Κοινές εντολές Μπράιγ για το VoiceOver σε iPhone, iPad και iPod touch

Όταν χρησιμοποιείτε μια οθόνη Μπράιγ με το VoiceOver στο iPhone, iPad ή iPod touch, η οθόνη Μπράιγ ενδέχεται να υποστηρίζει τις ακόλουθες εντολές για βοήθεια με την πλοήγηση.

Για να είστε σίγουροι ότι η οθόνη Μπράιγ σας χρησιμοποιεί τον κατάλληλο πίνακα, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS ή του iPadOS. Αν θέλετε να προσαρμόσετε τις εντολές Μπράιγ στο iPhone, το iPad ή το iPod touch, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις  > Προσβασιμότητα > VoiceOver > Μπράιγ > [όνομα συνδεδεμένης οθόνης μπράιγ] > Περισσότερες πληροφορίες > Εντολές Μπράιγ.

Πλοήγηση

Ενέργεια VoiceOver

Πλήκτρο οθόνης

Μετάβαση στο προηγούμενο στοιχείο

Κουκκίδα 1 + Πλήκτρο διαστήματος

Μετάβαση στο επόμενο στοιχείο

Κουκκίδα 4 + Πλήκτρο διαστήματος

Μετάβαση στο πρώτο στοιχείο

Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Πλήκτρο διαστήματος

Μετάβαση στο τελευταίο στοιχείο

Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος

Επιλογή στοιχείου

Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 4 + Πλήκτρο διαστήματος

Μετάβαση στη γραμμή κατάστασης

Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Πλήκτρο διαστήματος

Μετάβαση στο Κέντρο γνωστοποιήσεων

Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος

Μετάβαση στο Κέντρο ελέγχου

Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 5 + Πλήκτρο διαστήματος

Έξοδος από το τρέχον περιβάλλον

Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Πλήκτρο διαστήματος

Μετακίνηση στην αριστερή εφαρμογή στην προβολή Split View (μόνο για iPad)

Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 5 + Πλήκτρο διαστήματος

Μετακίνηση στη δεξιά εφαρμογή στην προβολή Split View (μόνο στο iPad)

Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος

Μετάβαση στον προηγούμενο υποδοχέα (μόνο στο iPad)

Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 7 + Πλήκτρο διαστήματος

Μετάβαση στον επόμενο υποδοχέα (μόνο στο iPad)

Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 7 + Πλήκτρο διαστήματος

Κύλιση

Ενέργεια VoiceOver

Πλήκτρο οθόνης

Κύλιση μίας σελίδας προς τα αριστερά

Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος

Κύλιση μίας σελίδας προς τα δεξιά

Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 5 + Πλήκτρο διαστήματος

Κύλιση μίας σελίδας προς τα επάνω

Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4+ Κουκκίδα 5+ Κουκκίδα 6+ Πλήκτρο διαστήματος

Κύλιση μίας σελίδας προς τα κάτω

Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος

Εκφώνηση των αριθμών σελίδων ή των γραμμών που εμφανίζονται

Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Πλήκτρο διαστήματος

Ρότορας

Ενέργεια VoiceOver

Πλήκτρο οθόνης

Μετάβαση στο προηγούμενο στοιχείο χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση ρότορα

Κουκκίδα 3 + Πλήκτρο διαστήματος

Μετάβαση στο επόμενο στοιχείο χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση ρότορα

Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος

Επιλογή της προηγούμενης ρύθμισης ρότορα

Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Πλήκτρο διαστήματος

Επιλογή της επόμενης ρύθμισης ρότορα

Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος

Αλληλεπίδραση

Ενέργεια VoiceOver

Πλήκτρο οθόνης

Απλό πάτημα

Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος

Ενεργοποίηση κουμπιού Αφετηρίας

Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 5 + Πλήκτρο διαστήματος

Ενεργοποίηση κουμπιού αύξησης έντασης

Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Πλήκτρο διαστήματος

Ενεργοποίηση κουμπιού μείωσης έντασης

Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος

Εμφάνιση/Απόκρυψη πληκτρολογίου

Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος

3D Touch στο επιλεγμένο στοιχείο

Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος

Ανάγνωση

Ενέργεια VoiceOver

Πλήκτρο οθόνης

Ανάγνωση σελίδας από το επιλεγμένο στοιχείο

Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 5 + Πλήκτρο διαστήματος

Ανάγνωση σελίδας από την κορυφή

Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος

Επεξεργασία

Ενέργεια VoiceOver

Πλήκτρο οθόνης

Επιλογή όλων

Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος

Επιλογή προς τα αριστερά

Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 5 + Πλήκτρο διαστήματος

Επιλογή προς τα δεξιά

Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος

Πλήκτρο Tab

Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Πλήκτρο διαστήματος

Πλήκτρα Shift και Tab

Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος

Αποκοπή

Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος

Αντιγραφή

Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Πλήκτρο διαστήματος

Επικόλληση

Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος

Ενεργοποίηση του πλήκτρου Delete

Πλήκτρο διαστήματος ή Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Πλήκτρο διαστήματος

Ενεργοποίηση του πλήκτρου Return

Πλήκτρο διαστήματος ή Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 5 + Πλήκτρο διαστήματος

Αναίρεση πληκτρολόγησης

Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος

Επανάληψη πληκτρολόγησης

Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος

Αναζήτηση στο κείμενο

Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 4 + Πλήκτρο διαστήματος

Εξαγωγή στυλ κειμένου

Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος

Έναρξη υπαγόρευσης σε πεδίο κειμένου

Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος

Χειρισμός

Ενέργεια VoiceOver

Πλήκτρο οθόνης

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση κουρτίνας οθόνης

Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος

Παύση ή συνέχιση εκφώνησης

Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Πλήκτρο διαστήματος

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση εκφώνησης

Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Πλήκτρο διαστήματος

Εναλλαγή εφαρμογών

Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 5 + Πλήκτρο διαστήματος (δύο φορές)

Βοήθεια

Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Πλήκτρο διαστήματος

Αλλαγή της ετικέτας ενός στοιχείου

Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος

Εναλλαγή γρήγορης πλοήγησης

Κουκκίδα 1+ Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Πλήκτρο διαστήματος

Αναπαραγωγή/Παύση μουσικής

Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος

Μπράιγ

Ενέργεια VoiceOver

Πλήκτρο οθόνης

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

Κουκκίδα 2 + Πλήκτρο διαστήματος

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

Κουκκίδα 5 + Πλήκτρο διαστήματος

Εναλλαγή ιστορικού ανακοινώσεων

Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Πλήκτρο διαστήματος

Μετάφραση

Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Πλήκτρο διαστήματος

Επόμενη λειτουργία εξόδου

Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Πλήκτρο διαστήματος

Επόμενη λειτουργία εισόδου

Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος

Εναλλαγή μεταξύ Μπράιγ με εκθλίψεις και Μπράιγ χωρίς εκθλίψεις

Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Πλήκτρο διαστήματος

Οι λειτουργίες εισόδου και εξόδου αντιστοιχούν στα μοντέλα μπράιγ 6 κουκκίδων, 6 κουκκίδων με εκθλίψεις και 8 κουκκίδων.

8 κουκκίδων

Ενέργεια VoiceOver

Πλήκτρο οθόνης

Προηγούμενος υποδοχέας

Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 7 + Πλήκτρο διαστήματος

Επόμενος υποδοχέας

Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 7 + Πλήκτρο διαστήματος

Πλήκτρο Delete

Κουκκίδα 7 + Πλήκτρο διαστήματος

Πλήκτρο Return

Κουκκίδα 8 + Πλήκτρο διαστήματος

Μετάβαση σε σίγαση

Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 7 + Πλήκτρο διαστήματος

Έναρξη βοήθειας

Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 7 + Πλήκτρο διαστήματος

Κύλιση προς τα πάνω στη σελίδα

Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5+ Κουκκίδα 6 + Κουκκίδα 8 + Πλήκτρο διαστήματος

Κύλιση προς τα κάτω στη σελίδα

Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 6 + Κουκκίδα 8 + Πλήκτρο διαστήματος

Προσομοιωμένο παρατεταμένο πάτημα

Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 6 + Κουκκίδα 7 + Κουκκίδα 8 + Πλήκτρο διαστήματος

Γρήγορη πλοήγηση με ένα γράμμα

Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 7 + Πλήκτρο διαστήματος

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: