Χρήση κωδικού PIN για την κάρτα SIM σε iPhone ή iPad

Κλειδώστε την κάρτα SIM με έναν κωδικό PIN (Personal Identification Number), ώστε να απαιτείται ένας αναγνωριστικός κωδικός για την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων και τη χρήση δεδομένων κινητού δικτύου.

Για να αποτρέψετε τη χρήση της κάρτας SIM σας από άλλα άτομα για πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων ή χρήση δεδομένων κινητού δικτύου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν κωδικό PIN για την κάρτα SIM. Έτσι, κάθε φορά που επανεκκινείτε τη συσκευή σας ή αφαιρείτε την κάρτα SIM, η κάρτα SIM θα κλειδώνεται αυτόματα και θα εμφανίζεται το μήνυμα «Κλείδωμα SIM» στη γραμμή κατάστασης. 

Μην προσπαθήσετε να μαντέψετε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM. Αν μαντέψετε λάθος, μπορεί να κλειδωθεί οριστικά η κάρτα SIM, με αποτέλεσμα να χρειαστείτε νέα κάρτα SIM.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του PIN της κάρτας SIM

  1. Αν έχετε iPhone, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Δεδομένα > Κωδικός PIN κάρτας SIM. Αν έχετε iPad, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Δεδομένα > Κωδικός PIN κάρτας SIM.
  2. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το PIN της κάρτας SIM.
  3. Αν σας ζητηθεί, εισαγάγετε το PIN της κάρτας SIM. Αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ κάποιο PIN, εισαγάγετε το προεπιλεγμένο PIN για την κάρτα SIM του φορέα κινητής τηλεφωνίας σας. Αν δεν γνωρίζετε το προεπιλεγμένο PIN για την κάρτα SIM, μην προσπαθήσετε να το μαντέψετε. Ελέγξτε τη σελίδα εξυπηρέτησης πελατών του φορέα σας ή τα έγγραφα που συνόδευαν το πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον φορέα σας.
  4. Πατήστε «Τέλος».

Αν ξεχάσατε ή δεν γνωρίζετε το PIN της κάρτας SIM

Σε καμία περίπτωση μην προσπαθήσετε να μαντέψετε τους κωδικούς PIN ή PUK της κάρτας SIM.* Αν μαντέψετε λάθος, μπορεί να κλειδωθεί οριστικά η κάρτα SIM, με αποτέλεσμα να χρειαστείτε νέα κάρτα SIM. Αν η συσκευή σας ζητήσει έναν κωδικό PIN ή άλλον κωδικό που δεν γνωρίζετε, δείτε τι μπορείτε να κάνετε:

  1. Επικοινωνήστε με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας που σας παρείχε την κάρτα SIM. Αν δεν είστε σίγουροι με ποιον φορέα κινητής τηλεφωνίας πρέπει να επικοινωνήσετε, αφαιρέστε την κάρτα SIM από το iPhone ή την κάρτα SIM από το iPad και αναζητήστε στην κάρτα το όνομα ή το λογότυπο του φορέα κινητής τηλεφωνίας.
  2. Ζητήστε από τον φορέα να σας βοηθήσει να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM χρησιμοποιώντας τον προεπιλεγμένο κωδικό PIN ή PUK της κάρτας SIM. 
  3. Αν δεν μπορείτε να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM χρησιμοποιώντας τον προεπιλεγμένο κωδικό PIN ή PUK ή αν εμφανίζεται μια ειδοποίηση με το μήνυμα «Εξάντληση PUK», ζητήστε μια νέα κάρτα SIM.

*Αν εισαγάγετε λανθασμένο κωδικό PIN για την κάρτα SIM πολλές φορές, ενδέχεται ο φορέας κινητής τηλεφωνίας σας να μπορεί να σας παράσχει έναν κωδικό PUK (Personal Unlocking Key).

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: