Χρήση του AirPrint για εκτύπωση από το iPhone ή το iPad

Μάθετε πώς να εκτυπώνετε από το iPhone ή το iPad σε έναν εκτυπωτή που υποστηρίζει AirPrint.

Πριν ξεκινήσετε

  • Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής σας υποστηρίζει το AirPrint. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του εκτυπωτή σας για λεπτομέρειες.

  • Βεβαιωθείτε ότι το iPhone ή το iPad και ο εκτυπωτής σας έχουν συνδεθεί στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi και ότι βρίσκεστε εντός εμβέλειας.

Εκτύπωση με το AirPrint

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή από την οποία θέλετε να εκτυπώσετε.

  2. Για να βρείτε την επιλογή της εκτύπωσης, πατήστε στην εφαρμογή το κουμπί «Κοινή χρήση»κουμπί «Κοινή χρήση» ή κουμπί «Κοινή χρήση»No alt supplied for Image ή το κουμπί «Ενέργειες»κουμπί «Ενέργειες».

  3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω και αγγίξτε το κουμπί «Εκτύπωση»κουμπί «Εκτύπωση» ή «Εκτύπωση». Αν δεν μπορείτε να βρείτε την επιλογή εκτύπωσης, ελέγξτε τον Οδηγό χρήσης ή την ενότητα Βοήθειας της εφαρμογής. Δεν υποστηρίζουν όλες οι εφαρμογές τη δυνατότητα AirPrint.

    Δεν παρέχεται εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα
  4. Αγγίξτε «Δεν έχει επιλεγεί εκτυπωτής» και επιλέξτε έναν εκτυπωτή που υποστηρίζει AirPrint.

  5. Επιλέξτε τον αριθμό των αντιγράφων ή κάντε άλλες ρυθμίσεις, π.χ. ποιες σελίδες θέλετε να εκτυπώσετε.

  6. Αγγίξτε «Εκτύπωση» στην επάνω δεξιά γωνία.

Προβολή ή ακύρωση της εργασίας εκτύπωσης

Κατά την εκτύπωση, μπορείτε να προβάλετε τις εργασίες εκτύπωσης ή να τις ακυρώσετε μέσω της Εναλλαγής εφαρμογών.

Προβολή μιας εργασίας εκτύπωσης

Προβολή εργασιών εκτύπωσης από την ενότητα «Εκτύπωση»

Για να δείτε μια εργασία εκτύπωσης, ανοίξτε την Εναλλαγή εφαρμογών

Ακύρωση εργασίας εκτύπωσης

Ακύρωση εργασίας εκτύπωσης από τη «Σύνοψη εκτύπωσης»

Για να ακυρώσετε μια εργασία εκτύπωσης, ανοίξτε την Εναλλαγή εφαρμογών

Το AirPrint λειτουργεί με Wi-Fi ή ενσύρματες συνδέσεις δικτύου. Οι συσκευές με δυνατότητα AirPrint που είναι συνδεδεμένες στη θύρα USB ενός σταθμού βάσης AirPort ή AirPort Time Capsule της Apple ή στον υπολογιστή σας μέσω σύνδεσης Bluetooth, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το AirPrint.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: