Εκκαθάριση του ιστορικού, της μνήμης cache και των cookie από το Safari σε iPhone, iPad ή iPod touch

Μάθετε πώς μπορείτε να διαγράψετε το ιστορικό, τα cookie και τη μνήμη cache χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις.

Διαγραφή ιστορικού, cache και cookie

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Safari.
 2. Πατήστε «Εκκαθάριση ιστορικού και δεδομένων».
  Ένα iPhone στο οποίο εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων του Safari. Το κουμπί «Εκκαθάριση ιστορικού και δεδομένων» βρίσκεται κάτω από τον διακόπτη «Ειδοποίηση δόλιου ιστότοπου».

Η εκκαθάριση του ιστορικού, των cookie και των δεδομένων περιήγησης από το Safari δεν αλλάζει τις πληροφορίες Αυτοσυμπλήρωσης.

Όταν δεν υπάρχουν δεδομένα ιστότοπου ή ιστορικό για εκκαθάριση, το κουμπί για την εκκαθάριση εμφανίζεται γκριζαρισμένο. Το κουμπί ενδέχεται επίσης να είναι γκριζαρισμένο, αν έχετε ορίσει περιορισμούς στο περιεχόμενο ιστού στη ρύθμιση Περιορισμοί περιεχομένου και απορρήτου στον Χρόνο επί οθόνης.

Για να επισκέπτεστε ιστότοπους χωρίς να δημιουργείται ιστορικό, ενεργοποιήστε την Ιδιωτική περιήγηση.


Διαγραφή cookie και cache, αλλά διατήρηση του ιστορικού

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Safari > Προηγμένα > Δεδομένα ιστότοπων.
 2. Αγγίξτε «Αφαίρεση όλων».

Όταν δεν υπάρχουν δεδομένα ιστότοπου για εκκαθάριση, το κουμπί για την εκκαθάριση εμφανίζεται γκριζαρισμένο. Το κουμπί ενδέχεται επίσης να είναι γκριζαρισμένο, αν έχετε ορίσει περιορισμούς στο περιεχόμενο ιστού στη ρύθμιση Περιορισμοί περιεχομένου και απορρήτου στον Χρόνο επί οθόνης.


Διαγραφή ιστόποτου από το ιστορικό

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Safari.
 2. Αγγίξτε το κουμπί «Εμφάνιση σελιδοδεικτών» και κατόπιν το κουμπί «Ιστορικό» .
 3. Αγγίξτε το κουμπί «Επεξεργασία» και κατόπιν επιλέξτε τον ιστότοπο ή τους ιστότοπους που θέλετε να διαγράψετε από το ιστορικό σας.
 4. Αγγίξτε το κουμπί «Διαγραφή».

Αποκλεισμός cookie

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων που τοποθετεί ένας ιστότοπος στη συσκευή σας, ώστε αυτός ο ιστότοπος να μπορεί να σας αναγνωρίσει στην επόμενη επίσκεψή σας.

Για να αποκλείσετε τα cookie:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Safari > Προηγμένα.
 2. Ενεργοποιήστε την επιλογή «Αποκλεισμός όλων των cookie».
  Ένα iPhone στο οποίο εμφανίζεται η οθόνη προηγμένων ρυθμίσεων του Safari. Ο διακόπτης «Αποκλεισμός όλων των cookie» βρίσκεται κάτω από τις ρυθμίσεις «Προηγμένη προστασία από ανίχνευση και δημιουργία δαχτυλικών αποτυπωμάτων».

Αν αποκλείσετε τα cookie, ορισμένες ιστοσελίδες ενδέχεται να μην λειτουργούν. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα:

 • Πιθανόν να μην μπορείτε να συνδεθείτε σε έναν ιστότοπο ακόμη και με χρήση του σωστού ονόματος χρήστη και συνθηματικού.
 • Ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα αναφέρει ότι απαιτείται η λήψη cookie ή ότι τα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας είναι απενεργοποιημένα.
 • Ενδέχεται να μην λειτουργούν ορισμένες δυνατότητες ενός ιστότοπου.


Χρήση προγραμμάτων αποκλεισμού περιεχομένου

Τα προγράμματα αποκλεισμού περιεχομένου είναι εφαρμογές και επεκτάσεις τρίτων που επιτρέπουν στο Safari να αποκλείει cookie, εικόνες, πόρους, αναδυόμενα παράθυρα και άλλο περιεχόμενο.

Για να αποκτήσετε ένα πρόγραμμα αποκλεισμού περιεχομένου:

 1. Κατεβάστε μια εφαρμογή αποκλεισμού περιεχομένου από το App Store.
 2. Αγγίξτε Ρυθμίσεις > Safari > Επεκτάσεις.
 3. Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε ένα πρόγραμμα αποκλεισμού περιεχομένου που περιλαμβάνεται στη λίστα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερα από ένα προγράμματα αποκλεισμού περιεχομένου. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον προγραμματιστή της εφαρμογής.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: