Χρήση της οθόνης Humanware Brailliant B 80 με το VoiceOver

Όταν χρησιμοποιείτε την οθόνη Μπράιγ Humanware Brailliant B 80 με το VoiceOver σε iPhone, iPad ή iPod touch, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες ειδικές εντολές πλήκτρων συσκευής για πλοήγηση.

Για να είστε σίγουροι ότι η οθόνη Μπράιγ χρησιμοποιεί τον κατάλληλο πίνακα, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS.

Πλοήγηση

Ενέργεια VoiceOver

Πλήκτρο οθόνης

Μετάβαση στο προηγούμενο στοιχείο

Επάνω ή C1

Μετάβαση στο επόμενο στοιχείο

Κάτω ή C4

Μετάβαση στο πρώτο στοιχείο

C1 + C2 + C3

Μετάβαση στο τελευταίο στοιχείο

C4 + C5 + C6

Μετάβαση στη γραμμή κατάστασης

C2 + C3 + C4

Μετάβαση στο Κέντρο γνωστοποιήσεων

C4 + C6

Μετάβαση στο Κέντρο ελέγχου

C2 + C5

Ενεργοποίηση του κουμπιού «Πίσω», αν υπάρχει

C1 + C2

Κύλιση

Ενέργεια VoiceOver

Πλήκτρο οθόνης

Κύλιση μίας σελίδας προς τα αριστερά

C2 + C4 + C6

Κύλιση μίας σελίδας προς τα δεξιά

C1 + C3 + C5

Κύλιση μίας σελίδας προς τα επάνω

C3 + C4 + C5 + C6

Κύλιση μίας σελίδας προς τα κάτω

C1 + C4 + C5 + C6

Ρότορας

Ενέργεια VoiceOver

Πλήκτρο οθόνης

Μετάβαση στο προηγούμενο στοιχείο χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση ρότορα

Επάνω + Αριστερά ή C3

Μετάβαση στο επόμενο στοιχείο χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση ρότορα

Δεξιά + Κάτω ή C6

Επιλογή της προηγούμενης ρύθμισης ρότορα

C2 + C3

Επιλογή της επόμενης ρύθμισης ρότορα

C5 + C6

Αλληλεπίδραση

Ενέργεια VoiceOver

Πλήκτρο οθόνης

Διπλό πάτημα στο επιλεγμένο στοιχείο

Δρομολογητής

Επιλογή του στοιχείου κάτω από το δάχτυλό σας

C3 + C6

Ενεργοποίηση κουμπιού Αφετηρίας

C1 + C2 + C5

Ενεργοποίηση του πλήκτρου «Delete»

C1 + C4 + C5

Ενεργοποίηση του πλήκτρου «Return»

C1 + C5

Ενεργοποίηση κουμπιού αύξησης έντασης

C3 + C4 + C5

Ενεργοποίηση κουμπιού μείωσης έντασης

C1 + C2 + C6

Ενεργοποίηση του πλήκτρου εξαγωγής

C1 + C4 + C6

Ανάγνωση

Ενέργεια VoiceOver

Πλήκτρο οθόνης

Ανάγνωση σελίδας από το επιλεγμένο στοιχείο

C1 + C2 + C3 + C5

Ανάγνωση σελίδας από την κορυφή

C2 + C4 + C5 + C6

Εκφώνηση των αριθμών σελίδων ή των γραμμών που εμφανίζονται

C3 + C4

Επεξεργασία

Ενέργεια VoiceOver

Πλήκτρο οθόνης

Επιλογή όλων

C2 + C5 + C6

Επιλογή κειμένου

C2 + C3 + C5 + C6

Κατάργηση επιλογής κειμένου

C2 + C3 + C5

Πλήκτρο «Tab»

C2 + C3 + C4 + C5

Πλήκτρα «Shift» και «Tab»

C1 + C2 + C5 + C6

Αποκοπή

C1 + C3 + C4 + C6

Αντιγραφή

C1 + C4

Επικόλληση

C1 + C2 + C3 + C6

Αναίρεση

C1 + C3 + C5 + C6

Επανάληψη

C2 + C3 + C4 + C6

Αλλαγή της ετικέτας ενός στοιχείου

C1 + C2 + C3 + C4 + C6

Χειρισμός

Ενέργεια VoiceOver

Πλήκτρο οθόνης

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση κουρτίνας οθόνης

C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6

Παύση ή συνέχιση εκφώνησης

C1 + C2 + C3 + C4

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση εκφώνησης

C1 + C3 + C4

Έναρξη βοήθειας VoiceOver

C1 + C3

Μπράιγ

Ενέργεια VoiceOver

Πλήκτρο οθόνης

Εναλλαγή εκτεταμένης περιγραφής κατάστασης

Δρομολογητής κατάστασης

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

Αριστερά ή C2

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

Δεξιά ή C5

Εναλλαγή ιστορικού ανακοινώσεων

C1 + C3 + C4 + C5

Επόμενο μοντέλο εξόδου

C1 + C2 + C4 + C5

Επόμενο μοντέλο εισόδου

C2 + C3 + C6

Μάθετε περισσότερα

Για τη λίστα με τις κοινές εντολές γενικής χρήσης, ανατρέξτε στο άρθρο Κοινές εντολές Μπράιγ για το VoiceOver.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: