Λήψη στιγμιότυπου οθόνης σε Mac

Μπορείτε να καταγράψετε ολόκληρη την οθόνη, ένα παράθυρο ή απλώς ένα τμήμα της οθόνης.

Πώς να τραβήξετε ένα στιγμιότυπο οθόνης σε Mac

 

 1. Για να τραβήξετε ένα στιγμιότυπο οθόνης, πατήστε παρατεταμένα και ταυτόχρονα τα ακόλουθα τρία πλήκτρα: Shift, Command και 3. 
 2. Αν δείτε μια μικρογραφία στη γωνία της οθόνης σας, κάντε κλικ σε αυτή για να επεξεργαστείτε το στιγμιότυπο οθόνης. Εναλλακτικά, περιμένετε να αποθηκευτεί το στιγμιότυπο οθόνης στην επιφάνεια εργασίας σας.

Πώς να καταγράψετε ένα τμήμα της οθόνης

 

 1. Πατήστε παρατεταμένα και ταυτόχρονα τα ακόλουθα τρία πλήκτρα: Shift, Command και 4.
 2. Σύρετε το σταυρόνημα  για να επιλέξετε την περιοχή της οθόνης που θέλετε να καταγράψετε. Για να μετακινήσετε την επιλογή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο διαστήματος ενώ σύρετε. Για να ακυρώσετε τη λήψη του στιγμιότυπου οθόνης, πατήστε το πλήκτρο Esc (Escape).
 3. Για να τραβήξετε το στιγμιότυπο οθόνης, αφήστε το κουμπί του ποντικιού ή της επιφάνειας αφής. 
 4. Αν δείτε μια μικρογραφία στη γωνία της οθόνης σας, κάντε κλικ σε αυτή για να επεξεργαστείτε το στιγμιότυπο οθόνης. Εναλλακτικά, περιμένετε να αποθηκευτεί το στιγμιότυπο οθόνης στην επιφάνεια εργασίας σας.


Πώς να καταγράψετε ένα παράθυρο ή ένα μενού

 1. Ανοίξτε το παράθυρο ή το μενού που θέλετε να καταγράψετε.
 2. Πατήστε παρατεταμένα και ταυτόχρονα τα ακόλουθα πλήκτρα: Shift, Command, 4 και πλήκτρο διαστήματος. Ο δείκτης θα μετατραπεί σε εικονίδιο κάμερας . Για να ακυρώσετε τη λήψη του στιγμιότυπου οθόνης, πατήστε το πλήκτρο Esc (Escape).
 3. Κάντε κλικ στο παράθυρο ή στο μενού για να το καταγράψετε. Για να εξαιρέσετε τη σκιά του παραθύρου από το στιγμιότυπο οθόνης, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Option ενώ κάνετε κλικ.
 4. Αν δείτε μια μικρογραφία στη γωνία της οθόνης σας, κάντε κλικ σε αυτή για να επεξεργαστείτε το στιγμιότυπο οθόνης. Εναλλακτικά, περιμένετε να αποθηκευτεί το στιγμιότυπο οθόνης στην επιφάνεια εργασίας σας.


Πού μπορείτε να βρείτε τα στιγμιότυπα οθόνης

Από προεπιλογή, τα στιγμιότυπα οθόνης αποθηκεύονται στην επιφάνεια εργασίας σας με το όνομα «Στιγμιότυπο οθόνης [ημερομηνία] στις [ώρα].png».

Στο macOS Mojave ή νεότερη έκδοση, μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη θέση των αποθηκευμένων στιγμιότυπων οθόνης από το μενού «Επιλογές» στην εφαρμογή Στιγμιότυπο οθόνης. Μπορείτε επίσης να σύρετε τη μικρογραφία σε έναν φάκελο ή σε ένα έγγραφο.


Μάθετε περισσότερα

 • Στο macOS Mojave ή νεότερη έκδοση, μπορείτε επίσης να ορίσετε ένα χρονόμετρο και να επιλέξετε πού θα αποθηκεύονται τα στιγμιότυπα οθόνης με την εφαρμογή Στιγμιότυπο οθόνης. Για να ανοίξετε την εφαρμογή, πατήστε παρατεταμένα και ταυτόχρονα τα ακόλουθα τρία πλήκτρα: Shift, Command και 5. Μάθετε περισσότερα για την εφαρμογή Στιγμιότυπο οθόνης.
 • Ορισμένες εφαρμογές, όπως η εφαρμογή Apple TV, ενδέχεται να μην σας επιτρέψουν να τραβήξετε στιγμιότυπα οθόνης των παραθύρων τους.
 • Για να αντιγράψετε ένα στιγμιότυπο οθόνης στο Πρόχειρο, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Control ενώ τραβάτε το στιγμιότυπο οθόνης. Στη συνέχεια, μπορείτε να επικολλήσετε το στιγμιότυπο οθόνης κάπου αλλού. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε το Καθολικό πρόχειρο για να το επικολλήσετε σε μια άλλη συσκευή Apple.
Ημερομηνία δημοσίευσης: