Πώς χρεώνονται οι αγορές σε App Store και iTunes Store

Όταν αγοράζετε κάτι με το Apple ID σας, ο τρόπος πληρωμής σας θα χρεώνεται τη στιγμή της αγοράς ή εντός μερικών ημερών.

Πώς ομαδοποιούνται οι αγορές

Ορισμένες αγορές ενδέχεται να ομαδοποιηθούν σε μία χρέωση, συνεπώς, αν δεν αναγνωρίζετε κάποια χρέωση, ανατρέξτε στο ιστορικό των αγορών σας. Επίσης, μπορείτε να αναζητήσετε αποδείξεις στον λογαριασμό email που συσχετίζεται με το Apple ID σας.

Αν βρίσκεστε στην Ευρώπη, οι αγορές ενδέχεται να μην ομαδοποιούνται, ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή σας.

Ένα είδος

Ιστορικό αγορών στο iPhone που εμφανίζει μία αγορασμένη συνδρομή.

Ορισμένες αγορές και συνδρομές χρεώνονται μεμονωμένα.

Ομαδοποιημένα είδη

Ιστορικό αγορών στο iPhone που εμφανίζει πολλές αγορές σε μία χρέωση: συμπεριλαμβάνονται μια ταινία, μερικά τραγούδια και εφαρμογές.

Οι αγορές που πραγματοποιείτε στο App Store, στο iTunes Store ή μέσω άλλων υπηρεσιών της Apple ενδέχεται να ομαδοποιηθούν σε μία χρέωση.


Σε ποιον τρόπο πληρωμής γίνεται η χρέωση

Ακολουθεί η σειρά με την οποία η Apple επιχειρεί να χρεώσει τους τρόπους πληρωμής σας:

  1. Αν έχετε υπόλοιπο στο Apple ID σας, η Apple επιχειρεί να χρησιμοποιήσει το υπόλοιπο του Apple ID σας για να καλύψει το πλήρες ποσό της χρέωσης.
  2. Αν δεν έχετε υπόλοιπο στο Apple ID σας ή το υπόλοιπο δεν επαρκεί για την κάλυψη του πλήρους ποσού της χρέωσης, η Apple επιχειρεί να χρεώσει τον κύριο τρόπο πληρωμής σας. Ο κύριος τρόπος πληρωμής είναι ο τρόπος πληρωμής που βρίσκεται στην κορυφή της σελίδας «Διαχείριση πληρωμών».
  3. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον κύριο τρόπο πληρωμής ή αν ο κύριος τρόπος πληρωμής δεν μπορεί να χρεωθεί για το πλήρες υπολειπόμενο ποσό, η Apple επιχειρεί να χρεώσει τους άλλους τρόπους πληρωμής, κατά σειρά προτεραιότητας από επάνω προς τα κάτω. Όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με έναν τρόπο πληρωμής, ενδέχεται να εμφανιστεί δίπλα του ένα κείμενο σε κόκκινο χρώμα στη σελίδα «Διαχείρισης πληρωμών».

Ένα iPhone που εμφανίζει πολλούς τρόπους πληρωμής, ένας εκ των οποίων παρουσιάζει σφάλμα, και ένα iPhone που εμφανίζει ένα Ιστορικό αγορών με μια αγορά που χρεώθηκε στο υπόλοιπο του Apple ID και σε έναν από τους καταχωρισμένους τρόπους πληρωμής. Δεν ήταν δυνατό να γίνει χρέωση του κύριου τρόπου πληρωμής, συνεπώς, αφού χρεώθηκε το υπόλοιπο του Apple ID, το υπολειπόμενο ποσό χρεώθηκε στον δεύτερο τρόπο πληρωμής της λίστας.

Αν η χρέωση μιας αγοράς αποτύχει σε όλους τους καταχωρισμένους τρόπους πληρωμής, το υπόλοιπο του Apple ID σας θα γίνει αρνητικό. Δεν θα μπορείτε να κάνετε άλλες νέες αγορές ή να ενημερώσετε τις εφαρμογές σας μέχρι να ενημερώσετε τους τρόπους πληρωμής σας. Αφού ενημερώσετε τους τρόπους πληρωμής, το αρνητικό υπόλοιπο χρεώνεται αμέσως στον ενημερωμένο κύριο τρόπο πληρωμής σας.

Αν αλλάξετε τον κύριο τρόπο πληρωμής σας, οι αγορές που δεν έχουν εξοφληθεί θα χρεώνονται στον τρόπο πληρωμής που είχατε ορίσει ως κύριο κατά την εξουσιοδότηση των αγορών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις στο υπόλοιπο του Apple ID

Οι συνδρομές ενδέχεται να μην χρεώνονται στο Apple ID σας. Επίσης, το υπόλοιπο του Apple ID σας δεν θα χρεωθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Όταν κάποιο μέλος οικογένειας σε μια ομάδα Οικογενειακής κοινής χρήσης πραγματοποιήσει μια αγορά, η χρέωση γίνεται στο υπόλοιπο του προσωπικού τους Apple ID. Αν το υπόλοιπο δεν επαρκεί για την κάλυψη της αγοράς, το υπολειπόμενο ποσό χρεώνεται στον κύριο τρόπο πληρωμής του Apple ID που ανήκει στον οργανωτή της οικογένειας.
  • Αν δωρίσετε κάποιο χρηματικό ποσό, μια εφαρμογή ή άλλα είδη με το Apple ID σας, θα παραβλεφθεί τυχόν υπόλοιπο του Apple ID σας και η χρέωση της αγοράς θα γίνει στον κύριο τρόπο πληρωμής σας.


Λήψη περισσότερης βοήθειας με τις χρεώσεις

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: