Ενημέρωση υλικολογισμικού στον σταθμό βάσης AirPort

Χρησιμοποιήστε το Βοήθημα AirPort, για να ενημερώσετε τον σταθμό βάσης του AirPort Time Capsule, του AirPort Extreme ή του AirPort Express.

Η Apple παρέχει τακτικά ενημερώσεις λογισμικού (ονομάζονται «ενημερώσεις υλικολογισμικού») οι οποίες βελτιώνουν την απόδοση, την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του AirPort. Δείτε πώς μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι ο σταθμός βάσης σας είναι ενημερωμένος.

Πριν ξεκινήσετε

 • Βεβαιωθείτε ότι ο σταθμός βάσης και ο Mac ή η συσκευή iOS (iPhone, iPad ή iPod touch) είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο.
 • Αν ο σταθμός βάσης σας δημιουργεί εφεδρικό αντίγραφο μέσω του Time Machine ή πραγματοποιεί κοινή χρήση μιας μονάδας σκληρού δίσκου στο δίκτυό σας, βεβαιωθείτε ότι καμία από τις συσκευές σας δεν χρησιμοποιεί αυτήν τη στιγμή τον συγκεκριμένο δίσκο. Η ενημέρωση ενός σταθμού βάσης AirPort έχει ως αποτέλεσμα τη μη διαθεσιμότητα του σταθμού και των υπηρεσιών δικτύου του προσωρινά.

Επανεκκίνηση σταθμού βάσης

Ανοίξτε το Βοήθημα AirPort στον Mac ή στη συσκευή iOS που χρησιμοποιείτε και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να επανεκκινήσετε τον σταθμό βάσης σας. Αν διαθέτετε περισσότερους από έναν σταθμό βάσης, επανεκκινήστε τον κύριο σταθμό βάσης τελευταίο.


Το Βοήθημα AirPort παρουσιάζει μια γραφική επισκόπηση του δικτύου Wi-Fi και όλων των σταθμών βάσης που είναι συνδεδεμένοι σε αυτό. Ο κύριος σταθμός βάσης (η Οικία στο συγκεκριμένο παράδειγμα) είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο μέσω μόντεμ ή δρομολογητή. 
 

 1. Επιλέξτε τον σταθμό βάσης στο Βοήθημα AirPort και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το συνθηματικό του σταθμού βάσης, αν σας ζητηθεί.
 2. Σε Mac, από τη γραμμή μενού επιλέξτε Σταθμός βάσης > Επανεκκίνηση. 
 3. Σε συσκευές iOS, πατήστε τον σταθμό βάσης στο Βοήθημα AirPort και, στη συνέχεια, πατήστε Αλλαγές > Προηγμένα > Επανεκκίνηση σταθμού βάσης.

Αν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση με χρήση του Βοηθήματος AirPort, απλώς αποσυνδέστε τον σταθμό βάσης από το ρεύμα για λίγα δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, συνδέστε τον ξανά.

Έλεγχος για ενημέρωση υλικολογισμικού

 1. Μετά την επανεκκίνηση του σταθμού βάσης σας, επιλέξτε τον σταθμό βάσης στο Βοήθημα AirPort, για να δείτε τις σχετικές λεπτομέρειες. Αν διαθέτετε παραπάνω από έναν σταθμούς βάσης, ξεκινήστε από εκείνον που βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση από τον κύριο σταθμό βάσης.
 2. Σε Mac, το αναδυόμενο παράθυρο λεπτομερειών εμφανίζει ένα κουμπί «Ενημέρωση» όταν είναι διαθέσιμη μια ενημέρωση. Κάντε κλικ στο κουμπί «Ενημέρωση» για να την εγκαταστήσετε.
 3. Σε συσκευές iOS, η οθόνη λεπτομερειών εμφανίζει ένα αριθμημένο σήμα δίπλα από την «Έκδοση» όταν είναι διαθέσιμη μια ενημέρωση. Πατήστε «Έκδοση» και, στη συνέχεια, πατήστε «Λήψη και εγκατάσταση».
 4. Ο σταθμός βάσης σας επανεκκινείται αυτόματα μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης. Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για όλους τους σταθμούς βάσης που χρησιμοποιείτε. Ενημερώστε τον κύριο σταθμό βάσης τελευταίο.

Πιο πρόσφατες ενημερώσεις

Σταθμός βάσης Πιο πρόσφατο υλικολογισμικό* Οδηγίες λήψης και εγκατάστασης υλικολογισμικού

AirPort Time Capsule 802.11ac

AirPort Extreme 802.11ac

Έκδοση 7.9.1
 • Mac: Χρησιμοποιήστε το Βοήθημα AirPort 6.3.2 ή μεταγενέστερη έκδοση, που υπάρχει στον φάκελο «Βοηθήματα» του φακέλου «Εφαρμογές».**
 • Συσκευές iOS: Χρησιμοποιήστε το Βοήθημα Airport 1.3.4 ή μεταγενέστερη έκδοση για το iOS 7.1 ή μεταγενέστερη έκδοση.

AirPort Time Capsule 802.11n

AirPort Extreme 802.11n

Έκδοση 7.6.9
 • Mac: Χρησιμοποιήστε το Βοήθημα AirPort 6.3.2 ή μεταγενέστερη έκδοση, που υπάρχει στον φάκελο «Βοηθήματα» του φακέλου «Εφαρμογές».**
 • Συσκευές iOS: Χρησιμοποιήστε το Βοήθημα Airport 1.3.4 ή μεταγενέστερη έκδοση για το iOS 7.1 ή μεταγενέστερη έκδοση.
 • PC: Χρησιμοποιήστε το Βοήθημα AirPort 5.6.1 για Windows 7.
AirPort Express 802.11n Έκδοση 7.8
 • Mac: Χρησιμοποιήστε το Βοήθημα AirPort 6.3.2 ή μεταγενέστερη έκδοση, που υπάρχει στον φάκελο «Βοηθήματα» του φακέλου «Εφαρμογές».**
 • Συσκευές iOS: Χρησιμοποιήστε το Βοήθημα Airport 1.3.4 ή μεταγενέστερη έκδοση για το iOS 7.1 ή μεταγενέστερη έκδοση.

AirPort Express
(αρχικό)

 

Έκδοση 6.3

 

* Μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Χρησιμοποιήστε το Βοήθημα AirPort για λήψη και εγκατάσταση του υλικολογισμικού.
** Σε υπολογιστές Mac με OS X Mountain Lion ή Lion, χρησιμοποιήστε το Βοήθημα AirPort 6.3.1. Σε υπολογιστές με Snow Leopard ή Leopard, χρησιμοποιήστε το Βοήθημα Airport 5.6.1, το οποίο υποστηρίζει μοντέλα 802.11n και το αρχικό AirPort Express.

Μάθετε περισσότερα

 • Μάθετε πώς να ελέγχετε για προβλήματα με το Wi-Fi από τον Mac ή τη συσκευή iOS.
 • Ορισμένες δυνατότητες των σταθμών βάσης είναι διαθέσιμες μόνο κατά την παροχή δικτύου Wi-Fi από το πιο πρόσφατο λειτουργικό σύστημα για τον Mac ή τη συσκευή iOS.
 • Αν μία από τις συσκευές δικτύου σας δεν είναι συμβατή με το ενημερωμένο υλικολογισμικό, ίσως να μπορείτε να εγκαταστήσετε ξανά παλαιότερο υλικολογισμικό. Στον Mac, κάντε κλικ στον σταθμό βάσης στο Βοήθημα AirPort και, στη συνέχεια, κάντε κλικ κρατώντας πατημένο το κουμπί Option στον αριθμό της έκδοσης υλικολογισμικού. Στις συσκευές iOS, πατήστε τον σταθμό βάσης στο Βοήθημα AirPort και, στη συνέχεια, μεταβείτε στις επιλογές Έκδοση > Παλαιότερες εκδόσεις.
Ημερομηνία δημοσίευσης: