Εγκρίνετε τις αγορές παιδιών με την Ερώτηση για αγορά

Με την Ερώτηση για αγορά, μπορείτε να δώσετε στα παιδιά την ελευθερία να κάνουν τις δικές τους επιλογές, ενώ εσείς διατηρείτε τον έλεγχο των εξόδων τους.


Πώς λειτουργεί η Ερώτηση για αγορά

Με την Ερώτηση για αγορά, όταν κάποιο παιδί θέλει να αγοράσει ή να κατεβάσει ένα νέο στοιχείο, στέλνει ένα αίτημα στον οργανωτή οικογένειας. Ο οργανωτής οικογένειας μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δική του συσκευή για να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα. Για παράδειγμα, αν ένα παιδί θέλει να αγοράσει μια εφαρμογή, ο οργανωτής οικογένειας μπορεί να δει την εφαρμογή και να αποφασίσει αν θα το επιτρέψει.

Αν ο οργανωτής οικογένειας εγκρίνει το αίτημα και ολοκληρώσει την αγορά, γίνεται αυτόματα λήψη του στοιχείου στη συσκευή του παιδιού. Αν ο οργανωτής οικογένειας απορρίψει το αίτημα, δεν θα πραγματοποιηθεί αγορά ή λήψη. Αν ένα παιδί κατεβάσει ξανά μια αγορά, κατεβάσει μια κοινόχρηστη αγορά, εγκαταστήσει μια ενημέρωση ή χρησιμοποιήσει έναν κωδικό εξαργύρωσης, ο οργανωτής οικογένειας δεν θα λάβει αίτημα.


Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει την Ερώτηση για αγορά

Οι οικογένειες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Ερώτηση για αγορά αφού διαμορφώσουν την Οικογενειακή κοινή χρήση. Ο οργανωτής της οικογένειας μπορεί να ενεργοποιήσει την Ερώτηση για αγορά για οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας το οποίο δεν είναι ενήλικας. Είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή για παιδιά κάτω των 13 ετών. Θα σας ζητηθεί να διαμορφώσετε την Ερώτηση για αγορά, αν προσκαλέσετε οποιοδήποτε άτομο κάτω των 18 ετών στην οικογενειακή σας ομάδα.1

Αν ένα μέλος της οικογένειας γίνει 18 ετών και ο οργανωτής οικογένειας απενεργοποιήσει την Ερώτηση για αγορά, δεν μπορεί να την ενεργοποιήσει ξανά.


Πώς να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την Ερώτηση για αγορά

Αν είστε γονέας ή κηδεμόνας, χρησιμοποιήστε τη δική σας συσκευή για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την Ερώτηση για αγορά.

Σε iPhone, iPad ή iPod touch

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.
 2. Πατήστε το όνομά σας.
 3. Αγγίξτε «Οικογενειακή κοινή χρήση».
 4. Πατήστε το όνομα του μέλους της οικογένειάς σας και στη συνέχεια πατήστε «Ερώτηση για αγορά». Στο iOS 15 ή παλαιότερη έκδοση, πατήστε «Ερώτηση για αγορά» και στη συνέχεια πατήστε το όνομα του μέλους της οικογένειάς σας. 
  Η επιλογή «Ερώτηση για αγορά» βρίσκεται κάτω από την επιλογή «Χρόνος επί οθόνης».
 5. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή «Require Purchase Approval» (Απαίτηση έγκρισης αγοράς). 

Σε Mac

Σε macOS Ventura ή νεότερη έκδοση: 

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Ρυθμίσεις συστήματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Οικογένεια».
 2. Κάντε κλικ στο όνομα του παιδιού σας.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Ερώτηση για αγορά» στην πλαϊνή στήλη. 
  Αφού κάνετε κλικ επιλογή «Ερώτηση για αγορά», κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιλογή «Require Purchase Approval» (Απαίτηση έγκρισης αγοράς).
 4. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή «Require Purchase Approval» (Απαίτηση έγκρισης αγοράς). 

Σε macOS Monterey ή παλαιότερη έκδοση:

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Οικογενειακή κοινή χρήση».
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Ερώτηση για αγορά» στην πλαϊνή στήλη.
 3. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου δίπλα στο όνομα του παιδιού.

Πώς να εγκρίνετε ή να απορρίψετε ένα αίτημα

Αν είστε ο οργανωτής οικογένειας, χρησιμοποιήστε το iPhone, το iPad, το iPod touch, το Apple Watch ή το Mac σας για να εγκρίνετε ή να απορρίψετε ένα αίτημα.

 1. Ανοίξτε τη γνωστοποίηση για να δείτε το στοιχείο που θέλει να αποκτήσει το μέλος της οικογένειάς σας. Δεν βρίσκετε τις ειδοποιήσεις «Ερώτηση για αγορά»;
 2. Εγκρίνετε ή απορρίψτε την αγορά.
  Οι επιλογές «Έγκριση» και «Απόρριψη» βρίσκονται στο επάνω μέρος της οθόνης.
 3. Αν θέλετε να εγκρίνετε ένα αίτημα, συνδεθείτε με το Apple ID και το συνθηματικό σας για να πραγματοποιήσετε την αγορά.

Τι θα συμβεί στη συνέχεια

Αφού αγοραστεί το στοιχείο, προστίθεται στον λογαριασμό του παιδιού σας.2 Αν ενεργοποιήσατε την κοινή χρήση αγορών, γίνεται κοινή χρήση του στοιχείου με την υπόλοιπη οικογενειακή ομάδα.

Εάν απορρίψετε ένα αίτημα, το παιδί σας θα λάβει μια γνωστοποίηση ότι απορρίψατε το αίτημα. Αν παραβλέψετε το αίτημα ή δεν πραγματοποιήσετε την αγορά, το παιδί θα πρέπει να υποβάλει ξανά το αίτημα. Σε iOS 16.1 ή iPadOS 16.1 ή παλαιότερη έκδοση, αιτήματα που απορρίπτετε ή παραβλέπετε διαγράφονται μετά από 24 ώρες.

Πού θα βρείτε τα αιτήματα της Ερώτησης για αγορά

Αν χάσετε κάποια γνωστοποίηση από την Ερώτηση για αγορά, μπορείτε να βρείτε το αίτημα στα Μηνύματα σε iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch ή Mac. Αν δεν βλέπετε το αίτημα στα Μηνύματα, μπορείτε να βρείτε το αίτημα «Ερώτηση για αγορά» στο Κέντρο γνωστοποιήσεων.


Πώς να επιλέξετε έναν άλλο υπεύθυνο έγκρισης

Ο οργανωτής οικογένειας μπορεί να δώσει σε έναν άλλο γονέα ή κηδεμόνα στην οικογενειακή ομάδα που είναι άνω των 18 ετών άδεια να διαχειρίζεται τα αιτήματα της Ερώτησης για αγορά. Μόνο ένας ενήλικας πρέπει να διαχειρίζεται κάθε αγορά και, αφού εγκριθεί η αγορά, είναι οριστική. 

Σε iPhone, iPad ή iPod touch

Σε iOS 16 ή νεότερη έκδοση:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις.
 2. Πατήστε «Οικογένεια» και κατόπιν πατήστε το όνομα του μέλους της οικογένειάς σας.
 3. Πατήστε «Γονέας/Κηδεμόνας».
 4. Πατήστε «Ορισμός ως γονέας/κηδεμόνας». 

Σε iOS 15 ή παλαιότερη έκδοση:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και πατήστε το όνομά σας.
 2. Αγγίξτε «Οικογενειακή κοινή χρήση» και, στη συνέχεια, αγγίξτε το όνομα του μέλους της οικογένειάς σας.
 3. Πατήστε «Ρόλος».
 4. Πατήστε «Γονέας/Κηδεμόνας».

Σε Mac

Σε macOS Ventura ή νεότερη έκδοση:

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Ρυθμίσεις συστήματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Οικογένεια».
 2. Κάντε κλικ στο όνομα ενός μέλους της οικογένειας.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Γονέας/Κηδεμόνας».
 4. Επιλέξτε «Ορισμός ως γονέας/κηδεμόνας» και κατόπιν κάντε κλικ στο «Τέλος».

Σε macOS Monterey ή παλαιότερη έκδοση: 

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Οικογενειακή κοινή χρήση».
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Οικογενειακή κοινή χρήση» στην πλαϊνή στήλη.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Λεπτομέρειες» δίπλα στο όνομα του μέλους της οικογένειας.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή «Επεξεργασία» και κατόπιν επιλέξτε «Γονέας/Κηδεμόνας».

Πώς μπορούν τα παιδιά ή οι έφηβοι να υποβάλουν ένα αίτημα με την Ερώτηση για αγορά

 1. Για να αγοράσετε ή να κατεβάσετε ένα στοιχείο, πατήστε την τιμή ή το κουμπί «Λήψη». Εναλλακτικά, αν χρησιμοποιείτε Apple Watch, κάντε διπλό κλικ στο πλευρικό κουμπί και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον κωδικό σας.
 2. Αν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε το Apple ID και το συνθηματικό σας.
 3. Πατήστε «Ερώτηση». Αν ο γονέας ή ο κηδεμόνας σας βρίσκεται κοντά, μπορείτε να πατήσετε «έγκριση αυτοπροσώπως» και εκείνος μπορεί να εγκρίνει την αγορά απευθείας από τη συσκευή σας.
  Πατήστε «Ερώτηση» για να στείλετε ένα αίτημα στον γονέα ή τον κηδεμόνα σας.
 4. Αφού ο γονέας ή ο κηδεμόνας σας αγοράσει το στοιχείο, κατεβαίνει αυτόματα στη συσκευή σας.2

Η Ερώτηση για αγορά δεν ισχύει για σχολικές εφαρμογές ή περιεχόμενο

Αν ο λογαριασμός ενός παιδιού δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας μαθητικό Apple ID, το παιδί μπορεί να χρησιμοποιήσει την Ερώτηση για αγορά για προσωπικές αγορές εκτός του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Η δυνατότητα δεν θα ισχύει για εφαρμογές ή άλλο περιεχόμενο που διανέμεται από το σχολείο.

1. Η ηλικία διαφέρει ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή.

2. Στη Νότια Κορέα, μπορεί να ζητηθεί από ένα παιδί να επαληθεύσει την ηλικία του μετά την έγκριση ενός αιτήματος Ερώτησης για αγορά. Ενημερωθείτε για την επαλήθευση ηλικίας στη Νότια Κορέα.

Ημερομηνία δημοσίευσης: