Αν δεν είναι δυνατή η ενημέρωση του iPhone, του iPad ή του iPod touch

Μπορεί να μην είναι δυνατή η ενημέρωση του iPhone, του iPad ή του iPod touch μέσω ασύρματου δικτύου για έναν από τους εξής λόγους.

  • Δεν υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χώρος αποθήκευσης στη συσκευή
  • Η λήψη της ενημέρωσης διαρκεί πολλή ώρα
  • Δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον διακομιστή ενημέρωσης
  • Η διαδικασία ενημέρωσης δεν ολοκληρώνεται

Αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος για να πραγματοποιηθεί η ενημέρωση

Αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος για λήψη και εγκατάσταση μιας ενημέρωσης, το λογισμικό στη συσκευή θα προσπαθήσει να ελευθερώσει χώρο. Θα καταργήσει μόνο δεδομένα εφαρμογών που μπορεί να κατεβάσει ξανά και δεν θα καταργήσει δεδομένα σας ούτε θα αλλάξει τη θέση τους. Αν η συσκευή εξακολουθεί να μην διαθέτει αρκετό χώρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπολογιστή για να ενημερώσετε τη συσκευή.

Αν δεν είναι δυνατή η σύνδεση της συσκευής στον υπολογιστή, μπορείτε να δημιουργήσετε χώρο για την ενημέρωση καταργώντας από τη συσκευή περιεχόμενο και εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείτε. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Χώρος στο [όνομα συσκευής].

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον χώρο που χρησιμοποιούν οι εφαρμογές και το περιεχόμενό σας.


Αν η λήψη διαρκεί πολλή ώρα

Για την ενημέρωση της συσκευής χρειάζεστε μια σύνδεση στο διαδίκτυο. Ο απαιτούμενος χρόνος για τη λήψη της ενημέρωσης διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος της ενημέρωσης και την ταχύτητα της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κανονικά ενώ πραγματοποιείτε λήψη της ενημέρωσης και η συσκευή θα σας ενημερώσει μόλις είναι δυνατή η εγκατάστασή της. Για να βελτιώσετε την ταχύτητα της λήψης, μην πραγματοποιείτε λήψη άλλου περιεχομένου και χρησιμοποιήστε δίκτυο Wi-Fi, αν μπορείτε.


Αν δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με τον διακομιστή ενημέρωσης ή αν δεν μπορείτε να επαληθεύσετε την ενημέρωση

Αν προσπαθείτε να ενημερώσετε τη συσκευή, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα από τα ακόλουθα μηνύματα:

«Δεν είναι δυνατός ο έλεγχος για ενημέρωση. Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τον έλεγχο για ενημέρωση λογισμικού.»
 

«Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση της ενημέρωσης. Η ενημέρωση [λογισμικού] απαιτεί σύνδεση δικτύου.»
 

Δοκιμάστε ξανά να ενημερώσετε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το ίδιο δίκτυο. Αν εξακολουθεί να εμφανίζεται ένα από αυτά τα μηνύματα, δοκιμάστε να ενημερώσετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας ένα άλλο δίκτυο ή ενημερώστε τη συσκευή μέσω υπολογιστή. Αν το πρόβλημα παρουσιαστεί ξανά μετά την προσπάθεια ενημέρωσης με διαφορετικά δίκτυα, καταργήστε την ενημέρωση.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ενημερώσεις iOS και iPadOS.


Αν η διαδικασία ενημέρωσης δεν ολοκληρώνεται

Αν εγκαθιστάτε μια ενημέρωση, η γραμμή προόδου ενδέχεται να φαίνεται ότι κινείται πολύ αργά. Ο απαιτούμενος χρόνος για μια ενημέρωση εξαρτάται από το μέγεθος της ενημέρωσης και τον αριθμό αρχείων στη συσκευή.

Όταν εκτελείτε την ενημέρωση μέσω ασύρματου δικτύου, διατηρήστε τη συσκευή σας συνδεδεμένη σε παροχή ρεύματος. Αν η μπαταρία της συσκευής εξαντληθεί, συνδέστε τη συσκευή σε μια παροχή ρεύματος και ενεργοποιήστε την, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ενημέρωση ή η επαναφορά.

Μάθετε τι μπορείτε να κάνετε αν το iPhone, το iPad ή το iPod touch εμφανίζεται παγωμένο ή δεν εκκινείται.


Καταργήστε και πραγματοποιήστε ξανά λήψη της ενημέρωσης

Αν εξακολουθεί να μην είναι δυνατή η εγκατάσταση της πιο πρόσφατης έκδοσης του iOS ή του iPadOS, δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε ξανά λήψη της ενημέρωσης:

  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Χώρος στο [όνομα συσκευής].
  2. Εντοπίστε την ενημέρωση στη λίστα με τις εφαρμογές.
  3. Πατήστε την ενημέρωση και, στη συνέχεια, πατήστε «Διαγραφή».
  4. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Ενημέρωση λογισμικού και πραγματοποιήστε λήψη της πιο πρόσφατης ενημέρωσης.

Αν δεν βλέπετε την ενημέρωση στη λίστα των εφαρμογών ή αν το πρόβλημα εμφανιστεί ξανά, θα χρειαστεί να ενημερώσετε τη συσκευή μέσω υπολογιστή χρησιμοποιώντας το Finder ή το iTunes.

Ημερομηνία δημοσίευσης: