Προσθήκη ή κατάργηση του αριθμού τηλεφώνου σας στα Μηνύματα ή στο FaceTime

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό τηλεφώνου του iPhone με τα Μηνύματα και το FaceTime στο Mac, στο iPad ή στο iPod touch.

Ρύθμιση του αριθμού τηλεφώνου σας

Στο iPhone:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Μηνύματα και βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο το iMessage. Ίσως πρέπει να περιμένετε λίγο για να ενεργοποιηθεί.

 2. Αγγίξτε «Αποστολή και λήψη». Αν εμφανιστεί η επιλογή «Χρήση Apple ID για iMessage», αγγίξτε την και συνδεθείτε με το ίδιο Apple ID που χρησιμοποιείτε στο Mac, στο iPad και στο iPod touch.

  ios-17-iphone-14-pro-settings-messages-imessage-signed-out.
 3. Στην ενότητα «Μπορείτε να λαμβάνετε iMessage σε και να απαντάτε από», βεβαιωθείτε ότι έχουν επιλεγεί ο αριθμός τηλεφώνου και το Apple ID σας.

 4. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > FaceTime και βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός τηλεφώνου και το Apple ID είναι επιλεγμένα στην ενότητα «Είστε διαθέσιμος μέσω FaceTime στο».

Κατόπιν, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον αριθμό τηλεφώνου που μόλις ρυθμίσατε στις υπόλοιπες συσκευές σας:

Αν χρησιμοποιείτε αυτή τη δυνατότητα και μοιράζεστε το Apple ID σας με κάποιον άλλο χρήστη, δεν μπορείτε να τον εμποδίσετε να βλέπει τις συζητήσεις σας. Αντί να χρησιμοποιείτε το ίδιο Apple ID με κάποιον άλλο χρήστη, διαμορφώστε την Οικογενειακή κοινή χρήση.

Για να ρυθμίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου για χρήση με τα Μηνύματα ή το FaceTime, χρειάζεστε μια ενεργή SIM ή eSIM που να συσχετίζεται με αυτόν τον αριθμό.

Κατάργηση του αριθμού τηλεφώνου σας

Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε κλήσεις ή μηνύματα του iPhone στο iPad, στο iPod touch ή στο Mac σας, μπορείτε να καταργήσετε τον αριθμό τηλεφώνου σας. Υπάρχουν δύο μέθοδοι:

 • Στο iPhone σας, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Μηνύματα > Αποστολή και λήψη. Επιλέξτε το Apple ID σας στο κάτω μέρος της οθόνης και αγγίξτε «Αποσύνδεση». Στη συνέχεια, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > FaceTime, επιλέξτε το Apple ID σας και αγγίξτε «Αποσύνδεση».

 • Αν ο αριθμός τηλεφώνου που επιθυμείτε να καταργήσετε ανήκει σε iPhone στο οποίο δεν έχετε πρόσβαση, αλλάξτε το συνθηματικό του Apple ID σας. Με αυτό τον τρόπο καταργούνται όλοι οι αριθμοί τηλεφώνου από το iPad, το iPod touch και το Mac σας. Οι κλήσεις ή τα μηνύματα για τους αριθμούς που καταργήθηκαν δεν θα εμφανίζονται πλέον σε αυτές τις συσκευές.

Αν έχετε απορίες, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του αριθμού τηλεφώνου σας για το Mac σας

Αφού ρυθμίσετε τον αριθμό τηλεφώνου σας, μπορείτε να τον ενεργοποιήσετε ή να τον απενεργοποιήσετε για τα Μηνύματα και το FaceTime στο Mac.

 1. Ανοίξτε τα Μηνύματα ή το FaceTime. Αν σας ζητηθεί, συνδεθείτε με το Apple ID που χρησιμοποιείτε στα Μηνύματα και στο FaceTime στο iPhone.

 2. Για τα Μηνύματα, επιλέξτε Μηνύματα > Ρυθμίσεις και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «iMessage». Για το FaceTime, επιλέξτε FaceTime > Προτιμήσεις και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Γενικά».

 3. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου σας:

 4. Αν επιθυμείτε οι παραλήπτες να βλέπουν τον αριθμό τηλεφώνου σας αντί για το Apple ID σας, επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου σας από το αναδυόμενο μενού «Έναρξη νέων συζητήσεων από» ή «Έναρξη νέων κλήσεων από».

  macos-sonoma-messages-settings-imessage.

Μάθετε πώς να ορίσετε να εμφανίζονται στο Mac, στο iPad και στο iPod touch τα μηνύματα που στέλνετε και λαμβάνετε στο iPhone.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αριθμού τηλεφώνου σας στο iPad ή το iPod touch σας

Αφού ρυθμίσετε τον αριθμό τηλεφώνου σας, μπορείτε να τον ενεργοποιήσετε ή να τον απενεργοποιήσετε για τα Μηνύματα και το FaceTime στο iPad ή το iPod touch.

 1. Για τα Μηνύματα, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Μηνύματα και βεβαιωθείτε ότι το iMessage είναι ενεργοποιημένο. Αν σας ζητηθεί, συνδεθείτε με το Apple ID που χρησιμοποιείτε στα Μηνύματα και στο FaceTime στο iPhone. Κατόπιν, αγγίξτε «Αποστολή και λήψη».

 2. Για το FaceTime, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > FaceTime. Αν σας ζητηθεί, συνδεθείτε με το Apple ID που χρησιμοποιείτε στα Μηνύματα και στο FaceTime στο iPhone.

 3. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου σας:

Μάθετε πώς να ορίσετε να εμφανίζονται και στο Mac, στο iPad και στο iPod touch τα μηνύματα που στέλνετε και λαμβάνετε στο iPhone.

Αν δεν μπορείτε να δείτε ή να επιλέξετε τον αριθμό σας στα Μηνύματα ή στο FaceTime

 1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού για το Mac ή τη συσκευή iOS.

 2. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθήσατε σωστά τα βήματα για το iPhone, για να ρυθμίσετε τον αριθμό τηλεφώνου σας. Πρέπει να χρησιμοποιείτε το ίδιο Apple ID σε όλες τις συσκευές σας.

 3. Στην ενότητα «Είστε διαθέσιμος» των ρυθμίσεων για τα Μηνύματα και το FaceTime, βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν σύμβολα επιλογής δίπλα στον αριθμό τηλεφώνου σας και στο Apple ID:

  ios-17-iphone-14-pro-settings-messages-imessage-send-and-receive

Αν δεν έχει επιλεγεί ο αριθμός τηλεφώνου σας και δεν μπορείτε να τον επιλέξετε ή αν αντιμετωπίζετε κάποιο άλλο πρόβλημα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Στο Mac:

  • Στα Μηνύματα, επιλέξτε Μηνύματα > Ρυθμίσεις και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «iMessage». Κάντε κλικ στην επιλογή «Αποσύνδεση».

  • Στο FaceTime, επιλέξτε FaceTime > Ρυθμίσεις και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Γενικά». Κάντε κλικ στην επιλογή «Αποσύνδεση».

 2. Σε iPhone, iPad και iPod touch:

  • Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Μηνύματα > Αποστολή και λήψη. Αγγίξτε το Apple ID σας και κατόπιν αγγίξτε «Αποσύνδεση».

  • Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > FaceTime. Αγγίξτε το Apple ID σας και κατόπιν αγγίξτε «Αποσύνδεση».

 3. Στο iPhone:

  • Επιστρέψτε στις Ρυθμίσεις > Μηνύματα και βεβαιωθείτε ότι το iMessage είναι ενεργοποιημένο.

  • Πατήστε «Αποστολή και λήψη», επιλέξτε «Χρήση Apple ID για iMessage» και συνδεθείτε με το Apple ID σας.

 4. Χρησιμοποιώντας το ίδιο Apple ID, συνδεθείτε ξανά στα Μηνύματα και στο FaceTime στις υπόλοιπες συσκευές σας.

Αν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια, αλλάξτε το συνθηματικό του Apple ID σας και επαναλάβετε τη διαδικασία ρύθμισης. Αν αυτή η ενέργεια δεν επιλύσει το πρόβλημα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.

Ημερομηνία δημοσίευσης: