Χρήση ποντικιού, πληκτρολογίου ή επιφάνειας αφής Bluetooth με τον Mac

Ενημερωθείτε για τη σύνδεση των συσκευών εισόδου Bluetooth στον Mac και λάβετε συμβουλές για τη χρήση τους.

Τι είναι το Bluetooth;

Το Bluetooth είναι μια ασύρματη τεχνολογία η οποία πραγματοποιεί συνδέσεις μικρής εμβέλειας μεταξύ συσκευών (όπως του Mac και ενός ποντικιού ή πληκτρολογίου) σε αποστάσεις έως και 10 μέτρα (περίπου 30 πόδια).

Επίσης, με το Bluetooth, το iPhone ή το iPad μπορεί να δημιουργήσει ένα «Προσωπικό hotspot» για να παράσχει πρόσβαση στο διαδίκτυο στον Mac μέσω του παρόχου υπηρεσιών ασύρματου δικτύου σας. Μάθετε περισσότερα για τη δημιουργία ενός Προσωπικού hotspot με τη συσκευή iOS.

Μάθετε αν ο Mac σας έχει δυνατότητα Bluetooth

Οι περισσότεροι υπολογιστές Mac παρέχονται με ενσωματωμένη τεχνολογία Bluetooth. Μπορείτε να ελέγξετε αν ο υπολογιστής υποστηρίζει την τεχνολογία Bluetooth:

 • Αναζητήστε το εικονίδιο Bluetooth εικονίδιο Bluetooth στη γραμμή μενού. Αν υπάρχει το εικονίδιο Bluetooth, τότε ο υπολογιστής σας έχει Bluetooth.
 • Επιλέξτε «Προτιμήσεις συστήματος» από το μενού Apple και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Bluetooth». Αν στις Προτιμήσεις Bluetooth περιλαμβάνονται επιλογές για την ενεργοποίηση του Bluetooth και τον ορισμό της συσκευής σας ως ορατής, τότε η τεχνολογία Bluetooth είναι εγκατεστημένη.
 • Από το μενού Apple, επιλέξτε «Πληροφορίες για αυτό το Mac» και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Περισσότερες πληροφορίες». Επιλέξτε «Bluetooth» από την ενότητα «Υλισμικό». Αν η ενότητα «Ρύθμιση υλισμικού» εμφανίζει πληροφορίες, τότε στο σύστημά σας είναι εγκατεστημένη η τεχνολογία Bluetooth.
  Πληροφορίες για αυτόν τον Mac

Το εικονίδιο της γραμμής μενού Bluetooth στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του Bluetooth και των συνδεδεμένων συσκευών:

Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο, αλλά δεν υπάρχουν συσκευές συνδεδεμένες στον Mac. Αν αναμένετε τη σύνδεση μιας ασύρματης συσκευής, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη.

Το Bluetooth είναι συνδεδεμένο Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και έχει συνδεθεί τουλάχιστον μία ασύρματη συσκευή.

Χαμηλή μπαταρία Bluetooth Τουλάχιστον μία ασύρματη συσκευή έχει χαμηλή μπαταρία. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Bluetooth για να προσδιορίσετε την επηρεαζόμενη συσκευή και κατόπιν αντικαταταστήστε τις μπαταρίες της.

Το Bluetooth είναι απενεργοποιημένο Το Bluetooth είναι απενεργοποιημένο. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Bluetooth χρησιμοποιώντας ένα ενσύρματο ποντίκι ή μια επιφάνεια αφής ή την ενσωματωμένη επιφάνεια αφής στον φορητό υπολογιστή Mac και επιλέξτε «Ενεργοποίηση Bluetooth».
Οι υπολογιστές Mac πουν δεν έχουν ενσωματωμένη επιφάνεια αφής δεν θα παρέχουν τη δυνατότητα απενεργοποίησης της λειτουργίας Bluetooth, εκτός αν έχει συνδεθεί ένα ποντίκι USB.

Το Bluetooth δεν είναι διαθέσιμο Το Bluetooth είναι εκτός σύνδεσης και δεν είναι διαθέσιμο. Κάντε επανεκκίνηση του Mac. Αν η κατάσταση του Bluetooth δεν αλλάξει, αποσυνδέστε όλες τις συσκευές USB και επανεκκινήστε τον Mac. Αν το Bluetooth συνεχίζει να εμφανίζεται ως μη διαθέσιμο, ίσως χρειάζεται να στείλετε τον Mac για σέρβις.

Ζευγοποίηση του Mac με μια συσκευή Bluetooth

Οι ασύρματες συσκευές Bluetooth συνδέονται με τον υπολογιστή σας μέσω μιας διεργασίας που ονομάζεται «ζευγοποίηση». Αφού ζευγοποιήσετε μια συσκευή, ο Mac θα συνδέεται αυτόματα σε αυτήν κάθε φορά που βρίσκεται στην εμβέλειά του.

Αν ο Mac συνοδευόταν από ασύρματο πληκτρολόγιο, ποντίκι ή επιφάνεια αφής, τότε αυτά είχαν ζευγοποιηθεί στο εργοστάσιο. Ενεργοποιήστε τις συσκευές και ο Mac θα πρέπει να συνδεθεί αυτόματα μαζί τους όταν εκκινηθεί.

Αν αγοράσατε τις ασύρματες συσκευές Apple ξεχωριστά, μάθετε πώς να τις ζευγοποιήσετε με τον Mac.

Αφού ζευγοποιήσετε μια συσκευή Bluetooth με τον Mac, αυτή θα πρέπει να εμφανίζεται στις Προτιμήσεις Bluetooth:

Προτιμήσεις συστήματος

Κατάργηση μιας συσκευής Bluetooth από τον Mac

Αν θέλετε να καταργήσετε (να αποζευγοποιήσετε) μια συσκευή Bluetooth από τη λίστα συσκευών του Mac, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Επιλέξτε το μενού Apple > Προτιμήσεις συστήματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Bluetooth».
 2. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από τη συσκευή που θέλετε να καταργήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί κουμπί «Ακύρωση» που εμφανίζεται δίπλα στο όνομα της συσκευής.

Όταν καταργήσετε μια συσκευή Bluetooth, θα πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία ζευγοποίησης αν θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε ξανά.

Σύνδεση με συσκευές Bluetooth μετά την αφύπνιση ή την εκκίνηση

Οι συσκευές Bluetooth είναι συνήθως διαθέσιμες λίγα δευτερόλεπτα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκίνησης του Mac. Αφού επανέλθει από την κατάσταση ύπνου, ο Mac θα πρέπει να εντοπίσει αμέσως τις ασύρματες συσκευές Apple. Για την αναγνώριση άλλων ασύρματων συσκευών ενδέχεται να χρειαστούν έως και 5 δευτερόλεπτα. Ίσως χρειαστεί να κάνετε κλικ σε ένα κουμπί στο ασύρματο ποντίκι σας για να το αφυπνίσετε.

Ορισμένες συσκευές Bluetooth, όπως τα ακουστικά ήχου, ενδέχεται να αποσυνδεθούν για να διατηρήσουν το φορτίο της μπαταρίας της συσκευής αν παρέλθει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα χωρίς να υπάρχει ήχος ή δεδομένα. Αν συμβεί αυτό, ίσως χρειαστεί να πατήσετε ένα κουμπί στη συσκευή για να την ενεργοποιήσετε ξανά. Ελέγξτε το πληροφοριακό υλικό που συνόδευε τη συσκευή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Αφύπνιση του υπολογιστή σας με συσκευές Bluetooth

Μπορείτε να κάνετε κλικ στο ζευγοποιημένο ποντίκι Bluetooth ή να πατήσετε ένα πλήκτρο στο ζευγοποιημένο πληκτρολόγιο Bluetooth για να αφυπνίσετε τον Mac. Ίσως χρειαστεί να πατήσετε το πλήκτρο διαστήματος στο πληκτρολόγιο.

Αν δεν γίνει αφύπνιση του υπολογιστή αφού κάνετε κλικ με το ποντίκι ή πατήσετε ένα πλήκτρο, ίσως χρειαστεί να επιτρέψετε στις ασύρματες συσκευές σας να πραγματοποιούν αφύπνιση του υπολογιστή σας:

 1. Επιλέξτε το μενού Apple > Προτιμήσεις συστήματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Bluetooth».
 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο «Προηγμένα».
 3. Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής δίπλα στη ρύθμιση «Να επιτρέπεται η αφύπνιση αυτού του υπολογιστή από συσκευές Bluetooth».
  Αφύπνιση συσκευών

Σύνδεση πολλών συσκευών Bluetooth σε έναν υπολογιστή

Σύμφωνα με τις επίσημες προδιαγραφές Bluetooth, ο ανώτατος αριθμός των συσκευών Bluetooth που μπορούν να συνδέονται κάθε φορά στον Mac είναι επτά.

Ωστόσο, το όριο είναι πρακτικά τρεις έως τέσσερις συσκευές ανάλογα με τον τύπο των συσκευών που χρησιμοποιούνται. Ορισμένες συσκευές απαιτούν περισσότερα δεδομένα Bluetooth και επομένως έχουν περισσότερες απαιτήσεις από άλλες συσκευές. Οι συσκευές που απαιτούν πολλά δεδομένα ενδέχεται να μειώσουν τον συνολικό αριθμό συσκευών που μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Αν μια συσκευή Bluetooth δεν εμφανίζεται στις Προτιμήσεις Bluetooth ή αν η σύνδεσή της είναι αργή ή η συμπεριφορά της δεν είναι αξιόπιστη, δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε τις συσκευές που δεν χρησιμοποιείτε ή να τις αποζευγοποιήσετε από τον Mac.

Επίλυση παρεμβολών από άλλες οικιακές συσκευές

Το Bluetooth κάνει κοινή χρήση της ζώνης 2,4 GHz ISM με άλλες οικιακές συσκευές, όπως ασύρματα τηλέφωνα, ασύρματα δίκτυα, συστήματα ενδοεπικοινωνίας για βρέφη και φούρνους μικροκυμάτων. Αν παρουσιαστούν προβλήματα με τις συσκευές Bluetooth τα οποία υποψιάζεστε ότι οφείλονται στη συμφόρηση συχνοτήτων, ανατρέξτε στο άρθρο AirPort και Bluetooth: Πιθανές πηγές παρεμβολών σε ασύρματα δίκτυα για περισσότερες πληροφορίες.

Πάτημα πλήκτρων εκκίνησης σε ένα πληκτρολόγιο Bluetooth

Μπορείτε να πατήσετε ορισμένα πλήκτρα αμέσως μετά την εκκίνηση, προκειμένου ο Mac σας εκτελέσει λειτουργίες όπως την επιλογή ενός δίσκου εκκίνησης, τη χρήση του διαμερίσματος ανάκτησης ή την επαναφορά της μνήμης NVRAM.

Μάθετε περισσότερα στο άρθρο Συνδυασμοί πλήκτρων κατά την εκκίνηση για τον Mac.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: