Πληροφορίες για τις διεργασίες παρασκηνίου του iTunes για Windows

Το iTunes για Windows εγκαθιστά ορισμένες διεργασίες που εκτελούνται στο παρασκήνιο όταν το λογισμικό είναι ενεργό. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το τι κάνει η κάθε διεργασία.

Διεργασία Τι κάνει
AppleMobileBackup.exe Δημιουργεί εφεδρικά αντίγραφα των δεδομένων στο iPhone ή το iPod touch
AppleMobileDeviceHelper.exe Δέχεται εντολές που βοηθούν την επικοινωνία του iTunes με συσκευές
AppleMobileDeviceService.exe ή AppleMobileDeviceProcess.exe Επιτρέπει στο iTunes να αναγνωρίζει το iPhone και το iPod touch
AppleMobileSync.exe Συγχρονίζει τα δεδομένα του iPhone ή του iPod touch με τον υπολογιστή σας
distnoted.exe Επιτρέπει στο iTunes να συγχρονίζεται με το iPhone και το iPod touch
iPodService.exe Επιτρέπει την πρόσβαση του iTunes σε συσκευές
iTunesHelper.exe Δέχεται εντολές που βοηθούν στην επικοινωνία του iTunes με συσκευές (όπως το iPod)
MDCrashReportTool.exe Εξάγει αναφορές καταγραφής από τη συσκευή και τις υποβάλλει στην Apple (αν έχει επιλεγεί)
mDNSResponder.exe Επιτρέπει στο iTunes να εντοπίζει τις υπηρεσίες του τοπικού δικτύου (κοινή χρήση μουσικής, Apple TV, AirTunes). Είναι γνωστή και ως Bonjour για Windows.
SyncServer.exe Συντονίζει τις διεργασίες συγχρονισμού
Διεργασία που εξαρτάται από τις ρυθμίσεις συγχρονισμού Τι κάνει
com.apple.IE.client.exe Συγχρονίζει τη συσκευή με τον Internet Explorer
com.apple.Outlook.client.exe Συγχρονίζει τη συσκευή με το Outlook
com.apple.Safari.client.exe Συγχρονίζει τη συσκευή με το Safari
com.apple.WindowsContacts.client.exe Συγχρονίζει τη συσκευή με το Βιβλίο διευθύνσεων των Windows / τις Επαφές των Windows
com.apple.WindowsMail.client.exe Συγχρονίζει με την Αλληλογραφία των Windows

Ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας, ορισμένες από αυτές τις διεργασίες παρασκηνίου ενδέχεται να μην εμφανίζονται. Το iTunes μπορεί να ξεκινήσει άλλες διεργασίες παρασκηνίου για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών, όπως του συγχρονισμού και των διαγνωστικών ελέγχων. Στο μέλλον ενδέχεται να προστεθούν νέες λειτουργίες σε αυτές τις διεργασίες παρασκηνίου. Δεν πρέπει θα πρέπει να απενεργοποιήσετε αυτές τις διεργασίες, ακόμη και αν το iTunes δεν είναι ανοιχτό στον υπολογιστή σας.

Μάθετε περισσότερα

Για να διασφαλίσετε ότι ο υπολογιστής σας με Windows έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες της Apple, ενημερωθείτε σχετικά με τη χρήση προϊόντων Apple σε δίκτυα επιχειρήσεων και τις θύρες TCP και UDP που χρησιμοποιούνται από προϊόντα λογισμικού της Apple.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: