Επίλυση προβλημάτων μεταξύ του iCloud για Windows ή του iTunes και του λογισμικού ασφαλείας τρίτου κατασκευαστή

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να ανοίξετε το iCloud για Windows ή το iTunes, να κατεβάσετε περιεχόμενο, να συγχρονίσετε τη συσκευή σας ή να χρησιμοποιήσετε την Οικιακή κοινή χρήση, η αιτία μπορεί να είναι το λογισμικό ασφαλείας που διαθέτετε. 

Πώς να αναγνωρίσετε αν το λογισμικό ασφαλείας μπορεί να προκαλεί προβλήματα

Το λογισμικό ασφαλείας που δημιουργήθηκε από εταιρείες εκτός της Apple μπορεί να εμποδίζει τη σύνδεση του iCloud για Windows ή του iTunes στους διακομιστές της Apple ή σε συσκευές. Ορισμένες φορές, μπορεί να εμφανιστεί ένα μήνυμα αριθμητικού σφάλματος κατά τον συγχρονισμό, την ενημέρωση, τη δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων ή την επαναφορά της συσκευής σας.

Αν το λογισμικό ασφαλείας προκαλεί προβλήματα με το iCloud για Windows

  • Δεν μπορείτε να συνδεθείτε με το Apple ID.
  • Εμφανίζεται το μήνυμα «Η επαλήθευση απέτυχε: Παρουσιάστηκε άγνωστο σφάλμα» ή «Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τον έλεγχο ταυτότητας. Δοκιμάστε ξανά.»  
  • Εμφανίζεται το μήνυμα «Δεν ήταν δυνατή η έναρξη ρύθμισης επειδή το όνομα χρήστη ή το συνθηματικό είναι εσφαλμένο» ή «Δεν ήταν δυνατή η έναρξη ρύθμισης επειδή ο διακομιστής iCloud σταμάτησε να ανταποκρίνεται.»
  • Οι υπηρεσίες iCloud δεν θα ενημερωθούν. 

Αν το λογισμικό ασφαλείας προκαλεί προβλήματα με το iTunes

  • Το iPhone, το iPad ή το iPod touch δεν αναγνωρίζονται στο iTunes ή δεν είναι δυνατή η δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων, η επαναφορά, η ενημέρωση, ο συγχρονισμός ή η ενεργοποίησή τους.
  • Εμφανίζονται τα σφάλματα 4, 6, 1630–1641, 3000–3999 ή 9000–9999* στο iTunes.
  • Δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο iTunes Store για να αγοράσετε ή να κατεβάσετε περιεχόμενο.
  • Το iTunes δεν ανοίγει.

*Αν παρουσιαστεί το σφάλμα 9006, ο υπολογιστής σας ενδέχεται να μην μπορεί να συνδεθεί με τους διακομιστές της Apple ή με το iPhone, το iPad ή το iPod touch. Ελέγξτε μήπως υπάρχουν προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ του iTunes και των διακομιστών ενημέρωσης λογισμικού της Apple. Αν το μήνυμα σφάλματος εξακολουθεί να εμφανίζεται, συνεχίστε να διαβάζετε για να μάθετε πώς να ελέγχετε τη συνδεσιμότητα και το λογισμικό ασφαλείας που διαθέτετε.


Τι να ελέγξετε πρώτα

Προτού αλλάξετε τη ρύθμιση του λογισμικού ασφαλείας: 


Έλεγχος συνδεσιμότητας

  1. Ελέγξτε το αρχείο hosts για να βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζει την επικοινωνία του iTunes με τους διακομιστές της Apple.
  2. Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη χρήση του AirPlay, της Οικιακής κοινής χρήσης, του iTunes ή του Remote, ελέγξτε τη συνδεσιμότητα μεταξύ των υπολογιστών ή των συσκευών στο σπίτι σας. Για να λειτουργούν σωστά, θα πρέπει να έχουν συνδεθεί στο ίδιο δίκτυο και υποδίκτυο.

Έλεγχος λογισμικού ασφαλείας

Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε πρόβλημα αφού ελέγξετε τη συνδεσιμότητα, αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι το λογισμικό ασφαλείας παρεμβαίνει στη σύνδεση του υπολογιστή σας με το iCloud για Windows ή το iTunes.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, για να απομονώσετε ένα πρόβλημα ίσως χρειάζεται να αφαιρέσετε προσωρινά το λογισμικό ασφαλείας. Η απεγκατάσταση ορισμένων εφαρμογών ασφαλείας στο διαδίκτυο δεν είναι πλήρης. Επομένως, για να απεγκατασταθεί πλήρως το λογισμικό ασφαλείας, ίσως πρέπει να κατεβάσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα βοηθητικό πρόγραμμα εκκαθάρισης.

Συνεργαστείτε με τον πάροχο του λογισμικού ασφαλείας, ώστε να επιτρέπεται η πλήρης λίστα θυρών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούν τα προϊόντα Apple ή σε περίπτωση που χρειάζεστε βοήθεια με την απεγκατάσταση του λογισμικού.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: