Ενημέρωση των ρυθμίσεων του φορέα κινητής τηλεφωνίας στο iPhone ή το iPad

Μάθετε για τις ενημερώσεις των ρυθμίσεων του φορέα κινητής τηλεφωνίας για το iPhone ή το iPad.

Οι ενημερώσεις των ρυθμίσεων φορέα δίνουν τη δυνατότητα στον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας να ενημερώσει το δίκτυο φορέα και τις σχετικές ρυθμίσεις, προκειμένου να βελτιώσει τη συνδεσιμότητα και τις επιδόσεις του κινητού δικτύου. Οι ενημερώσεις των ρυθμίσεων του φορέα κινητής τηλεφωνίας μπορούν επίσης να προσθέσουν υποστήριξη για δυνατότητες, όπως η τεχνολογία VoLTE ή οι Κλήσεις μέσω Wi-Fi. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις των ρυθμίσεων του φορέα κινητής τηλεφωνίας, επικοινωνήστε με τον φορέα σας.

Εάν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση των ρυθμίσεων του φορέα κινητής τηλεφωνίας, θα σας ζητηθεί να την εγκαταστήσετε. Αν ο φορέας κινητής τηλεφωνίας σας κυκλοφορήσει μια υποχρεωτική ενημέρωση, θα δείτε το κουμπί «OK» αντί για το κουμπί «Ενημέρωση», το οποίο θα σας ενημερώσει ότι έγινε λήψη και εγκατάσταση της ενημέρωσης.

Μπορείτε να ελέγξετε και να εγκαταστήσετε μια ενημέρωση ρυθμίσεων του φορέα κινητής τηλεφωνίας μη αυτόματα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο Wi-Fi ή κινητό δίκτυο.
  2. Πατήστε Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληροφορίες. Αν είναι διαθέσιμη μια ενημέρωση, θα δείτε μια επιλογή για την ενημέρωση των ρυθμίσεων του φορέα κινητής τηλεφωνίας.

Για να δείτε την έκδοση των ρυθμίσεων του φορέα κινητής τηλεφωνίας στη συσκευή σας, πατήστε Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληροφορίες και κοιτάξτε δίπλα στο στοιχείο «Φορέας». Για να δείτε επιπλέον πληροφορίες του φορέα κινητής τηλεφωνίας, πατήστε τον αριθμό έκδοσης.

Εάν εισαγάγετε νέα κάρτα SIM στο iPhone ή στο iPad σας, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη των ρυθμίσεων του νέου φορέα κινητής τηλεφωνίας σας.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: