Διαμόρφωση του iCloud Drive

Τα αρχεία και οι φάκελοι που αποθηκεύετε στο iCloud Drive διατηρούνται ενημερωμένα σε όλες τις συσκευές σας. Μάθετε πώς μπορείτε να ξεκινήσετε με το iCloud Drive σε iPhone, iPad, Mac, PC ή στο iCloud.com.

Πριν ξεκινήσετε

Ενημερώστε τη συσκευή σας στο πιο πρόσφατο iOS, iPadOS ή macOS και συνδεθείτε στο iCloud με το ίδιο Apple ID σε όλες τις συσκευές σας.

Αν έχετε μια συσκευή που δεν μπορεί να ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη έκδοση του iOS ή του macOS, βεβαιωθείτε ότι πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος για τη χρήση του iCloud Drive.

Πώς να διαμορφώσετε το iCloud Drive στο iPhone ή το iPad

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και αγγίξτε το όνομά σας.

 2. Αγγίξτε την επιλογή «iCloud».

 3. Στην περιοχή «Εφαρμογές που χρησιμοποιούν το iCloud», ενεργοποιήστε το iCloud Drive.

  Δεν παρέχεται εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα

Βρείτε τα αρχεία του iCloud Drive στην εφαρμογή Αρχεία

Πώς να διαμορφώσετε το iCloud Drive στο Mac

 1. Μεταβείτε στο μενού Apple  > Ρυθμίσεις συστήματος ή στο μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στο όνομά σας (Apple ID).

 2. Κάντε κλικ στο «iCloud».

 3. Αν σας ζητηθεί, συνδεθείτε με το Apple ID σας.

 4. Στην ενότητα «Εφαρμογές που χρησιμοποιούν το iCloud», κάντε κλικ στην επιλογή «iCloud Drive» και κατόπιν ενεργοποιήστε την επιλογή «Συγχρονισμός αυτού του Mac».

  Δεν παρέχεται εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα

Για να προσθέσετε αρχεία από το Γραφείο εργασίας Mac και τον φάκελο «Έγγραφα» στο iCloud Drive, ενεργοποιήστε την επιλογή «Γραφείο εργασίας και Έγγραφα».

 • Στη συνέχεια, θα βρείτε τον φάκελο «Γραφείο εργασίας και Έγγραφα» στην ενότητα του iCloud στην πλαϊνή στήλη του Finder.

 • Αν προσθέσετε δεύτερο Γραφείο εργασίας Mac, μπορείτε να βρείτε τα αρχεία στους φακέλους «Γραφείο εργασίας» και «Έγγραφα» στο iCloud Drive, σε έναν φάκελο που έχει το ίδιο όνομα με το δεύτερο Mac. Τα αρχεία από το δεύτερο Mac δεν θα συγχωνευτούν αυτόματα με τα αρχεία στο πρώτο Mac.

Αν χρησιμοποιείτε ήδη μια δυνατότητα από έναν άλλο πάροχο υπηρεσιών cloud η οποία συγχρονίζει ή διαχειρίζεται τους φακέλους «Γραφείο εργασίας» και «Έγγραφα», θα πρέπει να την απενεργοποιήσετε για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα «Γραφείο εργασίας και Έγγραφα».

Πώς να διαμορφώσετε το iCloud Drive στο iCloud.com

 1. Συνδεθείτε στο iCloud.com.

 2. Κάντε κλικ στο «iCloud Drive» ή στα «Pages», «Numbers» ή «Keynote».

 3. Αν σας ζητηθεί να κάνετε αναβάθμιση, κάντε κλικ στην επιλογή «Αναβάθμιση στο iCloud Drive».

Πώς να διαμορφώσετε το iCloud Drive σε υπολογιστή με Windows

 1. Διαμορφώστε το iCloud Drive στο iPhone, το iPad ή το Mac.

 2. Σε υπολογιστή με Windows 11 ή νεότερη έκδοση, κάντε λήψη και εγκατάσταση του iCloud για Windows από το Microsoft Store.

 3. Για να ανοίξετε το iCloud για Windows, μεταβείτε στην «Έναρξη», ανοίξτε την επιλογή «Εφαρμογές» ή «Προγράμματα» και ανοίξτε το iCloud για Windows.

 4. Συνδεθείτε με το Apple ID σας.

 5. Στα δεξιά του iCloud Drive, κάντε κλικ στο κουμπί βέλουςΔεν παρέχεται εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το iCloud Drive.

  No alt supplied for Image
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή «Τέλος».

Τι γίνεται μετά

Αφού διαμορφώσετε το iCloud Drive, τα έγγραφα που έχετε ήδη αποθηκεύσει στο iCloud μετακινούνται αυτόματα στο iCloud Drive. Σε iPhone ή iPad, μπορείτε να βρείτε το iCloud Drive στην εφαρμογή Αρχεία. Σε Mac, μεταβείτε στο Finder. Σε PC, μεταβείτε στο iCloud Drive στην «Εξερεύνηση αρχείων». Στο iCloud.com, συνδεθείτε και κατόπιν κάντε κλικ στο iCloud Drive.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του iCloud Drive

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: