Αλλαγή χώρας ή περιοχής του Apple ID

Προτού ενημερώσετε την τοποθεσία σας, πρέπει να δαπανήσετε το υπόλοιπο πίστωσης καταστήματος, να ακυρώσετε τις συνδρομές σας και να αποκτήσετε έναν τρόπο πληρωμής για τη νέα χώρα ή περιοχή σας.

Τι πρέπει να κάνετε πριν αλλάξετε τη χώρα ή την περιοχή σας

Χρήση του iPhone ή του iPad για αλλαγή της περιοχής σας

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.

 2. Αγγίξτε το όνομά σας και κατόπιν αγγίξτε «Πολυμέσα και αγορές».

 3. Αγγίξτε «Προβολή λογαριασμού». Ενδέχεται να σας ζητηθεί να συνδεθείτε.

 4. Αγγίξτε «Χώρα/περιοχή».

  απαιτείται εναλλακτικό κείμενο
 5. Επιλέξτε τη νέα χώρα ή περιοχή σας.

 6. Αγγίξτε «Αλλαγή χώρας ή περιοχής».

 7. Αγγίξτε τη νέα χώρα ή περιοχή σας και, στη συνέχεια, διαβάστε τους Όρους και προϋποθέσεις.

 8. Αγγίξτε «Συμφωνώ» στην επάνω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, αγγίξτε πάλι «Συμφωνώ» για επιβεβαίωση.

 9. Επιλέξτε έναν τρόπο πληρωμής, εισαγάγετε τα νέα στοιχεία πληρωμής και τη νέα διεύθυνση χρέωσης και, στη συνέχεια, αγγίξτε «Επόμενο». Πρέπει να εισαγάγετε έναν έγκυρο τρόπο πληρωμής για τη νέα χώρα ή περιοχή.*

Χρήση του Mac ή του PC με Windows για αλλαγή της περιοχής σας

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Music ή την εφαρμογή Apple TV.

 2. Σε Mac, στη γραμμή μενού, επιλέξτε Λογαριασμός> Ρυθμίσεις λογαριασμού. Σε PC με Windows, κάντε κλικ στο όνομά σας στο κάτω μέρος της πλαϊνής στήλης και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Προβολή του λογαριασμού μου».

 3. Ίσως χρειαστεί να συνδεθείτε με το Apple ID σας.

 4. Στη σελίδα «Στοιχεία λογαριασμού», κάντε κλικ στην επιλογή «Αλλαγή χώρας ή περιοχής».

  Δεν παρέχεται εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα
 5. Επιλέξτε τη νέα χώρα ή περιοχή σας.

 6. Εξετάστε τους Όρους και προϋποθέσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Συμφωνώ». Κάντε κλικ ξανά στην επιλογή «Συμφωνώ» για επιβεβαίωση.

 7. Εισαγάγετε τα νέα στοιχεία πληρωμής* και τη διεύθυνση χρέωσής σας και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια».

Αλλαγή της περιοχής στο διαδίκτυο

 1. Συνδεθείτε στον ιστότοπο appleid.apple.com.

 2. Αγγίξτε ή κάντε κλικ στην επιλογή «Προσωπικά στοιχεία».

 3. Αγγίξτε ή κάντε κλικ στην επιλογή «Χώρα/Περιοχή».

 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Πρέπει να εισαγάγετε έναν έγκυρο τρόπο πληρωμής για τη νέα χώρα ή περιοχή.*

Αν δεν μπορείτε να αλλάξετε τη χώρα ή την περιοχή σας

* Αν δεν θέλετε να εισαγάγετε έναν τρόπο πληρωμής, περιμένετε μέχρι να μεταβείτε στη νέα χώρα ή περιοχή σας και κατόπιν δημιουργήστε ένα νέο Apple ID.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: