Αν το iPhone ή το iPad δεν συνδέεται σε δίκτυο Wi-Fi

Λάβετε βοήθεια με τη σύνδεση σε Wi-Fi στο iPhone ή το iPad σας.

Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής σας είναι ενεργοποιημένος και ότι βρίσκεστε εντός εμβέλειας

Αν βρίσκεστε πολύ μακριά από τον δρομολογητή Wi-Fi, δεν θα μπορείτε να λάβετε σήμα, επομένως, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε εντός εμβέλειας.

Βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο και ότι μπορείτε να δείτε το δίκτυό σας

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Wi-Fi και βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο. Αγγίξτε το όνομα του δικτύου Wi-Fi για σύνδεση σε αυτό. Αν δίπλα σε ένα όνομα δικτύου υπάρχει ένα μπλε σύμβολο επιλογής, σημαίνει ότι είστε συνδεδεμένοι.

Αν η επιλογή «Αυτόματη είσοδος» εμφανίζεται ανενεργή στις Ρυθμίσεις > Wi-Fi > [το δίκτυό σας], αγγίξτε το κουμπί «Περισσότερες πληροφορίες» και κατόπιν «Αυτόματη είσοδος».

Ένα iPhone στο οποίο εμφανίζεται η οθόνη Wi-Fi. Υπάρχει ένα μπλε σημάδι επιλογής δίπλα στο όνομα του δικτύου Wi-Fi.

Αν σας ζητηθεί, εισαγάγετε το συνθηματικό Wi-Fi

Αν σας ζητηθεί, εισαγάγετε το συνθηματικό για το δίκτυο Wi-Fi. Λάβετε βοήθεια αν δεν γνωρίζετε το συνθηματικό σας.

Ακόμη κι αν εισαγάγετε το σωστό συνθηματικό, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα που αναφέρει ότι «δεν είναι δυνατή η σύνδεση στο δίκτυο» ή «λανθασμένο συνθηματικό». Επανεκκινήστε όλες τις συσκευές σας και, κατόπιν, δοκιμάστε να εισαγάγετε ξανά το συνθηματικό σας.

Ελέγξτε αν υπάρχουν προβλήματα με το δίκτυο Wi-Fi

Αν το iOS ή το iPadOS εντοπίσει κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση Wi-Fi, ενδέχεται να δείτε μια πρόταση για το δίκτυο Wi-Fi κάτω από το όνομα του δικτύου Wi-Fi στο οποίο έχετε συνδεθεί. Για παράδειγμα, ενδέχεται να εμφανίζεται η ειδοποίηση «Δεν υπάρχει σύνδεση στο Διαδίκτυο». Για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, αγγίξτε το δίκτυο Wi-Fi.

Ένα iPhone στο οποίο εμφανίζεται η οθόνη «Wi-Fi». Υπάρχει ένα μήνυμα ειδοποίησης κάτω από το όνομα του δικτύου Wi-Fi.

Ελέγξτε τα καλώδια και τις συνδέσεις σας

Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να συνδεθείτε στο δίκτυο ή στο διαδίκτυο, βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής σας είναι συνδεδεμένος στο μόντεμ και ότι είναι ενεργοποιημένος.

Κάντε επανεκκίνηση

Επανεκκινήστε τη συσκευή iOS ή iPadOS.

Επανεκκινήστε τον δρομολογητή και το καλωδιακό μόντεμ ή το μόντεμ DSL, αποσυνδέοντας τη συσκευή και στη συνέχεια συνδέοντάς την ξανά.

Μετά την επανεκκίνηση κάθε συσκευής, ελέγξτε αν το πρόβλημα επιλύθηκε.

Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου

Αν χρησιμοποιείτε iOS ή iPadOS 15 ή νεότερη έκδοση, αγγίξτε Ρυθμίσεις > Γενικά > Μεταφορά ή επαναφορά [Συσκευή] > Επαναφορά > Ρυθμίσεις δικτύου.

Αν χρησιμοποιείτε iOS ή iPadOS 14 ή παλαιότερη έκδοση, αγγίξτε Ρυθμίσεις > Γενικά > Επαναφορά > Ρυθμίσεις δικτύου.

Με αυτόν τον τρόπο γίνεται επίσης επαναφορά των δικτύων Wi-Fi και των συνθηματικών τους, των ρυθμίσεων κινητού δικτύου και των ρυθμίσεων VPN και APN που έχετε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν.

Ένα iPhone στο οποίο εμφανίζεται η οθόνη «Μεταφορά ή επαναφορά iPhone».

Λάβετε περισσότερη βοήθεια

  • Αν είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο Wi-Fi αλλά δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το δίκτυο Wi-Fi σε άλλες συσκευές. Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας τις άλλες συσκευές σας, η υπηρεσία μπορεί να είναι εκτός λειτουργίας. Καλέστε την καλωδιακή υπηρεσία ή τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου για βοήθεια.

  • Δοκιμάστε να συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi σε διαφορετική τοποθεσία. Αν η συσκευή σας μπορεί να συνδεθεί, θα χρειαστεί να βρείτε βοήθεια για το δίκτυο Wi-Fi. Αν η συσκευή σας δεν μπορεί να συνδεθεί σε κανένα δίκτυο Wi-Fi, επικοινωνήστε με την Apple.

  • Ενημερώστε τον δρομολογητή Wi-Fi με το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό και βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής υποστηρίζει το προϊόν Apple που διαθέτετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του δρομολογητή.

Ημερομηνία δημοσίευσης: