Πώς να δημιουργήσετε ένα εκκινήσιμο πρόγραμμα εγκατάστασης για το macOS

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εξωτερική μονάδα δίσκου ή έναν δευτερεύοντα τόμο ως δίσκο εκκίνησης από τον οποίο θα εγκαταστήσετε το λειτουργικό σύστημα Mac.

Αυτά τα βήματα για προχωρημένους προορίζονται κυρίως για διαχειριστές συστήματος και άλλα άτομα που έχουν εξοικειωθεί με τη γραμμή εντολών. Δεν χρειάζεστε ένα εκκινήσιμο πρόγραμμα εγκατάστασης για την αναβάθμιση του macOS ή για τηνεκ νέου εγκατάσταση του macOS, αλλά μπορεί να είναι χρήσιμο αν θέλετε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση σε πολλούς υπολογιστές χωρίς να χρειάζεται να κάνετε λήψη του προγράμματος εγκατάστασης κάθε φορά.

Λήψη του macOS

Βρείτε τον κατάλληλο σύνδεσμο λήψης στις οδηγίες αναβάθμισης για κάθε έκδοση του macOS:

macOS CatalinamacOS Mojave ή macOS High Sierra
Η λήψη των προγραμμάτων εγκατάστασης για καθεμία από αυτές τις εκδόσεις macOS γίνεται απευθείας στον φάκελο «Εφαρμογές» ως εφαρμογή με το όνομα «Εγκατάσταση macOS Catalina», «Εγκατάσταση macOS Mojave» ή «Εγκατάσταση macOS High Sierra». Αν το πρόγραμμα εγκατάστασης ανοίξει μετά τη λήψη, κλείστε το χωρίς να συνεχίσετε την εγκατάσταση. Σημαντικό: Για να λάβετε το σωστό πρόγραμμα εγκατάστασης, πραγματοποιήστε λήψη από έναν Mac που χρησιμοποιεί macOS Sierra 10.12.5 ή νεότερη έκδοση ή αν είστε διαχειριστής El Capitan 10.11.6. Enterprise, πραγματοποιήστε λήψη από την Apple και όχι από έναν διακομιστή ενημέρωσης λογισμικού που φιλοξενείται τοπικά. 

OS X El Capitan
Η λήψη του El Capitan πραγματοποιείται ως λήψη ενός ειδώλου δίσκου. Σε έναν Mac που είναι συμβατός με το El Capitan, ανοίξτε το είδωλο δίσκου και εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης που βρίσκεται σε αυτό και το οποίο ονομάζεται «InstallMacOSX.pkg». Θα εγκατασταθεί μια εφαρμογή με το όνομα «Εγκατάσταση OS X El Capitan» στον φάκελο «Εφαρμογές». Θα δημιουργήσετε το εκκινήσιμο πρόγραμμα εγκατάστασης από αυτήν την εφαρμογή και όχι από το είδωλο δίσκου ή από το πρόγραμμα εγκατάστασης .pkg.

Χρήση της εντολής «createinstallmedia» στο Τερματικό

 1. Συνδέστε τη μονάδα flash USB ή τον άλλο τόμο που χρησιμοποιείτε για το εκκινήσιμο πρόγραμμα εγκατάστασης. Βεβαιωθείτε ότι έχει διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης τουλάχιστον 12 GB και ότι έχει διαμορφωθεί ως Mac OS Extended.
 2. Ανοίξτε το Τερματικό, το οποίο βρίσκεται στον φάκελο «Βοηθήματα» του φακέλου «Εφαρμογές».
 3. Πληκτρολογήστε ή επικολλήστε μία από τις ακόλουθες εντολές στο Τερματικό. Σε αυτές λαμβάνεται ως δεδομένο ότι το πρόγραμμα εγκατάστασης εξακολουθεί να βρίσκεται στον φάκελο «Εφαρμογές» και το όνομα της μονάδας flash USB ή του άλλου τόμου που χρησιμοποιείτε είναι «MyVolume». Αν έχει άλλο όνομα, αντικαταστήστε τον όρο MyVolume σε αυτές τις εντολές με το όνομα του τόμου σας.

  Catalina:*
  sudo /Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
  

  Mojave:*
  sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
  

  High Sierra:*
  sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
  

  El Capitan:
  sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app
  

 4. Πατήστε το πλήκτρο Return αφού πληκτρολογήσετε την εντολή.
 5. Αν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε το συνθηματικό διαχειριστή σας και κατόπιν πατήστε ξανά το πλήκτρο Return. Το Τερματικό δεν εμφανίζει τους χαρακτήρες καθώς πληκτρολογείτε το συνθηματικό σας.
 6. Αν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε Y για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να σβήσετε τον τόμο και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο Return. Το Τερματικό εμφανίζει την πρόοδο κατά τη δημιουργία του εκκινήσιμου προγράμματος εγκατάστασης.  
 7. Όταν το Τερματικό σάς ειδοποιήσει ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε, ο τόμος θα έχει το ίδιο όνομα με το πρόγραμμα εγκατάστασης του οποίου πραγματοποιήσατε λήψη, π.χ. «Εγκατάσταση macOS Catalina». Τώρα μπορείτε να κλείσετε το Τερματικό και να εξαγάγετε τον τόμο.

* Αν ο Mac χρησιμοποιεί το macOS Sierra ή νεότερη έκδοση, συμπεριλάβετε το όρισμα --applicationpath, με παρόμοιο τρόπο με τον οποίο αυτό το όρισμα χρησιμοποιείται στην εντολή για το El Capitan.

Χρήση του εκκινήσιμου προγράμματος εγκατάστασης

Αφού δημιουργήσετε το εκκινήσιμο πρόγραμμα εγκατάστασης, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να το χρησιμοποιήσετε:

 1. Συνδέστε το εκκινήσιμο πρόγραμμα εγκατάστασης σε έναν συμβατό Mac.
 2. Χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση εκκίνησης ή τις προτιμήσεις Δίσκου εκκίνησης, για να επιλέξετε το εκκινήσιμο πρόγραμμα εγκατάστασης ως τον δίσκο εκκίνησης και κατόπιν πραγματοποιήστε εκκίνηση από αυτόν. Ο Mac θα εκκινηθεί μέχρι να φτάσει στην Ανάκτηση macOS
  Μάθετε για την επιλογή δίσκου εκκίνησης, καθώς και τι να κάνετε αν ο Mac δεν εκκινείται από αυτόν.
 3. Επιλέξτε τη γλώσσα σας αν σας ζητηθεί.
 4. Ένα εκκινήσιμο πρόγραμμα εγκατάστασης δεν πραγματοποιεί λήψη του macOS από το διαδίκτυο, αλλά απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο για να λάβει συγκεκριμένες πληροφορίες καθώς και ενημερώσεις υλικολογισμικού για το μοντέλο Mac που έχετε. Αν χρειάζεται να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο Wi-Fi, χρησιμοποιήστε το μενού «Wi-Fi»  στη γραμμή μενού. 
 5. Επιλέξτε «Εγκατάσταση macOS» (ή «Εγκατάσταση OS X») από το παράθυρο «Βοηθήματα» και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια» και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Μάθετε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εντολή createinstallmedia και τα ορίσματα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με αυτήν, βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα εγκατάστασης του macOS βρίσκεται στον φάκελο «Εφαρμογές» και κατόπιν πληκτρολογήστε αυτήν τη διαδρομή στο Τερματικό:

Catalina:

/Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/Resources/createinstallmedia

Mojave:

/Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia

High Sierra:

/Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia

El Capitan:

/Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia
Ημερομηνία δημοσίευσης: