευτερόλεπτα ή μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Υποχρεωτική επανεκκίνηση του iPod classic

  1. Τοποθετήστε τον διακόπτη αναμονής στη θέση ξεκλειδώματος.
  2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Μενού και το κεντρικό κουμπί (ή το κουμπί επιλογής) για 8 δευτερόλεπτα ή μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια;

  • Τοποθετήστε το iPod σε ένα γραφείο ή τραπέζι και προσπαθήστε ξανά. Αυτήν τη φορά, όταν πατήσετε το κεντρικό κουμπί, μην ακουμπήσετε το Click Wheel. Και, όταν πατήσετε το κουμπί Μενού, πατήστε το κοντά στην εξωτερική πλευρά του Click Wheel αντί για κοντά στο κέντρο.
  • Μπορείτε επίσης να μάθετε πώς να φορτίζετε το iPod classic.
  • Δεν είστε βέβαιοι ποιο μοντέλο διαθέτετε

Ημερομηνία δημοσίευσης: