Υποβολή αναφοράς ευπάθειας ασφάλειας ή απορρήτου

Εάν πιστεύετε ότι έχετε εντοπίσει κάποια ευπάθεια ασφάλειας ή απορρήτου σε ένα προϊόν της Apple, υποβάλετε μια αναφορά στην Apple.


Αν χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη για ένα πρόβλημα ασφάλειας (για παράδειγμα, για να επαναφέρετε το συνθηματικό του Apple ID ή για να εξετάσετε μια πρόσφατη χρέωση του App Store), δείτε το άρθρο υποστήριξης Λάβετε βοήθεια για προβλήματα ασφάλειας ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση Υποστήριξη Apple

Αν έχετε απορίες ή ανησυχίες σχετικά με την Πολιτική απορρήτου της Apple ή με την επεξεργασία δεδομένων από εμάς, μπορείτε να μας κάνετε κάποια ερώτηση σχετικά με το απόρρητο.

Πώς να υποβάλετε μια αναφορά ευπάθειας ασφάλειας ή απορρήτου

Αν πιστεύετε ότι έχετε εντοπίσει κάποια ευπάθεια ασφάλειας ή απορρήτου που επηρεάζει τις συσκευές, το λογισμικό ή τις υπηρεσίες της Apple, υποβάλετε άμεσα μια αναφορά στην Apple, στη διεύθυνση Έρευνα ασφάλειας Apple.

Οι αναφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν συγκεκριμένες εκδόσεις προϊόντων και λογισμικού που πιστεύετε ότι επηρεάζονται, μια τεχνική περιγραφή της συμπεριφοράς που παρατηρήσατε και τη συμπεριφορά που αναμένατε, τα βήματα που απαιτούνται για την αναπαραγωγή του προβλήματος και μια επαλήθευση ιδέας ή υλοποιησιμότητας.

Αφού υποβάλετε την έρευνά σας στον ιστό, μπορείτε να παρακολουθήσετε την πρόοδο της αναφοράς σας καθώς εξετάζεται. Αξιολογούμε κάθε κατάλληλη έρευνα για να προσφέρουμε επιβραβεύσεις Ανταμοιβή ασφάλειας της Apple.


Πώς χειρίζεται η Apple αυτές τις αναφορές.

Για λόγους προστασίας των πελατών της, η Apple δεν αποκαλύπτει ούτε συζητά προβλήματα ασφάλειας, αν δεν διεξαχθεί ολοκληρωμένη έρευνα και αν δεν έχουν διατεθεί οι απαραίτητες ενημερώσεις στο ευρύ κοινό.

Η Apple χρησιμοποιεί συμβουλευτικές ανακοινώσεις ασφάλειας και τη λίστα αλληλογραφίας security-announce για τη δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με επιδιορθώσεις ασφάλειας στα προϊόντα Apple και για τη δημόσια απόδοση ευσήμων σε άτομα και οργανισμούς που υπέβαλαν αναφορές στην Apple σχετικά με προβλήματα ασφάλειας. Η Apple, επίσης, αποδίδει εύσημα στους ερευνητές που έχουν αναφέρει προβλήματα ασφάλειας σχετικά με τους διακομιστές ιστού της στη σελίδα Αναγνωρίσεις για προβλήματα ασφάλειας στους διακομιστές ιστού της Apple.


 

Εναλλακτικά, μπορείτε να μας στείλετε την έρευνά σας μέσω email στη διεύθυνση product-security@apple.com. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει τις πληροφορίες που καλύπτονται παραπάνω. Αν η αναφορά σας δεν περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες που να μας δίνουν τη δυνατότητα αναπαραγωγής του προβλήματος, ενδεχομένως να μην είναι δυνατό να αποδεχτούμε την αναφορά σας ή να την αξιολογήσουμε για επιβράβευση. Επίσης, αν υποβάλετε την αναφορά σας μέσω email, δεν θα μπορείτε να παρακολουθήσετε ηλεκτρονικά την πρόοδο. Χρησιμοποιήστε τον κωδικό PGP της Ασφάλειας προϊόντων Apple για να κρυπτογραφήσετε τυχόν ευαίσθητες πληροφορίες που αποστέλλετε μέσω email και χρησιμοποιήστε το Mail Drop για να στείλετε μεγάλα αρχεία.

 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: