Δημιουργία εκκινήσιμου προγράμματος εγκατάστασης για macOS

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εξωτερική μονάδα δίσκου ή έναν δευτερεύοντα τόμο ως δίσκο εκκίνησης από τον οποίο θα εγκαταστήσετε το λειτουργικό σύστημα Mac.

Αυτά τα βήματα για προχωρημένους προορίζονται κυρίως για διαχειριστές συστημάτων και άλλα έμπειρα άτομα που είναι εξοικειωμένα με την εισαγωγή εντολών στο Τερματικό. 

Δεν χρειάζεστε ένα εκκινήσιμο πρόγραμμα εγκατάστασης για την αναβάθμιση του macOS ή την επανεγκατάσταση του macOS, αλλά μπορεί να είναι χρήσιμο αν θέλετε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του macOS σε πολλούς υπολογιστές χωρίς να χρειάζεται να κάνετε λήψη του προγράμματος εγκατάστασης κάθε φορά ή αν δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα συμβατό macOS από το Finder ή την Ανάκτηση macOS.

 


Τι χρειάζεστε για να δημιουργήσετε ένα εκκινήσιμο πρόγραμμα εγκατάστασης

 • Μια μονάδα flash USB ή άλλον δευτερεύοντα τόμο με τουλάχιστον 14 GB διαθέσιμου χώρου αποθήκευσης, μορφοποιημένα ως Mac OS Extended
 • Πρόγραμμα εγκατάστασης για OS X El Capitan ή νεότερη έκδοση

Πραγματοποιήστε λήψη ενός προγράμματος εγκατάστασης macOS, χρησιμοποιώντας το App Store ή τον περιηγητή σας
Για να λάβετε το πλήρες πρόγραμμα εγκατάστασης, το Mac σας πρέπει να χρησιμοποιεί την πιο πρόσφατη έκδοση του OS X El Capitan, την πιο πρόσφατη έκδοση του macOS Sierra ή οποιαδήποτε νεότερη έκδοση του macOS. Πραγματοποιήστε λήψη από ένα Mac που είναι συμβατό με την έκδοση macOS την οποία πρόκειται να κατεβάσετε. Διαχειριστές συστήματος επιχειρήσεων: πραγματοποιήστε λήψη από την Apple και όχι από διακομιστή ενημέρωσης λογισμικού που φιλοξενείται τοπικά.

 


Χρήση Τερματικού για τη δημιουργία εκκινήσιμου προγράμματος εγκατάστασης

Παράθυρο Τερματικού που δείχνει την ολοκληρωμένη διαδικασία

 1. Συνδέστε τη μονάδα flash USB ή κάποιον άλλο τόμο που χρησιμοποιείτε για το εκκινήσιμο πρόγραμμα εγκατάστασης. 
 2. Ανοίξτε το Τερματικό, το οποίο βρίσκεται στον φάκελο «Βοηθήματα» του φακέλου «Εφαρμογές».
 3. Πληκτρολογήστε ή επικολλήστε μία από τις παρακάτω εντολές στο Τερματικό και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο Return για να εισαγάγετε την εντολή. Κάθε εντολή λαμβάνει ως δεδομένο ότι το πρόγραμμα εγκατάστασης βρίσκεται στον φάκελο «Εφαρμογές» και ότι το όνομα της μονάδας flash USB ή του άλλου τόμου που χρησιμοποιείτε είναι «MyVolume». Αν ο τόμος έχει διαφορετικό όνομα, αντικαταστήστε το στοιχείο «MyVolume» στην εντολή, με το όνομα του τόμου σας.
 4. Όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε το συνθηματικό διαχειριστή. Το Τερματικό δεν εμφανίζει τους χαρακτήρες καθώς πληκτρολογείτε. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Return.
 5. Αν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε Y για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να σβήσετε τον τόμο και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο Return. Το Τερματικό εμφανίζει την πρόοδο κατά το σβήσιμο του τόμου.
 6. Μετά τη διαγραφή του τόμου, μπορεί να δείτε μια ειδοποίηση ότι το Τερματικό θα ήθελε να αποκτήσει πρόσβαση σε αρχεία σε έναν αφαιρούμενο τόμο. Κάντε κλικ στο κουμπί «OK» για να επιτρέψετε την αντιγραφή. 
 7. Όταν το Τερματικό σάς ειδοποιήσει ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε, ο τόμος θα έχει το ίδιο όνομα με το πρόγραμμα εγκατάστασης που λήφθηκε, για παράδειγμα, «Εγκατάσταση macOS Ventura». Τώρα μπορείτε να κλείσετε το Τερματικό και να εξαγάγετε τον τόμο.

Εντολές

Ανάλογα με την έκδοση macOS που κατεβάσατε, εισαγάγετε στο Τερματικό μία από τις παρακάτω εντολές, σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.

Αν το Mac σας χρησιμοποιεί macOS Sierra ή παλαιότερη έκδοση, η εντολή θα πρέπει να τελειώνει σε --applicationpath και να ακολουθεί η κατάλληλη διαδρομή προγράμματος εκκίνησης, όπως φαίνεται στην παρακάτω εντολή για το El Capitan.

Ventura

sudo /Applications/Install\ macOS\ Ventura.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume

Monterey

sudo /Applications/Install\ macOS\ Monterey.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume

Big Sur

sudo /Applications/Install\ macOS\ Big\ Sur.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume

Catalina

sudo /Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume

Mojave

sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume

High Sierra

sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume

El Capitan

sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app

 


Χρησιμοποιήστε το εκκινήσιμο πρόγραμμα εγκατάστασης

Προσδιορίστε αν χρησιμοποιείτε Mac με επεξεργαστή Apple Silicon και κατόπιν ακολουθήστε τα κατάλληλα βήματα:

Apple Silicon

 1. Συνδέστε το εκκινήσιμο πρόγραμμα εγκατάστασης σε ένα Mac που είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο και είναι συμβατό με την έκδοση του macOS που εγκαθιστάτε. Ένα εκκινήσιμο πρόγραμμα εγκατάστασης δεν πραγματοποιεί λήψη του macOS από το διαδίκτυο, ωστόσο απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο για τη λήψη του υλικολογισμικού και άλλων συγκεκριμένων πληροφοριών για το μοντέλο Mac.
 2. Ενεργοποιήστε το Mac και συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας μέχρι να εμφανιστεί το παράθυρο επιλογών εκκίνησης, στο οποίο εμφανίζονται οι τόμοι εκκίνησής σας.
 3. Επιλέξτε τον τόμο που περιέχει το εκκινήσιμο πρόγραμμα εγκατάστασης και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια».
 4. Όταν ανοίξει το πρόγραμμα εγκατάστασης του macOS, ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης στην οθόνη.

Επεξεργαστής Intel

 1. Συνδέστε το εκκινήσιμο πρόγραμμα εγκατάστασης σε ένα Mac που είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο και είναι συμβατό με την έκδοση του macOS που εγκαθιστάτε. Ένα εκκινήσιμο πρόγραμμα εγκατάστασης δεν πραγματοποιεί λήψη του macOS από το διαδίκτυο, ωστόσο απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο για τη λήψη του υλικολογισμικού και άλλων συγκεκριμένων πληροφοριών για το μοντέλο Mac.
 2. Ενεργοποιήστε το Mac και αμέσως πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Option (Alt).
 3. Αφήστε το πλήκτρο Option όταν εμφανιστεί μια σκουρόχρωμη οθόνη στην οποία εμφανίζονται οι εκκινήσιμοι τόμοι.
 4. Επιλέξτε τον τόμο που περιέχει το εκκινήσιμο πρόγραμμα εγκατάστασης. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο βέλος στην οθόνη ή πατήστε το πλήκτρο Return. 
  Αν δεν είναι δυνατή η εκκίνηση από το εκκινήσιμο πρόγραμμα εγκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι το Βοήθημα ασφάλειας εκκίνησης έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να επιτρέπεται η εκκίνηση από εξωτερικά ή αφαιρούμενα μέσα.
 5. Επιλέξτε τη γλώσσα σας, αν σας ζητηθεί.
 6. Επιλέξτε «Εγκατάσταση macOS» (ή «Εγκατάσταση OS X») από το παράθυρο «Βοηθήματα», κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια» και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

 


Μάθετε περισσότερα

Για πληροφορίες σχετικά με την εντολή createinstallmedia και τα ορίσματα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με αυτήν, βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα εγκατάστασης του macOS βρίσκεται στον φάκελο «Εφαρμογές» και κατόπιν πληκτρολογήστε την κατάλληλη διαδρομή στο Τερματικό:

/Applications/Install\ macOS\ Ventura.app/Contents/Resources/createinstallmedia
/Applications/Install\ macOS\ Monterey.app/Contents/Resources/createinstallmedia
/Applications/Install\ macOS\ Big\ Sur.app/Contents/Resources/createinstallmedia
/Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/Resources/createinstallmedia
/Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia
/Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia
/Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia
Ημερομηνία δημοσίευσης: