Εγκρίνετε τις αγορές παιδιών με την Ερώτηση για αγορά

Με την Ερώτηση για αγορά, μπορείτε να δώσετε στα παιδιά την ελευθερία να κάνουν τις δικές τους επιλογές, ενώ εσείς διατηρείτε τον έλεγχο των εξόδων τους.

iPad που δείχνει αιτήματα παιδιών, της Madi και της Marisa, ενώ ένα iPhone και ένα Apple Watch δείχνουν το περιεχόμενο των συσκευών των παιδιών.

Πώς λειτουργεί η Ερώτηση για αγορά

Με την Ερώτηση για αγορά, όταν κάποιο παιδί θέλει να αγοράσει ή να κατεβάσει ένα νέο στοιχείο, στέλνει ένα αίτημα στον οργανωτή οικογένειας. Ο οργανωτής οικογένειας μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δική του συσκευή για να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα. Για παράδειγμα, αν ένα παιδί θέλει να αγοράσει μια εφαρμογή, ο οργανωτής οικογένειας μπορεί να δει την εφαρμογή και να αποφασίσει αν θα το επιτρέψει.

Αν ο οργανωτής οικογένειας εγκρίνει το αίτημα και ολοκληρώσει την αγορά, γίνεται αυτόματα λήψη του στοιχείου στη συσκευή του παιδιού. Αν ο οργανωτής οικογένειας απορρίψει το αίτημα, δεν θα πραγματοποιηθεί αγορά ή λήψη. Αν ένα παιδί κατεβάσει ξανά μια αγορά, κατεβάσει μια κοινόχρηστη αγορά, εγκαταστήσει μια ενημέρωση ή χρησιμοποιήσει έναν κωδικό εξαργύρωσης, ο οργανωτής οικογένειας δεν θα λάβει αίτημα. 


Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει την Ερώτηση για αγορά

Οι οικογένειες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Ερώτηση για αγορά αφού διαμορφώσουν την Οικογενειακή κοινή χρήση. Ο οργανωτής της οικογένειας μπορεί να ενεργοποιήσει την Ερώτηση για αγορά για οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας το οποίο δεν είναι ενήλικας. Είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή για παιδιά κάτω των 13 ετών. Θα σας ζητηθεί να ρυθμίσετε την Ερώτηση για αγορά όταν προσκαλείτε άτομα κάτω των 18 ετών στην οικογενειακή σας ομάδα.1

Αν ένα μέλος της οικογένειας γίνει 18 ετών και ο οργανωτής οικογένειας απενεργοποιήσει την Ερώτηση για αγορά, δεν μπορεί να την ενεργοποιήσει ξανά.


Πώς να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την Ερώτηση για αγορά

Αν είστε ο οργανωτής οικογένειας, χρησιμοποιήστε τη δική σας συσκευή για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την Ερώτηση για αγορά.

Σε iPhone, iPad ή iPod touch

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.
 2. Πατήστε το όνομά σας.
 3. Πατήστε «Οικογενειακή κοινή χρήση».
 4. Πατήστε «Ερώτηση για αγορά».
  iPhone που δείχνει ένα στοιχείο του μενού της Ερώτησης για αγορά.
 5. Πατήστε το όνομα του μέλους της οικογένειάς σας.
 6. Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την Ερώτηση για αγορά.

Στο Mac

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Οικογενειακή κοινή χρήση».
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Οικογένεια» στην πλαϊνή στήλη.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Λεπτομέρειες» δίπλα στο όνομα του παιδιού στα δεξιά. 
 4. Επιλέξτε «Ερώτηση για αγορά».

Σε Mac με macOS Mojave ή παλαιότερη έκδοση

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος.
 2. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο «iCloud».
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Διαχείριση οικογένειας» και επιλέξτε το όνομα του μέλους της οικογένειας.
 4. Επιλέξτε «Ερώτηση για αγορά».


Πώς να εγκρίνετε ή να απορρίψετε ένα αίτημα

Αν είστε ο οργανωτής οικογένειας, χρησιμοποιήστε το iPhone, το iPad, το iPod touch, το Apple Watch ή τον Mac σας για να εγκρίνετε ή να απορρίψετε ένα αίτημα.

 1. Ανοίξτε τη γνωστοποίηση για να δείτε το στοιχείο που θέλει να αποκτήσει το μέλος της οικογένειάς σας. Δεν μπορείτε να βρείτε τις γνωστοποιήσεις της Ερώτησης για αγορά;
 2. Εγκρίνετε ή απορρίψτε την αγορά.
  iPhone που δείχνει ένα αίτημα το οποίο ο γονέας ή ο κηδεμόνας μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίψει.
 3. Αν θέλετε να εγκρίνετε ένα αίτημα, συνδεθείτε με το Apple ID και το συνθηματικό σας για να πραγματοποιήσετε την αγορά.

Τι θα συμβεί στη συνέχεια

Αφού αγοραστεί το στοιχείο, προστίθεται στον λογαριασμό του παιδιού σας.2 Αν ενεργοποιήσατε την κοινή χρήση αγορών, γίνεται κοινή χρήση του στοιχείου με την υπόλοιπη οικογενειακή ομάδα.

Εάν απορρίψετε ένα αίτημα, το παιδί σας θα λάβει μια γνωστοποίηση ότι απορρίψατε το αίτημα. Αν παραβλέψετε το αίτημα ή δεν πραγματοποιήσετε την αγορά, το παιδί θα πρέπει να υποβάλει ξανά το αίτημα. Τα αιτήματα που απορρίπτετε ή παραβλέπετε διαγράφονται μετά από 24 ώρες.

Πού θα βρείτε τα αιτήματα της Ερώτησης για αγορά

Αν χάσετε κάποια γνωστοποίηση από την Ερώτηση για αγορά, μπορείτε να βρείτε το αίτημα στο Κέντρο γνωστοποιήσεων σε iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch ή Mac.


Πώς να επιλέξετε έναν άλλο υπεύθυνο έγκρισης

Ο οργανωτής οικογένειας μπορεί να δώσει σε έναν άλλο γονέα ή κηδεμόνα στην οικογενειακή ομάδα που είναι άνω των 18 ετών άδεια να διαχειρίζεται τα αιτήματα της Ερώτησης για αγορά. Μόνο ένας ενήλικας πρέπει να διαχειρίζεται κάθε αγορά και αφού ολοκληρωθεί η διαχείριση, η αγορά θα είναι οριστική.

Σε iPhone, iPad ή iPod touch

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις.
 2. Πατήστε το όνομά σας.
 3. Πατήστε «Οικογενειακή κοινή χρήση» και, στη συνέχεια, πατήστε το όνομα του μέλους της οικογένειάς σας.
 4. Πατήστε «Ρόλος».
  iPhone που δείχνει το στοιχείο μενού «Ρόλος».
 5. Πατήστε «Γονέας/Κηδεμόνας».

Στο Mac

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Οικογενειακή κοινή χρήση».
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Οικογένεια» στην πλαϊνή στήλη.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Λεπτομέρειες» δίπλα στο όνομα του μέλους της οικογένειας και στη συνέχεια επιλέξτε «Γονέας/Κηδεμόνας». 

Σε Mac με macOS Mojave ή παλαιότερη έκδοση

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος.
 2. Κάντε κλικ στο «iCloud» και στη συνέχεια επιλέξτε το μέλος της οικογένειάς σας.
 3. Επιλέξτε «Γονέας/Κηδεμόνας».


Πώς μπορούν τα παιδιά ή οι έφηβοι να υποβάλουν ένα αίτημα με την Ερώτηση για αγορά

 1. Για να αγοράσετε ή να κατεβάσετε ένα στοιχείο, πατήστε την τιμή ή το κουμπί «Λήψη». Εναλλακτικά, αν χρησιμοποιείτε Apple Watch, κάντε διπλό κλικ στο πλευρικό κουμπί και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον κωδικό σας.
 2. Αν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε το Apple ID και το συνθηματικό σας.
 3. Πατήστε «Ερώτηση». Αν ο γονέας ή ο κηδεμόνας σας βρίσκεται κοντά, μπορείτε να πατήσετε «έγκριση αυτοπροσώπως» και εκείνος μπορεί να εγκρίνει την αγορά απευθείας από τη συσκευή σας.
  iPhone που δείχνει τις επιλογές της Ερώτησης για άδεια στη συσκευή ενός παιδιού.
 4. Αφού ο γονέας ή ο κηδεμόνας σας αγοράσει το στοιχείο, κατεβαίνει αυτόματα στη συσκευή σας.2


Η Ερώτηση για αγορά δεν ισχύει για σχολικές εφαρμογές ή περιεχόμενο

Αν ο λογαριασμός ενός παιδιού δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας μαθητικό Apple ID, το παιδί μπορεί να χρησιμοποιήσει την Ερώτηση για αγορά για προσωπικές αγορές εκτός του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Η δυνατότητα δεν θα ισχύει για εφαρμογές ή άλλο περιεχόμενο που διανέμεται από το σχολείο.

1. Η ηλικία διαφέρει ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή.

2. Στη Νότια Κορέα, μπορεί να ζητηθεί από ένα παιδί να επαληθεύσει την ηλικία του μετά την έγκριση ενός αιτήματος Ερώτησης για αγορά. Ενημερωθείτε για την επαλήθευση ηλικίας στη Νότια Κορέα.

Ημερομηνία δημοσίευσης: